הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
   דף הבית    מי אנחנו    תקנון    סניפים    מידע כללי    פעילות    טפסים    צור קשר    הנצחה    פורום    מידע בנושא שכר
 


  
יוני 2009
לכבוד
החבר/ה__23 _____
הנדון: פעילות משפטית ואחרת בנושא הגימלאות
האיגוד פעל ופועל כל העת כדי לוודא אי פגיעה בגימלאות ושיפור רווחת הגימלאי ככל שניתן.
להלן פעילות האיגוד בנושא בשנים האחרונות:
1.בזמנו הוגשה תביעה בנושא רה-דירוג בבית הדין לעבודה, הודות לתביעה זו גימלאים שנכללו
בזמנו ברה-דירוג, זכו בתוספות נכבדות בין מאות לעשרות אלפי ₪ .
2.נבדקה משפטית האפשרות להגיש תביעה בגין ביטול הנחה במס הכנסה וביטוח לאומי,
לגימלאים שטרם מלאו להם 67 שנים.הנושא נדון בבית המשפט מחוזי מנהלי בחיפה לגבי
גימלאים אחרים, אך בעקבות זכיה בתביעה הוגש ערעורעל ידי המדינה, הערעור יידון רק
בשנת 2010 .נוצר קשר עם עורך הדין שהגיש את התביעה, ובמידה והדבר יאושר בבית
המשפט העליון, האיגוד יוודא שכל הגימלאים יהנו מכך.
3.הוכנה תביעה לבית הדין לעבודה בנושא אי בטחון תעסוקתי – תוספת שהן הפעילים והן
גימלאי צה"ל קיבלו.
4.משרד האוצר הציע בחוק ההסדרים החדש, לנתק את כל גימלאי צה"ל,המשטרה ושירותי
הבטחון,מהצמדת לפעילים והצמדתם לגימלאי שירות המדינה – היינו, תוספות רק לפי מדד
וכאשר כלל גימלאי שירות המדינה מקבלים תוספת.כפיצוי בנושא זה הוצעה תוספת
. של % 12 לשכר הבסיסי וכן תוספות בגין מדד 2008 ו 2009-
5.האיגוד יחד עם נציגי הגימלאים של צה"ל ושירותי הבטחון, בדקו אפשרויות משפטיות
בנושא,אך באם הצמדת גימלאי צה"ל לא תתקיים אין גם סיכוי משפטי בנושא לאחרים,
בהיות כולם צמודים לצה"ל.בנושא זה האיגוד השתתף בישיבות עם השר לבטחון פנים
מר יצחק אהרונוביץ וכן עם שדולת כנסת שהקים ח"כ אריה ביבי , כדי לעזור בנושא.
6.יש לציין שבחלק מהנושאים כולל הוצאות משפטיות, משתתפים יחד עם האיגוד גם: איפ"א,
הארגון לקיום מעמד השוטרים והסוהרים(נשות השוטרים), קרנות השוטרים,
קרנות הסוהרים וכן עזרה מצד מועדון רבי-ניצבים וניצבים.
7.האיגוד עשה וימשיך לעשות ככל יכולתו ואפשרויותיו, כדי לשמור על רווחת הגימלאי.
בכבוד רב
נשיא האיגוד
הבהרה
כפיצוי בנושא זה הוצעה תוספת של % 12 לשכר הבסיסי וכן תוספות בגין
8% לערך , ובסך הכל כ- 20% תוספת קבועה, מדד 2008 ו 2009-
ולאחר מכן תוספות מדד באופן שוטף.
2 חוות דעת של מומחים תומכות בהסכם זה.
החלטה סופית נתונה כיום לשר בטחון פנים בלבד.
חומר למחשבה :
למרות ההצמדה כיום לצה"ל זה כ 15- שנה לא הייתה שום תוספות לגימלאים.
הנהלת האיגוד והמועצה הארצית של האיגוד קיבלו החלטה, שכל הסכם עם האוצר באם יחתם ,
יהא מותנה בקבלת התחייבות מפורשת בכתב של האוצר, שכל תוספת שיקבלו גימלאי צה"ל
מעבר לאמור לעיל יחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס.
במידה ואכן יחתם הסכם יועבר מידע מפורט של כל פרטי ההסכם לכל החברים
באופן אישי.
ונאחל לעצמנו שההחלטה הטובה ביותר היא שתתקבל לרווחת כל הגימלאים.
להבהרות נוספות ניתן גם להתקשר טלפונית .
בברכה
חיים שרעבי - מנכ"ל
2
4 פברואר 2010
לכבוד
לוח תפוצה
א.נ.,
הנדון: תוספות השכר לגימלאי המשטרה ושב"ס
רצ"ב מכתבנו לממונה על השכר במשרד האוצר. המכתב נשלח
בעקבות האורכה שניתנה לנו ולצה"ל להגיע להסכם עם האוצר
עד 14.2.2010 מבלי שהגימלאים יאבדו את מדדי 2008 ו 2009-
. בגובה של % 8.06
2. החלטת הממשלה ש/ 33 מ- 1979 קובעת הצמדה של שכר
השוטרים הפעילים לשכר משרתי הקבע הפעילים.
אין הצמדה של שכר גימלאי המשטרה ושב"ס לשכר משרתי הקבע
בצה"ל.
המצב החוקי הנוכחי עלול להביא לכך שגימלאי צה"ל עשויים לקבל
תוספת שכר גבוהה מגימלאינו.
על כן הצמדות לצה"ל לפני קבלת התחייבותו בכתב של הממונה על
השכר עלולה להביא נזק בלתי הפיך.
4. אישור המסמך המצ"ב על ידי הממונה על השכר, יקבע נורמה
של הצמדת שכר גימלאינו לכל שינוי עתידי בשכר גימלאי צה"ל,
הישג נכבד ביותר.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
לוח תפוצה
השר לבטחון פנים , המפכ"ל
ח"כ אריה ביבי , נציב שב"ס
יאיר יצחקי , עו"ד חיים שמולביץ
ראש אמ"ש , אביגיל שררה
יעקב טרנר , מנכ"ל קרנות השוטרים
3
4 פברואר 2010
מר אילן לוין
הממונה על השכר
משרד האוצר
הנדון: שכר גמלאי המשטרה והשב"ס
איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס מוכן ליתן הסכמתו לשינוי אופן הצמדת תשלומי הגמלאות לגמלאי המשטרה
והשב"ס ע"י הצמדתם למדד במקום הצמדתם לשכר הפעילים בתנאי שיתקבל ממך מכתב המאשר
התחייבויות האוצר כדלקמן:
החלת "הסכם עיני"-האוצר מיום 17/4/2008 על כל סעיפיו ובתחולה מהמועדים המופיעים בהסכם.
. תוספת מדדי יוקר המחיה לשנים 2008-2009
ביטול ניכוי קופה ציבורית לפורשים בעבר ובהווה לפני גיל הפרישה, באם תהא הסכמה לעניין זה לעניין גמלאי
צה"ל.
מאחר ובצה"ל עומדים להוריד את גיל ההיוון מגיל 70 לגיל 65 וערך הטבה זו היא מאות מיליוני שקלים לגימלאי
צה"ל,אנו מבקשים שתשקול בחיוב פיצוי הולם לגימלאי המשטרה ושב"ס.
החלה על גימלאי המשטרה ושב"ס של כל תוספת ו/או הטבה אחרת ככל שתחול, אם תחול, על גמלאי צה"ל
מעבר להסכם "עיני".
במידה וגימלאי השרות הציבורי יקבלו בעתיד תוספות שכר מעבר לעליית המדד השנתי,יחולו תוספות אלה גם
על גימלאי המשטרה ושב"ס.
שינוי החקיקה, דהיינו- תיקון חוק שירות הקבע (גמלאות), לא יהא שונה מהתיקון בחוק שירות המדינה
(גימלאות).
לא יהא בהסכמת אגוד הגמלאים האמורה כדי לגרוע מזכויותיהם של גמלאי המשטרה ושב"ס לתבוע תוספות
שכר שניתנו בצה"ל לפעילים ו/או לגמלאים ולא שולמו להם בטרם תתוקן החקיקה.
יודגש כי איגודנו מייצג את גמלאי המשטרה והשב"ס ומעמדו תואם "לצוות".
בכפוף לקבלת מכתבך כמפורט לעיל בחוזר, ניתן יהיה לראות במכתבנו זה הסכמה לשינוי שיטת ההצמדה
כאמור.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האגוד
4
צוותון מיוחד מס' 23 - פברואר 2010
אגרת עדכון מיוחדת בנושא המאבק על הצמדת הגמלה
על רקע חשיבות הנושא אנו מעדכנים על הפעולות של ארגון "צוות" בנושא השינוי בהצמדת הגמלה של גמלאי צה"ל.
כזכור, הבסיס לכל הטיפול הוא החלטת הממשלה מ 12.5.09- לשנות בכל המגזר הציבורי את מעמד הגמלה מהצמדה
לשכר הפעילים לעדכון על פי מדד יוקר המחיה. באותה החלטה נקבע כי יתקיים משא ומתן ביחס לגמלאי צה"ל ולתנאי
השירות המיוחדים שלהם.
הנהלת "צוות" מקיימת בחינה מדוקדקת של ההיבטים השונים של המצב המוצע כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר
עבור הגמלאים.
אנו נמצאים בקשר הדוק עם המטה הכללי – הרמטכ"ל, ראש אכ"א והיועץ הכספי לרמטכ"ל. קיימנו דיונים רצופים
במוסדות "צוות", בהנהלה הארצית ובמועצה, שהיא המוסד העליון שלנו, לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות.
בישיבה מיוחדת של מועצת "צוות" ביום 12.1.10 נתקבלה ברוב מוחץ החלטה כי ארגון "צוות" מתנגד לשינוי בהצמדת
הגמלה אך מייפה את כוחה של הנהלת הארגון והעומד בראשה לבחון חלופה אשר תיטיב עם הגמלאים.
בהתאם לכך, הוספנו לפעול וסיכמנו תכנית חלופית אותה אישרה הנהלת הארגון בישיבה מיוחדת ביום 21.2.10 . בו
ביום הצגנו לרמטכ"ל בנוכחות ראש אכ"א והיועץ הכספי לרמטכ"ל את התכנית המוצעת על ידינו שעיקריה הם:
א. התוספות הכספיות של "הסכם עיני" במלואן ומיום תחולתו באפריל 2008 , שמשמעותן: גמלאים שפרשו מצה"ל
עד שנת 2000 יקבלו תוספת של 12% ובסדר יורד עד אלה שפרשו בשנת 2007 יקבלו תוספת של 5% . כל זאת
למשכורת הקובעת. כן יתווספו לכל הגמלאים שפרשו עד שנת 2007 שתי תוספות שכר בגובה המדדים של השנים
2008 ו 2009- המגיעים לכ 8%- נוספים. תחילת תשלום התוספות היא רטרואקטיבית מיום חתימת "הסכם עיני"
. באפריל 2008
ב. תוספת ייחודית של 5% - למשכורת הקובעת של כלל הגמלאים ברוח החלטת הממשלה שקבעה להביא בחשבון
אפיונים מיוחדים של שירות הקבע.
ג. הפסקת ניכויים של החזרי ההיוון - לכלל הגמלאים שהגיעו לגיל 65 לאחר 15 שנות החזר תוך עריכת חישוב אישי.
בעניין זה אנו רואים תיקון עוול שהוא ייחודי לגמלאי צה"ל. לפי החישובים, רובם הגדול של גמלאי צה"ל מסיימים לפני
גיל 70 להחזיר את ה"הלוואה" שקיבלו.
ד. החלת כל ההסכמים - שייעשו עד סוף שנת 2011 לקבוצות ולמקצועות מסוימים כגון רופאים, משפטנים, דירוגי
מחקר ומהנדסים על גמלאי צה"ל בדירוגים המתאימים.
אני מבקש להדגיש בפניכם, חברות וחברי "צוות", כי אנחנו מודעים לכך כי השינוי שיבוא בעקבות החלטת
הממשלה על ניתוק כל המגזר הציבורי מן ההצמדה לפעילים הוא בעל אופי עקרוני וערכי בקנה מידה
היסטורי.
לקחנו על עצמנו את האחריות לבחון את החלופה הטובה ביותר לגמלאים שלנו, תוך הערכת מצב שהשינוי
ייעשה במוקדם או במאוחר, וככל שנקדים "סל ההטבות" יהיה מלא יותר ומהיר יותר בהחלתו.
ידועות לנו גם גישות אחרות של ארגוני גמלאים אחרים של כוחות הביטחון ואף בתוכנו יש חברים הנוטים
שלא לבחון כל אלטרנטיבה ובלבד להישאר צמודים לפעילים.
מצב דברים זה עלה גם בפגישתנו עם הרמטכ"ל הרואה עצמו בצדק כמייצג את הגמלאים ואת הסדירים
בשירות הקבע אשר יהיו לגמלאי צה"ל בבוא הזמן. הרמטכ"ל ביקש מראש אכ"א ומאיתנו להגיע לקונצנזוס
ולתיאום עמדות תוך הסברת התכנית המוצעת. חשוב לציין כי גם כיום ה"הצמדה" לשכר הפעילים לא הייתה
במלואה. המגמה היא כנראה ליצור בעתיד שונות (דיפרנציאציה) בין מקצועות ותפקידים שונים ויהיו פחות
שינויים כוללניים.
לסיכום, אנו רואים בתכנית החלופית לשינוי ההצמדה מיקשה אחת הכוללת הטבות מיידיות משמעותיות
לגמלאי צה"ל בנות ארבעה יסודות:
1) תוספת "הסכם עיני".
2) תוספת ייחודית.
3) תוספות דירוגים מקצועיים.
4) ביטול ניכוי ההיוון בגיל 65 (בהתחשבנות).
תוך ימים אחדים ניפגש עם שר הביטחון ואחר כך מתוכננת ישיבה מיוחדת של מועצת "צוות" ביום 16.3.10 בה אני
בטוח כי נקבל החלטה לטובתם של רבבות חברינו ובני משפחותיהם.
שלכם,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
5
איגוד גימלאי המשטרה / ושב"ס
3/3/2010
עדכון שכר הגימלאים
שלושה מומחים בנושא שכר:
א. מר שלום גרניט, בעל משרד פרטי ויועץ בין השאר להסתדרות
המורים ולוועד עובדי חברת החשמל.
ב. תא"ל צבי שור, (לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף
תקציבים משרד הבטחון וצה"ל) , יועץ "צוות" ארגון גימלאי צה"ל.
ג. תנ"צ (גימ') יורם שחל, לשעבר עוזר ראש אכ"א לנושאי שכר.
בדקו וקבעו כי הסכם השכר ייתן לגימלאים הוותיקים תוספת שכר
, של כ - % 20.06
תוספת זו עשוייה לשמור על שחיקת הגימלה לתקופה עתידית
25 שנה. – של כ- 30
בסוף כל שנה יקבלו הגימלאים פיצוי בגובה של מלוא עליית מדד
המחירים השנתי (דבר שייתן פיצוי מלא על האינפלציה).
אנו עומדים כל כך שנקבל התחייבות משפטית ממשרד האוצר
שתבטיח עתידית שאם גימלאי צה"ל יקבלו תוספות שכר גבוהות
יותר – גם גימלאינו יקבלו את מלוא התוספות.
נכון לתאריך מסמך זה, לא נחתם הסכם עם האוצר.
פורמלית – הסמכות לחתימת ההסכם היא של המשרד לבטחון
פנים ופיקוד המשטרה.
6
צוותון מספר 24 מרץ 2010
עדכון מיוחד על המאבק על הצמדת הגמלה - הדיונים אצל הרמטכ"ל ושר הביטחון,
מינוי אלוף עמי סגיס לגיבוש קונצנזוס
1על רקע חשיבות הנושא אנו ממשיכים לעדכן על הפעולות של ארגון "צוות" בנושא השינוי בהצמדת הגמלה של .
גמלאי צה"ל. נא העבירו לחברי "צוות" מכרים שלכם כדי לוודא כי כל חבר בארגון יידע היטב את הנעשה והמתוכנן.
2צוות" עוסק בנושא הבטחת הגמלה לעתיד החברים זמן רב. בכנס קיסריה לפני שנה ניתן לכך ביטוי פומבי כולל . "
מחויבות של שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל אשכנזי לגמלאי צה"ל. בינתיים התקבלה החלטת ממשלה במאי 2009
הקובעת כי גם גמלאי מערכת הביטחון יחדלו להיות צמודים לסדירים במערכת זו, בהמשך לתהליך שהוחל על כל
גמלאי השירות הציבורי שנתיים קודם. בהחלטה נקבע כי ינוהל מו"מ מיוחד עם גמלאי הביטחון שיביא בחשבון את
אופי שירותם המיוחד.
3ארגון "צוות" דואג בעדיפות עליונה למצוא פתרון הוגן לכל חברי "צוות" בכל הדרגות, בכל הגילאים ובכל רמות שכר .
הגמלה. זהו שיקול חשוב במיוחד כאשר מדובר בכמעט 34 אלף חברים, לעומת אלפים בודדים של גמלאים בגופים
אחרים של מערכת הביטחון.
4עוד עמד לנגד עינינו כי בניתוח התנהגות גמלת גמלאי צה"ל מאז 1994 עד 2007 היתה הצמדה למדד מבטיחה .
שכר גבוה יותר מהצמדה ל"דרגת הכתף "של הסדירים", כפי שהמצב עד כה. עתיד ההצמדה של הגמלה לשכר
הפעילים אינו ברור.
5אשר על כן החלטנו לבחון תכנית אלטרנטיבית שתיטיב עם גמלאי צה"ל ומשפחותיהם שעיקריה הם: .
א .התוספות הכספיות של "הסכם עיני" במלואן ומיום תחולתו באפריל 2008 , שמשמעותן: גמלאים שפרשו מצה"ל
עד שנת 2000 יקבלו תוספת של 12% ובסדר יורד עד אלה שפרשו בשנת 2007 יקבלו תוספת של 5% .כל זאת
למשכורת הקובעת . כן יתווספו לכל הגמלאים שפרשו עד שנת 2007 שתי תוספות שכר בגובה המדדים של השנים
2008 ו 2009- המגיעים לכ 8%- נוספים. תחילת תשלום התוספות היא רטרואקטיבית מיום חתימת "הסכם עיני"
. באפריל 2008
ב .תוספת ייחודית של 5% - למשכורת הקובעת של כלל הגמלאים ברוח החלטת הממשלה שקבעה להביא בחשבון
אפיונים מיוחדים של שירות הקבע.
ג .הפסקת ניכויים של החזרי ההיוון - לכלל הגמלאים שהגיעו לגיל 65 לאחר 15 שנות החזר תוך עריכת חישוב אישי.
בעניין זה אנו רואים תיקון עוול שהוא ייחודי לגמלאי צה"ל. לפי החישובים, רובם הגדול של גמלאי צה"ל מסיים לפני גיל
70 להחזיר את ה"הלוואה" שקיבל.
ד .החלת כל ההסכמים - שייעשו עד סוף שנת 2011 לענפים ולמגזרים שמתחייב מהם יישום על שכר משרתי הקבע.
6תכנית זו מעניקה לכל הגמלאים למשכורת הקובעת הנוכחית תוספת של בין 18-23 אחוזים לפי הנתונים האישיים, .
בנוסף לאלה שייהנו מהפסקת ניכוי ההיוון.
7הרמטכ"ל קיבל עקרונית את הגישה של אכ"א ושל "צוות" וסיכם כי חיוני שעמדת צה"ל ומשרד הביטחון בדיונים עם .
האוצר תכלול את צרכי המשרתים הפעילים וצרכי הגמלאים. הרמטכ"ל חזר על המחויבות של צה"ל לייצג את עניינם
של הגמלאים מתוך קונצנזוס מלא.
8הרמטכ"ל מינה את אלוף במיל' עמי סגיס לגבש עם נציגי "צוות" ונציגי הגמלאים האחרים במערכת הביטחון הצעה .
מוסכמת על בסיס קונצנזוס מרבי.
9ב 3.3.2010- התקיים דיון אצל שר הביטחון בהשתתפות ראש אכ"א ,סגן היועץ הכספי ונציגי "צוות". שר הביטחון .
קיבל את עמדת "צוות" וצה"ל כפי שסוכמה ע"י הרמטכ"ל וביקש אף הוא למצות בדיונים משותפים בין צה"ל והגמלאים
עמדה מתואמת בנושא הגמלה לקראת הדיונים עם האוצר.
10 הנהלת "צוות" בישיבתה ביום 7.3.2010 עודכנה בנושא ונתנה גיבוי לפעולה הנחושה של קידום עניינינו בפני .
משרד הביטחון והאוצר.
11 אנו ממשיכים בטיפול נמרץ בסוגיית הגמלה על כל היבטיה. נתמיד בגישתנו למען עתיד הגמלאים בחתירה לזכות .
במו"מ להכרה מלאה בפיצויים המתאימים לגמלאי צה"ל.
12 חשוב מאד כי נהיה כוח מלוכד במאבק זה. מדאיג ומצער מאד כי בין חברי "צוות" יש קבוצות הקוראות לפירוק .
השותפות המלאה של גמלאי צה"ל על כל מרכיביה. תופעות כאלה מחלישות את העמידה במו"מ מול הגורמים השונים
ובפרט מול האוצר. "צוות" מייצג אלפי חברים, שהם כמעט מחצית מחברי הארגון, אשר רמת הגמלה שלהם היא
בגובה שכר המינימום במשק בצד אחרים הנהנים מדירוג מחקר, דירוג מהנדסים ומשפטנים. כוחנו באחדות הייצוג
המקיף.
נאחל לכולנו הצלחה במאבק החשוב ביותר בתחום השכר והגמלה בתולדות מערכת הביטחון וארגון "צוות."
שלכם,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
7
צוותון מיוחד מספר 26 -מרץ 2010
עורך ראשי: אפרים לפיד
שיקולים לשינויים בהצמדת הגמלה לפעילים
מאת תא"ל (מיל.) צבי שור, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל ויו"ר "צוות"
המלצה ראשונית ללא התחשבות בהצעת האוצר
1עם תחילת הפעילות חיברתי מסמך המתנגד בכל תוקף לשינוי מההצמדה לדרגת הכתף על בסיס האידיאולוגיה, .
החוקיות, הרטרואקטיביות, הערכיות וכו'.
2בנוסף, הראיתי בטבלאות אקטואריות את השחיקה הצפויה בגמלה בעתיד אם נשאר צמודים למדד בלבד. הנחת .
2.5% לשנה, ,2% ,1.5% , העבודה שלי היתה שצה"ל יקבל תוספות שכר מעבר למדד באחוזים שונים: 1%
באופן רצוף לאורך שנים ארוכות, ולפי ההנחות האלה (או האנחות) הראיתי שחיקה מצטברת גבוהה. תחזית זו
נעשתה בהנחה כי לא יינתן פיצוי כל שהוא לגמלאים עם שינוי השיטה.
3בינתיים התקבלו הנתונים מאכ"א, ולפיהם משנת 1994 ועד 2008 המדד עלה על תוספות השכר הקובע .
של הגמלאי.
הצעות ראשוניות של האוצר
4בהמשך הטיפול בנושא התחלנו לקבל את מידע מהצעת האוצר כפיצוי על המעבר משיטת ההצמדה לדרגת הכתף .
להצמדת הגמלה למדד והיא כללה:
א. תוספות על בסיס הסכם "עיני" לגמלאי המדינה (היינו, תוספת החל מאפריל 2008 בהדרגה, המצטברת לכ- 20%
לאלה שפרשו לפני שנת 2000 ולכ 13%- לאלה שפרשו ב - 2007 , בהתאם לטבלאות
. בהסכם" עיני" רטרואקטיביתמחתימת ההסכם -באפריל) 2008
ב. הפסקת העוול של הניכוי בגין ההיוון לאחר ההחזר במלואו, היינו למי שהגיע לגיל 65 והחזיר היוון במשך 15 שנה
ייעשה חישוב אישי ובהתאם תיפסק הורדת תשלום זה. המשמעות היא שחרור 25% מהפנסיה המלאה או תוספת
. של 33% לגובה הפנסיה המשולמת כיום למהוון שהיא רק 75% מהפנסיה המלאה וזאת עקב ההיוון של ה- 25%
משמעויות ההטבות לגמלאי "צוות"
5לדוגמה, גמלאי עם גמלה כיום של כ- 6,000 ₪ ברוטו לחודש, לאחר היוון של 25% יקבל מעתה אם יעמוד בתנאים .
אלה את הגמלה המלאה לה הוא זכאי בסך 8,000 ₪ בחודש. כל זאת בנוסף ל - 20% עד 13% כמתואר לעיל. ז"א
1.2 ) עד ל- 50% לאלה X 1.33 = 1.6) 60% - התוספת האחוזית הכוללת (מכפלות) למהוון הנ"ל יכולה להגיע לכ
חשוב להדגיש כי לאחר התוספות הנ"ל שתינתנה לשכר הקובע לפנסיה - X 1.13). 1.33) 2007 - שיצאו לגמלאות ב
הפנסיה תהיה צמודה למדד כל תחילת שנה.
בדיקת הכדאיות של הצעות האוצר לגמלאי "צוות"
6לאחר בדיקת הצעות האוצר התהפכו היוצרות. תוספת של 13% עד 20% לכלל הגמלאים שפרשו עד .
2007 כמתואר לעיל ועוד הפסקת העוול של תשלומי היתר עקב ההיוון למהוונים מעל גיל 65 , וכל זאת רטרואקטיבית
מאפריל 2008 , משנה לחלוטין את התמונה. לדוגמה: התוספת של 20% מכסה שחיקה עקב תוספת שכר לצה"ל של
1% מעל המדד) כ- 4% לשנה) באופן רצוף במשך 50 שנה ומכסה תוספות שכר לצה"ל של 1.7% לשנה מעל המדד
(כ- 5% לשנה) באופן רצוף במשך כ- 34 שנה.
7אלה המתנגדים לשינוי שיטת חישוב הגמלה מפיצים נתונים מטעים על שחיקה בהתאם לטבלאות הראשוניות ללא .
התחשבות בפיצוי. כדי להמעיט בחשיבות הפסקת "עוול ההיוון" הישים רק לגמלאי צה"ל - הם טוענים שהדבר
נוגע רק לכ- 7,000 גמלאי צה"ל. הנתון הנכון הוא שכ- 12,500 גמלאי צה"ל מתוך כ- 34,000 גמלאים ייהנו מהפסקת
ההיוון ז"א כ- 37% מגמלאי צה"ל נכללים בנושא ההיוון (לפי אכ"א המספר יכול להגיע לכ- 14,000 שהם למעלה מ-
40% מהגמלאים).
הדאגה לבעלי גמלה נמוכה
8כ- 70% מגמלאי צה"ל הנגדים ועד דרגת רס"ן מקבלים גמלות נמוכות יחסית. בארגוני גמלאים אחרים, המתנגדים .
לשינוי, התמונה הפוכה לחלוטין: רובם בדרגות גבוהות ועם גמלות מכסימליות. על כן איננו יכולים להרשות לעצמנו
לוותר על הפיצוי לכלל הגמלאים ולמנוע את ביטול ההיוון ולהישאר צמודים לדרגת הכתף כאשר לא ברור כלל שדרגת
הכתף תקבלתוספות שכר בעתיד מעבר למדד.
היתרונות לכלל גמלאי "צוות"
13% למשכורת הקובעת לפנסיה ולהמשיך להיות צמודים למדד 9לגמלאי" צוות" כדאי לקבל תוספת של -20% .
באופן אוטומטי כל תחילת שנה, עם משכורת קובעת לפנסיה הגבוהה באופן ניכר לעומת מצבם כיום. בנוסף מבקש
ארגון "צוות" תוספת דרגת שכר כ- 5% לפורשים לגמלאות לאחר 2007 ותוספת של 5% לכלל הגמלאים כפיצוי ייחודי
עקב שינוי חוק שירות קבע גמלאות וברוח החלטת הממשלה בנדון. תוספת זו אם תינתן מגדילה עוד יותר את כדאיות
המעבר לשיטת ההצמדה למדד.
10 כמו כן אנו מבקשים שהסכמי עבודה שעדיין לא נחתמו עם הארגונים השונים במדינה יחולו בכל מקרה, עם סיום .
המשא ומתן, על גמלאי צה"ל גם לאחר שניכנס להצמדה למדד.
נושא הערכיות - הזיקה לצה"ל נשמרת
11 במסמכים שונים כולל במסמך הראשוני שלי מופיע נושא הערכיות: השירות המסור והתובעני שלנו לאורך השנים .
,כיבוד התחייבויות עבר, מניעת פגיעה -בדיעבד בהסכמים. למניעת כל ספק בתחום זה חשוב שנדע כי:
א. אנחנו נשארים גמלאי צה"ל באופן מלא. איש לא פוגע במעמדנו, דרגתנו וזכויותינו רבות השנים בשירות בצה"ל
ובמילואים.
ב. צה"ל ממשיך לייצג אותנו גם בעתיד
ג. משכורתנו תשולם על-ידי מופ"ת (לשעבר מת"ש) ומתקציב הביטחון כמו עד עתה
ד. אין להסדר זה שום חובה להצטרף להסתדרות, אנחנו ממשיכים במעמדנו המיוחד
ה. השינוי היחיד הוא שיטת חישוב הפנסיה שלנו. שינוי יסודי בעניין זה חל לפני 7 שנים כאשר צה"ל עבר לשיטת
הפנסיה הצוברת (למעלה מ- 40% ממשרתי הקבע כיום כבר כלולים בפנסיה הצוברת).
ו. איש צבא קבע אשר יפרוש לגמלאות בשיטת הפנסיה הצוברת לא יהיה עוד צמוד לדרגת הכתף של
המשרתים הפעילים.
12 המתנגדים להסדר המוצע קובעים כי בשיטה החדשה ירד כוח הקנייה שלהם לחצי זה. משפט טועה ומטעה. .
כאשר מוסיפים למשכורת הקובעת כיום לפנסיה, כ- 20% , ומצמידים אותה אוטומטית למדד כל שנה יעלה כוח הקניה
ב- 20% לעומת הפנסיה הקיימת וישמור על ערכו הריאלי צמוד למדד בכל השנים בעתיד.
13 עינינו לא צרה במה שיקבלו המשרתים הפעילים אם וכאשר יקבלו. אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו .
בנקודת הזמן הנוכחית עם השמירה הריאלית של הפנסיה לאחר מלוא ההטבות שתוארו לעיל.
14 רבים מאד מגמלאי צה"ל זקוקים לתוספות הנ"ל עכשיו ולא בעוד 20 שנה, אם תהיה בכלל. .
15 יש בין המתנגדים המנסים לרמוז על ניגוד עניינים של הנהלת "צוות" ומועצת "צוות" כאילו אלה מחפשים רק את .
טובתם האישית. השיקול היחיד העומד לנגד עיני ההנהלה הוא טובת הגמלאים.
לסיכום
16 המלצתי החד-משמעית היא לקבל את המוצע לנו ולבקש בנוסף את תוספת הדרגה למשתחררים אחרי 2007 ואת .
התוספת הייחודית של 5% לכלל הגמלאים והחלת כל הסכמי העבודה, הנמצאים בדיון כעת, על גמלאי צה"ל גם לאחר
המעבר לשיטת חישוב הפנסיה בהצמדה למדד.
בכבוד רב,
תא"ל (מיל') צבי שור
8
תנ"צ (גימ') יורם
שחל
יועץ לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
לענייני שכר
26 אפריל 2010
לכבוד
מנכ"ל איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: פגיעה בשכר הגימלאים
פנייתי זו הינה בעקבות מכתבם של קצינים בכירים בצה"ל
בגימלאות, המכנים את עצמם "צוות חדש" .
בדקתי את הנושא.
מסתבר שהקצינים המופיעים במכתב בדרגות סא"ל עד דרגת אלוף,
הינם בדירוג המחקר, הדירוג הגבוה ביותר במערכת הבטחון, הם
נהנים מכל העולמות, השכר הבסיסי של פרופסורים במוסדות
האקדמיים ותוספות שכר צהליו"ת.
הסגל האקדמי קיבל תוספת שכר (עקב שחיקה) של % 27 ועובדי
המחקר בשירות המדינה עדיין לא קיבלו תוספת זו, ולכן לא נכללו
עדיין בהסכם הפנסיה.
לא עולה על הדעת שהקצונה הנ"ל שמנהלת מאבק סקטוריאלי
תהנה גם מתוספת של % 27 (שחיקה) וגם מתוספת של הגימלאים
בשירות הציבורי (שהיא בעיקר עבור שחיקה), קצינים אלה מייצגים
את עצמם בלבד והסיפור של הצמדה בדרגת הכתף אינו רלבנטי.
צה"ל קיבל ב 2007- תוספת ייחודית ("אי קביעות") שלא ניתנה
למשטרה ולשב"ס, דבר המקפיץ את הפיצוי לגימלאים מ -% 20 כפי
שנהוג בשירות הציבורי לכ - % 25 , וכבר בכך יש יתרון לגימלאי
צה"ל על גימלאי שירות המדינה ועל גימלאי המשטרה ושב"ס.
הדרישה לתוספת "אי קביעות" לפעילים ולגימלאי המשטרה ושב"ס
הופנתה לבית הדין לעבודה.
תנ"צ(גימ' יורם שחל
9
2 מאי 2010
ג/שכר - 120
לכבוד
השר לבטחון פנים
המפקח הכללי
נציב שירות בתי הסוהר
מנהל המחלקה ליחסי עבודה – משרד המשפטים
ראש אמ"ש/מטא"ר ירושלים
ראש מינהל כח אדם/שירות בתי הסוהר
הנדון: מענק לגימלאים
לאחרונה נודע לנו שאלפי שוטרים וסוהרים פעילים קיבלו בשנת
.₪ 2009 מענק בגובה של כ- - . 10,000
. מתנהל דיון עם האוצר על תשלום מענק לשנת 2010
המענק איננו בגדר החזר הוצאות, ולכן דינו כדין תוספת שכר.
מאחר וחוק שירות המדינה(גימלאות) לא שונה עדיין ושכר הגימלאים
צמוד לשכר הפעילים, נבקשכם לשלם לאלתר המענק לגימלאי המשטרה
ושב"ס.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
10
תנ"צ(גימ') יורם שחל
יועץ איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
לענייני שכר
26 אפריל 2010
שלום רב,
היתרונות והחסרונות של ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים.
1. התנהגות השכר בעבר
א. שכר גימלאי המשטרה צמוד לשכר הפעילים. החלטת הממשלה ש/ 33 מ 1979- קובעת הצמדה
בין שכר השוטרים
לשכר משרתי הקבע. אין החלטה על הצמדה בין שכר
גימלאי המשטרה לשכר גימלאי צה"ל.
ב. שכר הפעילים נהנה מהצמדה להסכמי השכר בשירות הציבורי
כל אחד לפי דירוגו ומהצמדה לשכר משרתי הקבע, כל אחד לפי דרגת הכתף שלו ודירוגו
המקצועי.
ג. 1) מאז אמצע שנות ה 90- תוספות השכר בשירות הציבורי
היו נמוכות באחוזים רבים ממדד יוקר המחייה.
2) תוספת שכר כללית ואחרונה לכלל משרתי הקבע שניתנה
. גם לכלל השוטרים והסוהרים היתה ב 1995-
3) ב 1999- ניתנה תוספת שכר לאלופים שהוחלה גם על
הניצבים.
4) ב 2007- קיבלו משרתי הקבע וגימלאי צה"ל תוספת שכר
כללית, האלופים % 1.5 וככל שהדרגה נמוכה יותר
התוספת גבוהה יותר. שם התוספת "אי קביעות", היא
נמנעה מיתר מערכת הבטחון. קיימת תביעה של השב"כ
וכלל הגופים המשטרתיים בבית הדין לעבודה.
5) בדצמבר 2009 קיבלו רוב השוטרים הפעילים והגימלאים
תוספת שכר בגובה % 4.7 (המשפטנים % 5, ודירוג
המהנדסים עדיין לא חתם על ההסכם) לעומת זאת כלל
גימלאי השירות הציבורי שחתמו על הסכם הניתוק קיבלו
. 5 %
2. השחיקה
הישארות במצב הקיים של הצמדה לשכר הפעילים הביאה לשחיקה
: (גרעון בשכר) , נכון ל 1.1.2010-
15.3 % - פרישה לפני 2000
14.3 % - ב 2001-
וכן הלאה.
3. התחזית לעתיד
א. הולך וגדל מספר העובדים המבוטחים בקרן פנסיה (פנסיה
צוברת) לעומת הגימלאים הקיימים שהם בפנסיה תקציבית.
בצה"ל % 40 מכלל משרתי הקבע כיום וכ -% 70 ב 2013-
אינם בפנסיה תקציבית (כמו שלכם) אלא בקרן פנסיה.
ב. השיקולים של האיגודים המקצועיים לתוספות שכר שונות
מבעבר לאור העובדה שמספר העובדים בפנסיה תקציבית
(ע"ח המדינה) הולך ופוחת.
ג. צה"ל שמרבית הפעילים יהיו בפנסיה צוברת (כגון קרן
"מבטחים") יטפל בנושא השכר , אף הוא שונה מבעבר.
ד. צה"ל אמור לקבל מכתב מהממונה על השכר, לפיו אם
תינתן תוספת שכר כללית למשרתי הקבע היא תחול גם
על גימלאיו (וזאת בנוסף לתוספות השכר שיקבלו הגימלאים
כתוצאה מחתימת ההסכם על ניתוק שכרם משכר הפעילים).
4. היתרונות הכלכליים של הסכם מזכ"ל ההסתדרות – האוצר לניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים_________________________
:( א. התוספת החודשית לפי שנת הפרישה(כולל % 5
שנת הפרישה גובה התוספת כ-:
25 % 2000
24 % 2001
23 % 2002
22 % 2003
21 % 2004
20 % 2005
19 % 2006
18 % 2007
9 % 2008
הערה: מסוף שנת 2008 כ 4%-
מסוף שנת 2009 ואילך מדד מלא של השנה
שבאה לאחריה
תוספת השכר בעקבות מדד מלא גבוהה יותר מתוספת שניתנת בשירות הציבורי
חלק מהתוספות הינן רטרואקטיביות ונכון לאפריל 2010 מגיע
למי שפרש לפני שנת 2000 הפרשים בגובה של 2 משכורות
. חודשיות, עליהן מתווספים % 20 כל חודש החל ממאי 2010
ב. על חוות דעתי בעד הסכם השכר הנ"ל, ביקשו נציגי חוג הניצבים אסתר דומיניסיני וגבי גל חוות
דעת נוספת, הם
הציעו שנפנה לשלום גרניט בעל משרד פרטי (לשעבר
הממונה על השכר) וחוות דעתו החד משמעית תאמה את
חוות דעתי.
חוות דעת שלישית הינה חוות דעתו של תא"ל(מיל') צבי
שור, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים
במשרד הבטחון, לפיה ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
יביא למניעת שחיקת שכר הגימלאים לכ 30- שנה.
הוסיפו 30 לגיל הממוצע של גימלאי המשטרה ושב"ס 63
. ונגיע לגיל 93
ג. חוות הדעת של צבי שור שונה מחוות דעתו מלפני שנה וחצי
(שכנראה הוצגה לכם), אז נאמר שתהיה שחיקה בשכר
הגימלאים, אך החישוב בעבר נעשה ללא הכנסת תוספות השכר לבדיקה, וכאמור חלה מהפיכה
בנושא.
ד. מועצת "צוות" שינתה את עמדתה והיא תומכת כיום בניתוק
הפנסיה משכר הפעילים ויש להם 4 דרישות:
1) קבלת הסכם ההסתדרות-אוצר(חל גם עלינו).
2) הקטנת גיל ההיוון מ 70- ל 65- (לא חל עלינו)
הטבה יחודית לצה"ל בגובה של כ 300-400-
מיליון שקל לשנה.
3) החלת הסכמים עתידיים על הגימלאים(הכוונה
בעיקר לדירוג המחקר בראשות אלוף(מיל') בן
ישראל המנהל מאבק נגד ניתוק שכר הגימלאים
מהפעילים – הם מחכים לתוספת שכר של % 27
שיקבלו בעקבות הפרופסורים).
4) תוספת נוספת מעבר לשירות הציבורי בגובה של
5 (לדעת כל המומחים אין סיכוי שיקבלו שבריר %
של אחוז, מאחר וכל תוספת שתינתן תביא
לתביעה של מזכ"ל ההסתדרות להחילה על כלל
גימלאי השירות הציבורי).
5. המלצות
א. הסיסמא שמשמיעים חוגים שונים היא לחכות לצה"ל , מאחר
והטיעונים שלהם נגד ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
הופרכו.
ב. כל גוף דואג לעצמו – לשב"כ ולמוסד ישנה הצמדת גימלאות
לפעילים בצה"ל.
הצבא דאג לעצמו לתוספות שכר ב 2007- תוך מתן שם "אי
קביעות" על מנת שלא יחולו על אחרים. הוא יקבל תוספת
נוספות ל 1/3- מגימלאיו בגובה של % 25 ע"י הקטנת גיל
. ההיוון מ 70- ל- 65
ג. עלינו לדאוג לגימלאי המשטרה ששכרם בסולם 4 הגופים
הבטחוניים הוא הנמוך ביותר.
יש להגיע להסדר עם האוצר לתשלום מיידי של תוספות השכר
לגימלאים, ובהעדר חוק או החלטת ממשלה המצמידה את שכר גימלאינו לשכר גימלאי צה"ל,
יש לדאוג לאלטרנטיבה
שתבטיח כי במקרה שגימלאי צה"ל יקבלו תוספות שכר גבוהות יותר הם יחולו על גימלאינו.
הדרך שנבחנה משפטית, מקצועית ועניינית היא התחייבות
בכתב של הממונה על השכר. דינה כדין התחייבות שלטונית
לפי חוק "נכסי המדינה" והיא ניתנת לביטול רק ע"י חקיקה
בכנסת מ 1948- , עד היום שום התחייבות כזו לא בוטלה.
התחייבות כזו תקבע נורמה חדשה של הצמדת שכר גימלאינו
לשכר גימלאי צה"ל ותאפשר קבלת תוספות שכר מבלי לחכות
לצה"ל.
ד. 1) אם לא נפעל לפי סעיף 3 נשאר במינוס של % 15 כמופיע
בסעיף השחיקה.
2) מעבר לכך, השחיקה תיגדל מאחר והתוספות החודשיות
לא תינתנה.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
11
תנ"צ (גימ') יורם שחל
יועץ לענייני שכר
6 יוני 2010
לכבוד
אלוף (מיל') עמי סגיס
שלום רב,
הנדון: ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
1. לאחר שפניותיי הטלפוניות להיפגש עמך בנושא האמור עלו בתוהו,
ברצוני להתייחס בכתב לנושא חשוב זה.
2. הרקע המקצועי שלי: הממונה על עובדי המדינה (לימים שונה התקן
לסגן נציב שירות המדינה), בין השאר אחראי גם לנושא גימלאות
עובדי המדינה, לאחר מכן מוניתי לסגן הממונה על השכר במשרד
האוצר ובין השאר השתתפתי במו"מ עם האיגודים המקצועיים
והייתי אחראי על שכר משרתי הקבע בצה"ל ואזרחים עובדי צה"ל.
כשהיו שביתות רעב של נשות השוטרים גייס אותי שר המשטרה דאז
חיים בר לב, בתקופתי נעשתה מהפיכה בשכר השוטרים והגימלאים.
3. אנו עומדים בתקופת הרת גורל בנושא שכר גימלאי מערכת הבטחון.
50 ממשרתי הקבע הם בפנסיה מצטברת וב 2013- מספרם יגיע %
. ל- % 70
שיקולי השכר של האיגודים המקצועיים שונים לגבי פנסיה צוברת
(קרן פנסיה) מאחר והשכר הפנסיוני סך הכל הצבירה בניגוד לפנסיה
תקציבית בה הגימלה נקבעת לפי משכורת החודש האחרון.
כבר במו"מ בין האוצר להסתדרות על תוספות שכר לשנים 2010/11
מבקשת ההסתדרות להגדיל את ההפרשות לקרנות פנסיה.
המשמעות היא תקציב מוקטן לתוספות שכר ופגיעה באוכלוסייה
שנשארה עדיין בפנסיה תקציבית.
4. שלוש חוות דעת מקצועיות של: מר שלום גרניט, תא"ל(מיל') צבי
שור והחתום מטה, קובעות בוודאות שתוספות השחיקה ומדדי
2008 ו 2009- מנעו שחיקת הגימלאות, לפי ניתוחו של תא"ל צבי
שור לתקופה של 30 שנה.
5. א. תוספות השכר (שהן תוספות שחיקה) לגימלאי השירות הציבורי
הן במקסימום % 20.4 . "צוות" דורש תוספת נוספת עקב יחוד
השירות בצה"ל. משרתי הקבע קיבלו ב 2007- (שנה לפני תחולת
הסכם ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים, תוספת "אי
קביעות" של כ- % 5 , כלומר, יש לגימלאי צה"ל כבר יתרון על
. גימלאי השירות הציבורי, סך הכל כ- % 25.4 לעומת % 20.4
ב. אין הגימלאים יכולים להינות משתי תוספות שחיקה אחת בעקבות
עובדי המדינה ואחת בעקבות צה"ל.
ג. כמי שמכיר את המערכות ויחסי האוצר -הסתדרות , אני יודע שידי
האוצר קשורות. כל תוספת שכר שתינתן לגימלאי צה"ל
(ובעקבותיה לגימלאי המשטרה, שב"ס, שב"כ והמוסד) תינתן
אוטומטית לכלל גימלאי השירות הציבורי, מזכ"ל ההסתדרות לא
יוותר על זה.
ד. נכונות האוצר להוריד את גיל ההיוון תיתן לכ 1/3- מגימלאי צה"ל
תוספת נוספת של % 25 לתקופה של עד 5 שנים.
6. קבוצה של קצינים בדרגות סא"ל -אלוף, שרובם בדירוג המחקר
(שהינו הדירוג הגבוה ביותר בצה"ל) מתנגדת לניתוק שכר הגימלאים
משכר הפעילים. בהכירי את הסכמי השכר ברור לי חששם
פן לא יקבלו את תוספות השכר ששולמו לפרופסורים בגובה של
כ - % 27 . אין שום בעיה לקבל הבהרה בכתב בעלת תוקף משפטי
מהממונה על השכר, לפיה אוכלוסייה זו לא תקופח וכיצד תחושב
גימלתם.
7. לפי נתונים של איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס, כל יום וחצי נפטר
גימלאי שלהם ופחות ופחות גימלאים יהנו בחייהם מתוספות שכר.
נכון לסוף חודש יוני 2010 מגיעים למרבית הגימלאים הפרשים
בגובה של 2.4 פנסיות חודשיות.
לדעתי יש לסיים במהירות האפשרית את המו"מ עם האוצר, כי
תהליך החקיקה נמשך אף הוא מספר חודשים.
8. מסמך זה משקף את דעתי המקצועית.
9. אשמח לעמוד לרשותך בכל עת, טלפונים: 03-7410034
0543-236329
בברכה,
תנ"צ (גימ') יורם שחל
12
6 יוני 2010
תנ"צ(גימ') יורם שחל
יועץ לענייני שכר
לכבוד
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
מר דוד עטר
תפוצה א'
תפוצה ב'
הנדון: עמדת "צוות" – השינוי בהצמדת הגימלה
1. רצ"ב חוזר "צוות" ארגון גימלאי צה"ל בנדון.
2. זה למעלה משנה מנהלים גורמים שונים מאבק שמטרתו המשך
המצב הקיים של הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים.
מסתבר שעמדתי שהיתה בעד ניתוק שכר הגימלאים משכר
הפעילים הוכחה למעלה מכל ספק כנכונה וצודקת.
3. ציטוט מחוזר "צוות" – "לאחר בדיקה יסודית של המצב הקיים
התגלתה תמונה מדאיגה ביותר. כגימלאי צה"ל נתנו את אמוננו
ובטחוננו באופן מוחלט במערכת הצהלי"ת שאמורה לוודא עדכון
הגימלה בהתאם לרוח החוק והתקנות. לצערנו, התברר לנו
למעלה מכל ספק , גם מתוך עדויות ישירות של ראשי אכ"א לשעבר,
שקצבתם של גימלאי צה"ל נשחקה ב 15- השנים האחרונות. כתוצאה
מכך נוצר פער משמעותי בין שכר הפעילים בקבע לבין השכר הקובע
לגימלה, על יסוד נתונים אלה הסקנו כי אם יימשך המצב הקיים, יורע
עוד יותר מצבם של גימלאי צה"ל."
4. דרך זו של עקיפת השכר הקובע לגימלה, הפכה להיות מקובלת גם
במשטרה ובשב"ס על ידי תשלום מענקים לשוטרים ולסוהרים
הפעילים.
5. חוק שירות הקבע(גימלאות) וחוק שירות המדינה(גימלאות) איננו
מקויים למעשה, ומצאו דרכים שמשמעותן עקיפת החוק.
6. הערות לגבי עמדת "צוות":
א. יש לזכור שמשרתי הקבע וגימלאי צה"ל קיבלו "תוספת אי
. קביעות" מ 2007- , שמשמעותה תוספת שכר של % 5
ב. גימלאי שירות המדינה והשירות הציבורי שנכללו בניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים, קיבלו במקסימום תוספת של כ -
20.4 . תוספת נדיבה זו ניתנה עבור שחיקת גימלאותיהם – %
"הסכם עיני".
5 כאמור, % + ג. צה"ל קיבל תוספת לגימלאים של % 20.4
סך הכל כ- % 25.4 לעומת כ- % 20.4 לגימלאי המדינה.
ד. לגבי הדרישה לתוספת של % 8 בשל המאפיינים היחודיים
של שירות הקבע – ראו האמור בסעיף 6.ג. – צה"ל כבר
קיבל תוספת יחודית (המשטרה, שב"ס, שב"כ והמוסד
בהליכים בבית הדין לעבודה לשם קבלת התוספת), אין
מצב חוקי של מתן תוספות מינואר 2010 לאחר שיהיה ניתוק
. מ 2008-
ה. צה"ל יהנה במקסימום מתוספת שחיקה של % 20.4 בעקבות
השירות הציבורי, אין משלמים תוספות שחיקה כפולות.
ו. הצמדת גימלת פורשי צה"ל לשינויים עתידיים בלתי חזויים
לגימלאי השירות הציבורי שנכללו כבר בניתוק הגימלה
מוצדקת.
ז. הפסקת ניכויי החזר ההיוון לגימלאי צה"ל בגיל 65 מהווה
תוספת שכר לכ 1/3- מגימלאי צה"ל, שמשמעותה עוד % 25
לחודש למשך עד 60 חודשים. גימלאי כזה יקבל תוספת של
. 25.4 סך הכל כ- % 50.4 % + 25 %
האם "צוות" היתנה זאת גם בתוספת כלשהי נוספת לגימלאי
המשטרה ושב"ס? כמובן שלא.
ח. ביטול ניכויי קופה ציבורית – האוצר הודיע ששינוי זה יחול גם
על גימלאינו.
7. מנתונים המצויים בידי איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס, נפטר כל
יום וחצי גימלאי שלהם, כך שפחות ופחות גימלאים יהנו בחייהם
מתוספות השכר.
8. כבר ציינתי בעבר שנכון לסוף יוני 2010 יהנו מרבית הגימלאים
מהפרשים בגובה של 2.4 פנסיות חודשיות ובהמשך תוספת של כ-
20.4 לחודש. %
9. לאור מצבם הכלכלי הנחות של גימלאי המשטרה ושב"ס לעומת
יתר גימלאי מערכת הבטחון – הפתרון היחיד הוא לא להמתין
לצה"ל, אלא להפעיל את שינוי חוק הגימלאות לגבי גימלאינו תוך
קבלת מכתב התחייבות (חד משמעי) מהאוצר שכל תוספת שכר
שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאינו.
בברכה,
תנ"צ(גימ') יורם שחל
13
הערות עקרוניות לפניות החברים
1 . אם הסדר הפנסיה החדש היה מופעל – הגימלאים הוותיקים היו
מקבלים הפרשים של 2.4 פנסיות חודשיות ל - 30.6.2010 ובהמשך
. תוספת חודשית שוטפת של % 20.4
2. מנתוני המשטרה עולה כי הקצינים הפעילים רובם ככולם בדירוגים
אקדמאיים וכן רוב הבד"א, 1/3 מהקצונה הם בעלי תואר שני.
מרבית הגימלאים אינם בדירוגים האקדמאיים.
. פערי השכר בין אקדמאי ללא אקדמאי כ- % 30
גיל הפרישה עולה , מה שמגדיל את השכר(תוספות וותק) ואת
אחוזי הפנסיה.
מרבית הבד"א שפורש לגימלאות, דרגותיהם רס"ב, רנ"ג –
בניגוד לדרגות הגימלאים שרובן נמוכות יותר.
האם מניעת תשלום תוספות שחיקה לכ- 15.000 גימלאים ששכרם
כאמור נמוך יותר מזה של מרבית הפעילים תעזור לפעילים?
נאמר בבג"צ – "אין מתקנים עוול בעוול".
3. גילם הממוצע של גימלאי המשטרה ושב"ס – 63 , לעומת 54 בצה"ל.
4. כל הדוחו"ת של המומחים קובעים חד משמעית שניתוק שכר
הגימלאים מהפעילים ישמור על אי שחיקת הגימלה. לפי בדיקת
צה"ל, תוספות השחיקה תשמורנה על אי שחיקת הגימלה
לכ 30- שנים.
5. א. לפי הנתונים: תוספות השכר שניתנו במגזר הציבורי ב 15-
השנים האחרונות היו נמוכות מהמדד.
ב. לפי עדות ממקור ראשון במשך 15 שנה קיבלו משרתי הקבע
בצה"ל תוספות שמשפטית אינן מוגדות כשכר, מה שגרם
לתוספת הכנסה למשרת הקבע הפעיל ולשחיקה מואצת של
שכר גימלאי צה"ל.
ג. הגימלאים הצעירים לא יהנו מתוספות שחיקה שיקבלו הגימלאים
שפרשו לפני 2008 , אך תוספות השכר שיקבלו בעתיד בגובה
המדד תשמורנה על הכנסתם, וכאמור תוספת המדד גבוהה יותר
מתוספת השכר בשירות הציבורי.
מרבית הגימלאים הצעירים והפורשים העתידיים לגימלאות, קיבלו
ב 10- השנים האחרונות תוספות שכר משמעותיות המוגדרות
מקצועית כ- "זחילת שכר" . תוספות הנגזרות ממצב אישי(תוספת
וותק, דרגה, השכלה וכדומה).
ד. משרתי הקבע בצה"ל וגימלאיו קיבלו ב 2007- תוספות שכר
. המוגדרות כ- "אי קביעות" , בעלות ממוצעת של כ- % 5
אם הם יעברו לניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים הם יקבלו
במקסימום % 25.4 לעומת % 20.4 שקיבלו גימלאי השירות
הציבורי.
6. הולך וגדל מספר המבוטחים בקרן פנסיה (לעומת פנסיה תקציבית)
בצה"ל - כיום כ- % 50 , ב - 2013 כ- % 70 . כל חישוב הפנסיה
הוא שונה , בקרן פנסיה הפנסיה נקבעת לפי הצבירה במשך השנים,
בפנסיה תקציבית הפנסיה נקבעת לפי משכורת החודש האחרון.
2010 הגדלת – 7. ההסתדרות תובעת בהסכמי השכר לשנים 2011
הפרשת המעסיק לקרן פנסיה וכן הגבלת ההשתתפות בגני ילדים
ל- -. 4000 ₪. שני פריטים אלה קוזזו מהתקציב המיועד לתוספות
שכר ומי שייפגע יהיו המבוטחים בפנסיה תקציבית(הפעילים
הוותיקים במערכת הבטחון).
8. מדד המחירים לצרכן הוא אובייקטיבי ונמדד על ידי גוף מקצועי
שאינו פוליטי – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולא משרד
האוצר.
9. לכשיחתם הסכם ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים, תוקם
קרן רווחה שלנו לטובת כלל גימלאי המשטרה ושב"ס. קרן זו
לא תהיה בהסתדרות שאנו איננו חלק ממנה.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני כספים
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
14
נייר עמדה בנושא גימלאות-משטרה ושב"ס נכון ל 30/6/2010-
1. חוק שירות הקבע(גימלאות) וחוק שירות המדינה(גימלאות) בנושא
הצמדת שכר הגימלאים לפעילים רוקנו מתוכן, כ 15- שנה אין שינוי
שכר. לפי עדות צמרת אכ"א ומת"ש בעבר . צה"ל כמדיניות פיצה את
משרתי הקבע בתוספות כספיות ברכיבים שלא חלים על הגימלאים,
גם במשטרה ובשב"ס החלו לנקוט בדרך זו – מענקים –
התוצאה 0 תוספות שכר לגימלאים.
2. הסכמי השכר בשירות הציבורי (המקור הנוסף לתוספות שכר)
הניבו ב 15- השנים האחרונות תוספות נמוכות יותר ממדד המחירים
לצרכן.
3. שכרם של הגימלאים נקבע על סמך משכורתם בחודש האחרון לשירותם.
4. א. בנושא השכר קיים מושג הקרוי "זחילת שכר", הוא כולל תוספות
שכר הנובעות משינויים הנוגעים לפרט(וותק, השכלה,
דרגה וכדומה).
זחילת השכר בשירות הציבורי מוערכת על ידי האוצר
. וההסתדרות ב-% 2.5 לשנה לפעיל, לגימלאי – 0
ב. ב 11- השנים האחרונות, זחילת השכר במשטרה הרקיעה שחקים,
"אקדמיזציה" של הקצינים ומרבית הבד"א הביאה לתוספות שכר
גבוהות (לפעילים), שכר אקדמאי גבוה ב - % 30 לעומת לא אקדמאי.
מרבית הגימלאים אינם אקדמאים ושכרם נחות לעומת
הפעילים. מרבית הבד"א פורש בדרגת רנ"ג, רס"ב, מרבית
הגימלאים משובצים בדרגות נמוכות יותר.
תוספות שכר כמו גמולי השתלמות, לא הוחלו על מרבית הגימלאים
בגלל מועדי הפרישה. מענקים כמו פדיון מחלה שערכם מאות אלפי
שקלים הוחלו רק על מי שפרש לגימלאות מ 1988- ואילך.
תחזית לעתיד
1. אין כל סיכוי שצה"ל יקבל תוספות שכר כלליות למשרתי הקבע.
50 ממשרתי הקבע כיום וכ-% 70 ב 2013- יהיו בפנסיה צוברת %
(קרן פנסיה) ולא בפנסיה תקציבית.
2. השיקולים בנושא השכר הם שונים לגבי קרן פנסיה לעומת פנסיה
תקציבית. בקרן פנסיה נקבעת הפנסיה לפי סך כל הצבירה ואילו
בפנסיה תקציבית הגימלה נקבעת לפי משכורת החודש האחרון.
3. עמדת האיגודים המקצועיים משתנה לאור העובדה שבשירות
הציבורי מ 1995- העובדים החדשים הינם בקרן פנסיה. במו"מ על
השכר לשנים 2010/2011 תובעת ההסתדרות הגדלת ההפרשות
לקרנות פנסיה וכן תוספת כסף שאיננה שכר, כגון: הגדלת
ההשתתפות בגני ילדים ל- 4000 ₪ , קבלת תביעות אלה יקטינו
את התקציב העומד לנושא תוספות שכר.
4. פרישה לגימלאות בגיל מבוגר יותר בצה"ל ובמשטרה תגדיל את
השכר לפנסיה, מאחר וותק נוסף מקנה תוספת וותק בשכר וכן
אחוזי פנסיה נוספים.
. בהסכם האחרון נקבעה תוספת לפעילים ולגימלאים של % 5
0.3 למטרות אחרות). %) מרבית האיגודים הפחיתו את התוספת ל - % 4.7
. גימלאי שירות המדינה קיבלו את מלוא ה- % 5
6. מאחר וכאמור זחילת השכר של הפעילים מוערכת ב- % 2.5
(לגימלאים % 0 ), תוספות השכר תהיינה נמוכות ממדד המחירים,
כך שהצמדה למדד תיטיב גם עם הפורשים העתידיים לגימלאות.
התנהגות "צוות" גימלאי צה"ל
1. בניגוד לעמדתם הנחרצת בעבר נגד ניתוק שכר הגימלאים משכר
הפעילים, הם תומכים כיום בניתוק.
2. לאחר שנודע להם על מדיניות צה"ל ב 15- השנים האחרונות
שקיפחה את הגימלאים, הם תובעים את הדרישות הבאות:
א. הפעלת הסכם ההסתדרות-האוצר שמפצה את הגימלאים
הוותיקים בכ- % 20.4 לחודש.
ב. פיצוי נוסף על שחיקת גימלתם.
ג. פיצוי לפורשים הצעירים.
. ד. הקטנת גיל ההיוון בצה"ל מ 70- ל 65-
ה. הפחתת ניכוי 1/3 מפנסיית העובדים בקופה ציבורית.
3. א. צה"ל קיבל תוספת שכר ייחודית בשם "אי קביעות" שעלותה
כ - % 5 לחודש. ללא תוספת נוספת גימלאי צה"ל הוותיקים
יקבלו כ- % 25.4 לעומת כ- % 20.4 של גימלאי
המדינה.
ב. האוצר מוכן להוריד את גיל ההיוון שמשמעותו תוספת נוספת
של כ- % 25 לכ- 1/3 מגימלאי צה"ל. סה"כ תוספת לגימלאים
. אלה לחמש שנים כ- % 50.4
ג. האוצר מוכן לאשר ביטול ההפחתה לעובדים בחלק מהקופות
הציבוריות (יחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס).
ד. האוצר מסר (לא פורמלית) לנציגי "צוות" שאין הגדלה של
הפיצוי לגימלאים. גימלאי צה"ל לא יכולים להנות משחיקת
גימלתם ומשחיקת גימלת עובדי המדינה גם יחד, מה עוד
שהפיצוי שלהם מגיע כאמור ל-כ- % 25.4 לעומת כ- % 20.4
של עובדי המדינה.
המלצות
1. הממונה על השכר כתב לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס וכן לשר,
למפכ"ל ולנציב שב"ס. במכתב ישנה התחייבות להצמדת שכר
הגימלאים שלנו לשינויים בשכר גימלאי צה"ל.
לדעתנו ההתחייבות אינה חזקה מספיק. הממונה על השכר הודיע
לנו כי במהלך המו"מ עם המשרד לבטחון פנים יהיה מוכן לניסוח
מחייב יותר.
2. יש על כן לגשת להסדר הפורמלי של שינוי חוק הגימלאות מהר
ככל האפשר.
כל יום וחצי נפטר גימלאי מהמשטרה / שב"ס.
עדיף לקבל תוספות שכר כגימלאי/גימלאית ולא כאלמן/אלמנה.
3. נכון לסוף יוני 2010 מגיעים הפרשים למרבית הגימלאים במקסימום
. של כ- 2.4 פנסיות חודשיות ולאחר מכן תוספת חודשית של כ- 20.4
יורם שחל, תנ"צ(גימ'), יועץ לענייני שכר
לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
15
8 יולי 2010
כ"ו תמוז תש"ע
לכבוד
שר הביטחון – מר אהוד ברק
שלום וברכה,
הנדון: עדכון קצבאות גמלאי – צה"ל – מתן מקדמה
בהמשך למכתבי 2474 מיום 16 מאי 2010
1. בעקבות הדיונים על גמלת גמלאי צה"ל הסתבר כי גמלאי צה"ל קופחו בצורה יזומה ב- 20 השנים
האחרונות, בסכומים ניכרים וזאת בניגוד לחוק שירות הקבע והגמלאות.
2. לפני כשנה הונחה לפנינו החלטת הממשלה, שהינה הצעת האוצר, לפיה תחושב קיצבת גמלאי
צה"ל בהצמדה למדד במקום ההצמדה לשכר הפעילים.
3. בפגישות עם האוצר בנושא זה, נאמר כי יוצע לגמלאי צה"ל:
א. החלה של "הסכם עיני" .
. ב. הפסקת ההיוון, למי שיעמדו בתנאים, בגיל 65 במקום בגיל 70
ג. הפסקת ההפחתה עקב קופה ציבורית.
כל הנ"ל רטרואקטיבית ממחצית שנת 2008 ומשנת 2010 הצמדה
למדד.
4. עמדת "צוות" בנושא הוצגה בפניכם במכתבנו מיום 16 מאי 2010 (סימוכין 2474 ) , אשר העתק
ומצ"ב בשנית לנוחותכם.
5. עמדתנו מחייבת לקבל את הצעת האוצר בתוספות מסוימות כפיצוי על השחיקה הניכרת וכפיצוי
על מעמדם הייחודי של גמלאי צה"ל כמצוין בהחלטת הממשלה בנדון (הכל מפורט במכתבנו הנ"ל).
6. הרמטכ"ל הטיל על אלוף עמי סגיס בחודש מרץ 2010 לבחון את הנושא והוא הציג לרמטכ"ל ולראש אכ"א
את ממצאיו, ארגון "צוות" לא שותף בפגישה זו.
7. ההתמהמהות בקבלת החלטות גורמת לקיפוח גמלאי צה"ל, שעל השחיקה הניכרת בגמלתם אין
ויכוח . כל גמלאי המדינה קיבלו מזמן את "הסכם עיני" - תוספת המסתכמת לגמלאים הותיקים
ב- 20% ומעלה, לבסיס השכר הקובע לגמלה
8. המצב כיום הוא כי בכל חודש שעובר מפסידים הגמלאים למעלה מ - 20% מגמלתם.
9. אנו סבורים שיש למצוא פתרון לשחיקה ארוכת השנים ולפצות את גמלאי צה"ל בהתאם. כדי
לא לעכב את המגיע אנו מבקשים כי תינתנה לגמלאי צה"ל כל התוספות הכלולות בהצעת האוצר
כמצוין בסעיף 3 לעיל וזאת כמקדמה מידית עד לסיכום הסופי של הנושא.
בברכה,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
עותקים:
הרמטכ"ל – רא"ל גבי אשכנזי
ראש אכ"א – אלוף אבי זמיר
16
20 יולי 2010
ג/שכר - 223
לכבוד
השר לבטחון פנים
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מפכ"ל משטרת ישראל
נציב שירות בתי הסוהר
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. גימלאי השירות הציבורי מקבלים תוספות שכר עקב שחיקת
25 חודשים. - גימלתם מ- 1.7.2008
2. מצ"ב מכתבו של יו"ר "צוות" לשר הבטחון , בנושא עדכון
קצבאות גימלאי צה"ל.
אין שום סיכוי שגימלאי צה"ל יקבלו תוספות שכר(מעבר להסכם
עיני) בעיקר לאחר קיצוץ בתקציב הבטחון, וכן ההשלכות בגובה של
מאות מיליוני שקלים על כלל הגימלאים בשירות הציבורי.
3. אנו מבקשים לסכם עם הממונה על השכר – תשלום תוספות
השחיקה לגימלאים, תוך קבלת מכתב התחייבות מהאוצר לפיו
כל תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאינו.
4. מן הראוי לציין שתוספות השכר לגימלאים הן בערכים נומינליים
והמשמעות היא שככל שחולף הזמן נשחקים ההפרשים וכן
התוספות.
5. בהתקרב ראש השנה אנו מבקשים שתהיו אנשי בשורה לגימלאים
שהמצב הכלכלי של רבים מהם גרוע.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
חברי הנהלת האיגוד
17
21 אוקטובר 2010
ג/שכר - 323
לכבוד
מר דוד עטר
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: פגישה עם מר אילן לוין –
הממונה על השכר
בתאריך 19.10.2010 התקיימה פגישה של תא"ל (גימ') צבי שור
היועץ הכלכלי של "צוות", הח"מ והממונה על השכר מר אילן לוין,
בקפה "קפית" בירושלים.
הממונה על השכר אישר את כל הסעיפים במכתב שהוכן על ידי לגבי
הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים ( 9 סעיפים), ומסר כי כל
דרישותינו במכתב ג/שכר 285- מתאריך 6.9.2010 לשר לבטחון
פנים מקובלות עליו.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
העתק
הממונה על השכר/מר אילן לוין
ד"ר ברוך לוי / יו"ר "צוות"
18
24 אוקטובר 2010
ג/שכר - 326
לכבוד
מר דוד עטר
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. בהנחה שיסוכם הסדר הפנסיה החדש בין המשטרה לאוצר, אני מביא
להלן את גובה התוספת החודשית הצפויה. המספרים נכונים לתאריך
.( 31.1.2011 (כולל מדד 2010 – צפוי כ- % 2.5
ההפרשים נעים בין כ- 2.9 חודשי פנסיה לפורשים ב 2007- , עד למעלה
. מארבעה חודשים לפורשים לפני שנת 2000
2. מדובר על אומדנים בלבד המראים סדר גודל.
2009 , תוספות השכר מורכבות מ:- תוספת שחיקה, מדדי 2008
ו 2010- , וכן החזר % 0.3 מהסכמי השכר עם האיגודים (פרט
למשפטנים).
3. בחישובי שכר קיימת שיטת השרשור(חישוב ריבית דריבית). לדוגמא:
מדד 2010 ניתן על מדד 2009 הניתן על 2008 וכן הלאה, כלומר
התוספות ברוב המקרים תהיינה גבוהות יותר מהמפורט לעיל(מאחר
ולא חושב שרשור).
שנת הפרישה-עד סוף: תוספת חודשית באחוזים
2000 כ- 22.7
2001 כ- 21.7
2002 כ- 20.7
2003 כ- 19.7
2004 כ- 18.75
2005 כ- 17.75
2006 כ- 16.8
2007 כ- 15.8
2008 כ- 6.8
2009 כ- 2.8
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
19
26 אוקטובר 2010
ג/שכר - 329
לכבוד
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר חגי פלג
הנדון: הסכם השכר לגימלאים
1. רצ"ב סיכום פגישה שהתקיימה ב 19.20.2010- עם הממונה על
השכר, בהשתתפות תא"ל (מיל') צבי שור יועץ "צוות" ותנ"צ
(גימ') יורם שחל – יועץ לענייני שכר של איגוד הגימלאים.
דרישותינו התקבלו במלואן על ידי הממונה על השכר(ראה
מסמכים מצורפים ובהם הדרישות).
2. ההנהלה המורחבת של "צוות" בישיבתה ב- 25.10.2010 אישרה
פה אחד את הסיכומים.
3. אי חתימה על ההסכם פוגעת בפעילים, מאחר וגופים שלא חתמו
על ההסכם לניתוק שכר הגימלאים, יקבלו בהסכם השכר החדש
תוספת שכר רק עבור שנתיים במקום שלוש שנים.
4. לאור האמור לעיל נבקשכם לסכם את הנושא עם הממונה על השכר
(בהשתתפות נציגנו).
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
הממונה על השכר/מר אילן לוין
ד"ר ברוך לוי/יו"ר "צוות"
20
6 ספטמבר 2010
ג/שכר - 285
לכבוד
כבוד השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר חגי פלג
כבודו,
הנדון: ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
איגוד הגימלאים מבקש בזאת להציג עמדתו בנושא שבנדון:
1. האיגוד תומך בניתוק שכר השוטרים והסוהרים הגימלאים
משכר הפעילים.
2. האיגוד מבקש שבכל ניסוח הסכם בנושא הנ"ל ישותף נציג מטעמו
על מנת להבטיח את האינטרסים החיוניים של גימלאינו כפי שיפורט
להלן:
א. הסכם עיני-האוצר בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
יחול במלואו על גימלאינו: כל התוספות, גובה התוספות ותאריכי
התחולה, כל זה אמור גם על קרן הרווחה לגימלאים.
ב. התחייבויות בכתב חד משמעיות של הממונה על השכר:
1) כל תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאינו.
2) כל תוספת שכר שיקבלו גימלאי השירות הציבורי תחול גם
על גימלאינו.
3) במידה ותשולם תוספת שכר רוחבית ב 4- השנים הקרובות
לשוטרים או לסוהרים הפעילים, היא תחול גם על גימלאי
המשטרה ושב"ס.
בברכת שנה טובה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
אילן לוין/הממונה על השכר
חברי הנהלת האיגוד
הערה
הדרישות במסמך זה מוסכמות ומקובלות על הממונה על
השכר כפי שאישר בפגישה איתו בתאריך 19/10/2010
21
הטבות שנמנעות מגימלאים בגלל המשך ההצמדה לפעילים
. 1. אי מתן תוספת שחיקה של עד % 12
. 2. מדדי 2008/9 כ- % 8.3
4.7 במקום % 5 מ 1.12.2009- ו- % 0.3 לחודש. % .3
4. הסכם השכר בין האוצר להסתדרות "מעניש" את האוכלוסיות שגימלתן
לא נותקה מהפעילים בכך שהסכם השכר לגביהן הוא לשנים 2010/11
ואילו האוכלוסיות שנותקו יקבלו גם את 2009 – מעניש את הפעילים.
. 5. בצה"ל לא יקוצץ גיל ההיוון מגיל 70 ל 65-
6. לא תאושר קרן רווחה.
7. הסכמי השכר לשנים 2010/11 יתנו תוספות נמוכות מהמדד. מדד
. משוער 2010 כ - % 2.5
. 8. סה"כ הפסד מצטבר לינואר 2011 כ - % 23.3
מקדמי בטחון נוספים לאי פגיעה עתידית בגימלאים
9. מאחר וברור שהניתוק עדיף מבחינה כלכלית לאור האמור לעיל,
נשאלת השאלה ה -"ערכית" של הצמדה לפעילים (כבצה"ל).
מתן מכתבים של הממונה על השכר לפיהם אם תינתנה תוספות רוחב
לפעילים במשך 4 השנים הקרובות, הן תינתנה גם לגימלאים. מכתב זה
שומר למעשה גם על הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים לתקופה
של 4 שנים. בתום תקופה זו כ- % 80 ממשרתי הקבע בצה"ל יהיו
בפנסיה צוברת (קרן פנסיה) וכל נושא ההצמדה לאחר מכן לא רלבנטי.
מכתב נוסף של הממונה על השכר יאשר כי אם גימלאי השירות הציבורי
יקבלו תוספות שכר, יחולו תוספות אלה גם על גימלאי צה"ל והמשטרה.
הערה
הדרישות במסמך זה מוסכמות ומקובלות על הממונה על
השכר כפי שאישר בפגישה איתו בתאריך 19/10/2010
22
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
3 נובמבר 2010
לכבוד
מר דוד עטר
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: הסכם השכר החדש בשירות הציבורי
2009-2012 – שלוש וחצי שנים
1. בשיחה שקיימתי אמש עם מר אילן לוין הממונה על השכר, הסתבר
שהמשך המצב הקיים – הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים
פוגע בשתי האוכלוסיות.
2. גופים בשירות הציבורי ששכר גימלאיהם נותק משכר הפעילים, יקבלו
6.25 בתקופת ההסכם – שלוש וחצי שנים. %
3. גופים הממשיכים בהסדר הפנסיה הישן – הצמדת שכר הגימלאים לשכר
הפעילים, יקבלו תוספות שכר נמוכות יותר (שנת 2009 מנוכה מתוספות
השכר) - % 4.46 במקום % 6.25 - שלוש וחצי שנים.
4. גימלאים בשירות הציבורי ששכרם הוצמד למדד, יקבלו כ- % 9.4 לעומת
6.25 שיקבלו עובדים פעילים במקום עבודתם (% 9.4 מורכב ממדדי %
2009 – אמצע 2012 משורשרים בריבית דריבית).
5. המשך המצב החוקי הקיים במשטרה ובשב"ס יתן לפעילים לתקופת
ההסכם תוספות שכר בגובה של כ- % 4.46 במקום % 6.25 והגימלאים
. יקבלו תוספות שכר בגובה של % 4.46 , במקום % 9.4
6. יש לזכור שהפעילים יקבלו הטבות נוספות שאינן חלות על גימלאים:
א. שיפור פדיון דמי המחלה
. ב. הגדלת ההפרשות לקרן פנסיה צוברת ב- % 2
ג. תשלום לאמהות לילד עד גיל 5 בגובה של - -. 300 ₪ לחודש
ולשני ילדים - -. 500 ₪ לחודש.
7. היום הופיע מאמר של מירב ארלוזורוב בעיתון דה -מרקר – המוסף
הכלכלי של הארץ.
במאמר מודגש ההפסד הכספי של עובדי מערכת הבטחון הפעילים
בגלל אי ניתוק שכר הגימלאים, העיתונאית טעתה במשפט אחד
מהותי – אין שכר גימלאי המשטרה צמוד לשכר גימלאי צה"ל, רק
שכר השוטרים הפעילים צמוד לשכר משרתי הקבע בצה"ל, קרי –
ניתן משפטית ומעשית לבצע את ניתוק שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
משכר הפעילים ללא תלות בגימלאי צה"ל.
בברכה,
יורם שחל תנ"צ (גימ')
יועץ לענייני שכר
לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
מצ"ב: מאמרה של מירב ארלוזורוב מ 3/11/2010- עיתון הארץ
עובדי מערכת הביטחון יקבלו תוספת שכר מופחתת גרסת הדפסה שלח
לחברשתף בטוויטר
שתף בפייסבוק
עוד
06:49 מאת מירב ארלוזורוב | 03.11.2010
כל הגופים במגזר הציבורי שלא העבירו את הגמלאים שלהם להצמדה למדד ייקנסו על כך ויקבלו
רק כחמישית מתוספת השכר
עכשיו באפ-סטור > - iPhone ל TheMarker אפליקציית
>> עשרות אלפים המשרתים במערכת הביטחון - כל אנשי צבא הקבע, השוטרים ואנשי השב"כ - וכן עובדי בנק ישראל צפויים
להתאכזב מהסכם השכר במגזר הציבורי. להבדיל מכל העובדים האחרים במגזר הציבורי, תוספת השכר שהם יקבלו תהיה נמוכה
יותר. בינואר 2011 , במקום לקבל תוספת שכר של 2.25% , הם ייאלצו להסתפק בתוספת של 0.465% בלבד.
הסיבה לכך היא שמדובר בארבעה גופים שסירבו להצטרף להסתדרות, ולשאר העובדים במגזר הציבורי,
ולא שינו את שיטת חישוב הפנסיה של גמלאיהם. מדובר בשינוי הצמדת גמלת הפנסיה של גמלאי הפנסיה
התקציבית בלבד - הצמדתה למדד המחירים לצרכן במקום הצמדתה לשינויים בשכר העובדים הפעילים.
החל ב 2008- , בעקבות הסכם השכר קודם, שונתה שיטת ההצמדה של כל גמלאי שירות המדינה. שינוי
ההצמדה נעשה בהסכמה עם ההסתדרות. בתמורה להסכמתה, קיבלה ההסתדרות מהמדינה שלושה
דברים. האחד, כל הגמלאים קיבלו פיצוי חד- פעמי בשיעור של כ 22%- בגמלת הפנסיה שלהם - שיעור
שנחשב גבוה מאוד עבור גמלאים, שתוחלת החיים שלהם עשויה להיות קצרה, ולכן זקוקים לעדכון של
גמלת הפנסיה שלהם באופן מיידי. בנוסף, החלה המדינה לגבות מהעובדים קרן מיוחדת, המיועדת
לגמלאים, ושמנוהלת על ידי ההסתדרות.
התמורה השלישית, שנחשפת עתה, היא העובדה שהסכם השכר ל- 2009 הוחרג מהסכם השכר הקודם. משמע, תוספות השכר
ששולמו לעובדים בגין הסכם השכר הקודם שולמו עבור פחות שנים - כשהמדינה התחייבה לשלם להסתדרות תוספת שכר
מיוחדת עבור 2009 בהסכם השכר הבא. תוספת השכר הזו, נקבע כבר בהסכם הקודם, תשולם רק למי שהצטרף להסכם שינוי
הצמדת הגמלאים.
הסכם השכר הנוכחי, כאמור, כולל את הפיצוי המיוחד ששולם להסתדרות בגין 2009 . נקבע כי הפיצוי יהיה בגובה של
1.785% . כלומר, העובדים קיבלו תוספת שכר מיוחדת של 1.785% בגין הסכמתם לשנות את שיטת הצמדת הפנסיה התקציבית
שלהם. את התוספת הזו יקבלו רק עובדים שהסכימו לשינוי ההצמדה - הרוב המוחלט של העובדים במגזר הציבורי.
עם זאת, יש כמה גופים שלא הסכימו לנתק את הפנסיה של עובדיהם משכר העובדים הפעילים. מדובר במערכת הביטחון על כל
. זרועותיה: צבא, שב"כ, משטרה, וכן בנק ישראל. הגופים האלה ייסתפקו בתוספת שכר מופחתת בינואר 2011
מחלוקת בקרב הגמלאים
בגופים האלה שוררת מחלוקת חריפה, בקרב אוכלוסיית הגמלאים, בשאלה אם להצטרף להסכם של ההסתדרות ולנתק את גמלת
הפנסיה משכר העובדים הפעילים.
המדינה הציבה פיתוני גדול למי שישנה את שיטת ההצמדה שלו: פיצוי חד- פעמי גדול מאוד לגמלאים. בנוסף, המדינה הבהירה
למערכת הביטחון כי כל זמן שהגמלאים אינם מנותקים משכר העובדים הפעילים, לא יהיו הסכמי שכר חדשים במערכת הביטחון.
זאת מאחר שכיום מספר הגמלאים של צה"ל שקול למספר משרתי הקבע, ולכן כל תוספת שניתנת למשרתי הקבע מכפילה את
עלותה.
הממונה על השכר באוצר התבטא כבר כי הצמדת הגמלאים לשכר הפעילים מעוותת את כל שיקולי ניהול שכר הפעילים. בנוסף,
בדיקות שנעשו העלו כי בעשור האחרון שכר הפעילים במגזר הציבורי נשחק, ואתו נשחקה גם גמלת הפנסיה. פיצוי חד- פעמי של
22% בגמלת הפנסיה מפצה על השחיקה הזו.
על אף הטיעונים האלה, בתוך גמלאי צה"ל שוררת מחלוקת חריפה אם להסכים להצעות האוצר (וההסתדרות), כשיש גמלאים
רבים שטוענים כי בטווח הארוך השכר בצה"ל עלה יותר מן המדד ולכן כדאי לגמלאים להישאר צמודים לשכר הפעילים. זאת,
פרט לטיעון הערכי כי "אנחנו שירתנו את הרמטכ"ל, ואנחנו רוצים שהוא ימשיך ויקבע את הפנסיה שלנו כל השנים", כדברי
חלק מהגמלאים.
מה שמסבך את העניינים עוד יותר הוא כי השכר במשטרה צמוד לשכר בצה"ל. אף שגמלאי המשטרה רוצים לעבור להצמדה
למדד, לא ניתן לשנות גם את שיטת ההצמדה של הפנסיה של השוטרים - מאחר שפיקוד המשטרה מסרב להתנתק מהשכר
בצה"ל.
דובר צה"ל מסר בתגובה כי "בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה ב- 1978 , שינויים בשכרם של משרתי הקבע צמודים
לשינויים בשכר כלל עובדי המגזר הציבורי. כפועל יוצא מכך, ההסכם שנחתם בין משרד האוצר להסתדרות העובדים חל גם על
משרתי הקבע".
23
Yonina & Yoram Gonen, Advocates- יונינה ויורם גונן, עורכי דין
90855 מושב שואבה מס' 25 ד. נ. הרי-יהודה
02- (-פקס רק לאחר הודעה מוקדמת בטלפון) טל'/פקס 5341345
972-2- :.Tel/Fax 90855 - ISRAEL ,Harey-Yehuda .D. N Moshav Shoeva 25 #
534-1345
E-Mail: yoram@ygonen.com yonina@ygonen.com
שואבה: 07 בנובמבר, 2010
לכבוד
– מר יצחק אהרונוביץ ד ח ו ף לפקס מס: 5428039
02
השר לבטחון פנים
המשרד לבטחון פנים
קרית הממשלה
שייח ג'ראח, ירושלים
מכובדי,
הנדון: התייחסותך לגמלאי המשטרה ושב"ס
בנושא ניתוק גמלת הפנסיה משכר השוטרים והסוהרים הפעילים
בתאריך 2.11.10 שיגרתי אליך, באמצעות הפקס, מכתב, שבו הבעתי כעס וכאב לב מהאופן בו מטפל ומתנהל משרדך,
בנושא שבנדון. עד כה לא זכיתי לכל מענה , כפי הנראה בגלל העיסוקים הרבים והחשובים של משרדך. נראה שגמלאי
המשטרה אינם נמצאים , כפי שכבר ציינתי במכתבי הקודם, על סדר היום המיידי של לשכתך.
הסכמי השכר החדשים בשירות הציבורי מילאו השבוע את כותרות העיתונים ויצרו מתח, בלבול, צפייה וחוסר הבנה
אצל השוטרים והגמלאים לגבי זכויותיהם, אך אצלכם , עולם כמנהגו נוהג, גרירת הרגליים וחוסר הרגישות שלכם
לעניין נמשכת. פניית איגוד הגמלאים לפגישה עימך נקבעה על ידי משרדך רק לעוד כחודש , לתאריך 2.12.2010 , וזאת
,למרות שהנושא כבר נדון לא אחת והוא מוכר, ברור ומטופל מזה כשנתיים וניתן להכריע בו מיידית. המסקנה
המתבקשת היא שנושא הגמלאים לא רק שאינו נמצא בסדר עדיפות כלשהו אצלכם, אלא ככל שניתן להרחיקו – כן
ייטב.
מסקנה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שזימנת לפגישה זו גם את נציגי "צוות" למרות שכיום כבר אינם
רלבנטיים לעניין גמלאי המשטרה ושב"ס . מועצת "צוות" אימצה כבר, ב- 1.11.10 את סיכומי הסעיפים שנעשו בדיון
שהתקיים אצל הממונה על השכר (בהשתתפות , בין השאר, תא"ל גמל. צבי שור ותנ"צ גמל. יורם שחל ). סיכומי דיון
זה הועברו גם אליך.
מאחר שצה"ל, כידוע, מכבד את גמלאיו ואינו פועל בניגוד לעמדת נציגיחם, הרי משהוחלט כך על ידי מועצת "צוות",
רשויות הצבא יישרו קו עם "צוות". כידוע לך בשלב זה, נציגי "צוות" ומנכ"ל משרד הביטחון מנהלים מו"מ עם
הממונה על השכר בהשתתפות נציגי "צוות", תוך הפרדה מוחלטת בין נושא הגמלאים לבין נושא הפעילים. תמהני
מדוע לא ייעשה כך, ובהקדם האפשרי, גם בין האוצר, מנכ"ל/נציגי משרדך ונציגי איגוד הגמלאים?
הכול מצביע על כך שהניתוק ייטיב גם עם הגמלאים וגם עם הפעילים. המסמכים המנתחים עובדה ברורה זו מופיעים
בריש גלי באתר של איגוד גמלאי משטרת ישראל ושב"ס, והועברו גם אליך. יתרה מזו , הסכם השכר החדש הוכיח שוב
שהעדר הניתוק פוגע באופן משמעותי בגמלאים אך גם בפעילים.
נשאלת השאלה שנשאלה על ידי במכתבי הקודם אליך, מדוע השר לביטחון פנים, האמור להיות מופקד על טובתן של
כ – 15,000 משפחות גמלאים, ובהן כאלו הנתונות למצוקה כלכלית אמיתית, אינו פועל במהירות ובנחישות לקבלת
החלטה בעניין? וכפי ששאלתי לעיל, מדוע יש בכלל צורך לזמן לדיון עם איגוד הגמלאים ב- 2.12.10 את נציגי צה"ל
(זימון שהיה נכון לעשותו, אם בכלל, לפני שנתיים ), ומדוע נקבע הדיון רק לעוד כחודש, כאשר כל הבירורים כבר
מוצו, כל הנקודות המוסכמות כבר בוררו, האם לא הגיע הזמן לקבל החלטה נכונה ואמיצה?
במכתבי הקודם, אליך, שאלתי מה הסיבה לדחיות השונות ולסחבת,והעליתי השערות שונות. אולם השערה אחת
לא צוינה על ידי, מאחר ועדיין האמנתי שלצורך החלטתך אתה מתייחס לגופו של עניין ואך ורק לקבוצת הגמלאים
שלא זכתה כידוע, מזה שנים רבות, לקבל תוספות שונות שהפעילים קבלו. אך בינתיים נודע לי ממקור מוסמך ,
שהסיבה לסחבת הממושכת של משרדך בטיפול בדרישת הגמלאים לניתוק מהפעילים היא השאלה שמעסיקה אותך,
כיצד יתוגמלו הפעילים שיפרשו בעתיד לגמלאות וברור שאתה סבור שהפעילים הם הקבוצה שיש לתת עליה יותר את
הדעת, גם אם הדבר הינו על חשבון הגמלאים, שכן מי הם הגמלאים אם לא קבוצה שכבר עשתה את שלה בבחינת
"הכושי עשה את שלו"...וכו'. אני מניחה שזו הסיבה שבצה"ל יש הפרדה מוחלטת בין הטיפול בגמלאים לבין הטיפול
בפעילים. בפעילים מטפל ר' אכ"א של צה"ל בעוד שבגמלאים מטפל מנכ"ל משהב"ט עצמו בשתוף פעולה מלא עם
"צוות". ברור מאליו שהפרדה ברורה זו מאפשרת לכל קבוצה לקבל את מלוא תשומת הלב לצרכיה, ואין ספק שהדבר
ניכר בבואנו להשוות את היחס והמעמד של גמלאי המשטרה מול גמלאי צה"ל.
לעניין זה ברצוני להעיר:
1.האם אי פעם במהלך השנים בהן תוגמלו הפעילים בעוד שהגמלאים נזנחו, נשאלה השאלה, ע"י מקבלי ההחלטות:
כיצד ניתן לתגמל גם את הגמלאים? ברור שלא, שכן העובדה היא שהגמלאים לא תוגמלו מאז 1995 ,בה בשעה
שהפעילים כן תוגמלו בתוספות שונות שהוצמדו להן כינויים מכינויים שונים ובלבד שלא יוכרו כתוספות מוכרות גם
לגמלאים. אולי הגיעה העת לקבל, ולו פעם אחת, החלטה נפרדת עבורנו, הגמלאים, בלי להתייחס לפעילים, פשוט,
לקבל את עמדתנו כפי שהובעה לפניך על ידי איגוד הגמלאים. אמנם השינוי המבוקש יהיה לטובת הגמלאים, אך
יודגש, שהינו גם לטובת הפעילים. (והאמן לי שנעשו על ידי איגוד הגמלאים בדיקות ובירורים רבים שהובילו למסקנה
חד משמעית וברורה זו)
2. כידוע, ב – 13 השנים האחרונות נעשתה "אקדמיזציה" של הפעילים. רוב רובם של הקצינים וחלק הארי של הבד"א
הפכו להיות אקדמאים ( מרביתם באמצעות תארים של מוסדות מחו"ל ). דבר זה הקפיץ את שכרם הקובע לפנסיה בכ
30% . מרביתו של ציבור הגמלאים לא זכה לתוספת זו בגימלתם. –
זאת ועוד, לסולם הבד"א נוספו לפני שנים, 2 דרגות משמעותיות (רס"ב ורנ"ג). כיום, מרבית הפורשים לגמלאות
שאינם קצינים, פורשים בדרגות אלו, בו בזמן שאחוז הגמלאים בעלי דרגות אלו הינו נמוך.
ברור שדרגות שכר גבוהות אלו שהוחלו על הפעילים משפיעות באחוזים רבים על המשכורת הקובעת לפנסיה
של הפורשים לאחרונה ובשנים הבאות.
3.אילו יועציך היו בודקים את הסוגיה מבחינה כלכלית – מקצועית היו מגיעים למסקנה שהחשש לפגיעה בפעילים
שיפרשו בעתיד מיותר, מאחר, וכל החישובים מראים שגם בעתיד מי שיפרוש, גמלתו המבוססת על הצמדה למדד
תהיה גבוהה יותר מהסכמי השכר בשירות הציבורי ומההצמדה לשכר הפעילים בצה"ל (אם יועציך יבדקו את מה שקרה
מאז 1995 ועד 2012 - מועד סיום הסכם השכר בשירות הציבורי- ייווכחו לדעת שהמדד גבוה בהרבה מההצמדה
להסכמי השכר בשירות הציבורי).
באשר להצמדה לצה"ל –
הצמדת שכר הפעילים - את צה"ל נושא הפנסיה התקציבית לא יעניין בעתיד מאחר וב – 2013 למעלה מ – 70%
ממשרתי הקבע הפעילים יהיו בקרן פנסיה (מבטחים) ושקולי תוספות השכר לגביהם יהיו שונים ממה שהיה נהוג עד
כה (פנסיה תקציבית), ולפיכך עניין ההצמדה אינו רלבנטי לגבי השוטרים והסוהרים הפעילים.
הצמדת שכר גמלאי המשטרה – כפי שסוכם עם הממונה על השכר, גמלאי המשטרה (וכן גמלאי צה"ל) יקבלו מכתב
התחייבות של הממונה על השכר לפיו הם יהיו מוגנים לגבי אפשרות של מתן תוספת כוללת למשרתי הקבע,וכן מכתב
המאשר הצמדת שכר גמלאינו לכל שינוי בשכר גמלאי צה"ל.
מכובדי, הפועל היוצא מהאמור לעיל הינו , כפי שחזרתי וציינתי, שאתם נוקטים סחבת מכוונת, פוגעת ומזיקה
כלכלית, זאת כאשר הדברים לובנו וסוכמו כבר בין הגמלאים (צה"ל והמשטרה/שב"ס) לבין האוצר. רשויות
הצבא, כמקובל, יצטרפו ויתמכו בהחלטות גמלאיהם ורק אצלכם גוררים רגלים וחוששים לא רק לקבל החלטות,
אלא אפילו לאותת לגבי כיוון ודרך.
אני מבקשת כי תמצא זמן פנוי מוקדם ככל האפשר, לנושא כאוב, רגיש וחשוב זה,עבור אנשים אשר ראויים לקבל
הכרת תודה וכבוד עבור פועלם במשטרה ובשב"ס, בהם גם אנשים מבוגרים ביותר וכאלו הזקוקים להחלטה מהירה,
ותורה לאנשי משרדך למצוא מועד קרוב יותר בלוח הזמנים שלך, לפגישה עם נציגי הגמלאים. אני מקווה כי תהא זו
פגישה עניינית ומקצועית אשר תקדם כראוי ובאמת את הנושא ושלא נצא ממנה שוב בתחושה של סחבת נוספת
מסיבות שאינן ענייניות.
כל נזק כלכלי שייגרם לנו, בגין חוסר יכולתכם לקבל החלטה על ניתוק הגמלאים מהפעילים, יהיה שלכם ועל
אחריותכם המקצועית, הכלכלית והציבורית.
בכבוד רב ובברכה,
יונינה גונן, עו"ד (תנ"צ גמל.)
העתקים:
1.מר אילן לוין,
02 - הממונה על השכר, משרד האוצר, ירושלים – באמצעות פקס מס. 5695372
2.מר דוד עטר,
03 - נשיא איגוד גמלאי משטרת ישראל ושב"ס - באמצעות פקס מס. 6312447
24
כתבה מעיתון גלובס
עיני מצ'פר את כוחות הביטחון: מייצג את צה"ל בדיוני התקציב
עיני ■ "... בדיוני התקציב צוטט הרמטכ"ל אשכנזי כמי שפנה ליו"ר ההסתדרות וביקש: "אחי, תעזור לי
דורש לשנות פרק בהסכם השכר במגזר הציבורי הנוגע לעובדי מערכת הביטחון
08/11/2010 סטלה קורין ליבר 9 , 21:37
בדיוני התקציב האחרונים צוטט הרמטכ"ל ,רב -אלוף גבי אשכנזי ,כמי שפנה ליו"ר ההסתדרות ,עופר
עיניוביקש "אחי, תעזור לי..." נראה כי כעת, פנייה זו עוברת מן הכוח אל הפועל. במערכת הביטחון ,
ההסתדרותמייצגת רק את עובדי משרד הביטחון וגמלאיו - ולא את העובדים והגמלאים של צה"ל ,המוסד
ושב"כ. אף-על-פי כן, עיני מקיים בימים האחרונים דיונים עם משרד האוצר, שבהם הוא דורש לשנות פרק
בהסכם השכר במגזר הציבורי הנוגע לעובדי מערכת הביטחון. מדובר בסיכום שהושג ערב השביתה הגדולה
שלא החלה. בפועל, עיני פועל כנציג הצבא - בציר עוקף שר הביטחון, אהוד ברק.
על פי הערכות בחוגי הממשלה, הרמטכ"ל לא פנה לשר הביטחון כדי שייצג את צה"ל בדיונים עם האוצר, וגם
לא הפנה לאוצר את ראש אכ"א או את היועץ הכספי לרמטכ"ל - כפי שמקובל במקרים דומים. אשכנזי בחר
לפנות למקורבו, עיני, בבקשה לייצג את האינטרסים של הצבא.
קנס לעובדים
בהסכם השכר שנחתם בשבוע שעבר בין עיני לשר האוצר, יובל שטייניץ, נקבע כי עובדי המגזר הציבורי יקבלו
2011 ועד יוני 2012 . התשלום ייפרס על פני ,2010 , תוספת שכר של 6.25% , המתייחסת ל 3.5- שנים - 2009
. שלוש פעימות, של 1.78% בממוצע תוספת לשנה. התשלום הראשון, בינואר 2011 , יהיה בשיעור של 2.25%
מתברר כי באחד הסעיפים שעדיין לא נחשפו נקבע כי גופים שעד עתה לא העבירו את מערכת הפנסיה שלהם
להצמדה למדד - כלומר לא ביטלו את הצמדת הפנסיה לשכר העובדים הפעילים - "ייקנסו" בעלות של שנת
הסכם אחת - כלומר שלילת תוספת השכר לשנת 2009 . מדובר בחברת החשמל (שכבר סוכם עמה על פנסיה
צמודת מדד); בנק ישראל; מערכת הביטחון ועוד כמה גופים קטנים.
על פי החלטת האוצר, עובדי הגופים הללו לא יקבלו את הסכום הראשון, המתייחס ל 2009- . מכאן שבינואר
הקרוב יקבלו עובדי הגופים הללו רק את מחצית התוספת, וכן יפסידו את המענק החד-פעמי של 2,000 שקל
לעובד.
השבוע, ימים אחדים לאחר שהושג סיכום זה, פנה עיני לאוצר וביקש לבטל את ה"קנס" למערכת הביטחון כולה.
הנימוק: לעובדים אין ועד - אנשי צבא הקבע נושאים בנטל כבד, ולא יאה למנוע מהם את מלוא התוספת, מה גם
שזו מתייחסת ל 2009- , ולא להסכם הנוכחי.
האוצר קיבל את דרישת עיני; על פי ההבנות המתגבשות בין האוצר להסתדרות, יקבלו הגופים הללו פרק זמן
של שנה להעברת הפנסיה להצמדה למדד. גוף שלא יקיים את ההתחייבות במועד, יקוזזו מעובדיו הסכומים
המדוברים, אבל רק בפעימה הבאה - בינואר 2012 . אישור בקשת עיני יתרחב לכל הגופים הרלוונטיים.
האוצר אישר שאכן התקבלה פנייה מעיני, והיא נבחנת. מההסתדרות נמסר כי היו"ר מטפל במכלול הפרטים
בהסכם השכר במגזר הציבורי. ממערכת הביטחון לא התקבלה תגובה
25
בלעדי ל"כלכליסט" - גמלאי בנק ישראל מאשימים: ועד העובדים
פוגע בפנסיות
גמלאי בנק ישראל וגמלאי המשטרה דורשים להצמיד את הפנסיות שלהם למדד כדי שלא יישחקו
מיקי פלד
10.11.10, 07:01
3תגובות
הסכם השכר החדש במגזר הציבורי מחריף את המאבק בין גמלאי בנק ישראל לוועד העובדים בבנק, ובין גמלאי
המשטרה למשרד לביטחון פנים. ל"כלכליסט" נודע כי גמלאי המשטרה וארגון גמלאי בנק ישראל מגבירים את מאמציהם
להעביר את הפנסיה החודשית שלהם להצמדה למדד, במקום לשכר העובדים והמשרתים הפעילים.
בהסכם תוספת השכר שחתמה לפני שבועיים ההסתדרות עם משרד האוצר נקבע כי עובדי המגזר הציבורי יקבלו תוספת
של 6.25% עד 2013 . עם זאת, עובדי מערכת הביטחון, המשטרה והשב"ס, כמו גם גמלאי בנק ישראל, יקבלו תוספת של
4.465% בלבד. זאת, משום ש־ 1.785% מהתוספת מוגדרת כפיצוי על המעבר של גמלת הפנסיה החודשית של גמלאי
המגזר להצמדה למדד המחירים לצרכן במקום לשכר העובדים.
הפנסיה של גמלאי מערכת הביטחון ובנק ישראל לא עברה להצמדה למדד, ולכן העובדים הפעילים לא יקבלו את החלק
הזה של התוספת והגמלאים הצמודים אליהם יקבלו גם הם רק 4.465% . ככל הנראה, אם הגימלאים יעברו לפנסיה
צמודת מדד, יסכים האוצר כי העובדים הפעילים יקבלו את התוספת המלאה.
ארגון גמלאי בנק ישראל טוען כי זה שנה הוא מנסה לדחוף להעברת ההצמדה למדד, אך יו"ר ועד העובדים ניצה קסיר
מסרבת לעשות זאת. לאחרונה שלח הארגון
מכתב לממונה על השכר באוצר, אילן לוין, ולמנכ"ל בנק ישראל, חזי כאלו, שבו הם דורשים לפתוח איתם בדיונים על
המעבר ומאיימים לפנות לערכאות אם לא יקרה כן. קסיר מסרה כי "מהלך של הצמדת פנסיה למדד באמצעות הסכם
קיבוצי שארגון עובדים יציג הוא צד לו, אינו מהלך טריוויאלי במקומות עבודה שבהם לא חל חוק שירות המדינה דוגמת
בנק ישראל. הסוגיה נבחנת כיום בפני בג"ץ ובפני בית הדין הארצי לעבודה".
במקביל שלחו גמלאי המשטרה מכתב לשר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ', וטענו כי המשרד נוהג בסחבת ודוחה את
הדיון בנושא תוך פגיעה בפנסיה שמקבלים 15 אלף הגמלאים של השב"ס וצה"ל. זה תקופה יושבים צוותים של המשרד
לביטחון פנים והאוצר במו"מ לניתוק ההצמדה של שכר השוטרים לזה של צה"ל וניתוק הפנסיה משכר השוטרים
המשרתים. עם זאת, המו"מ עוד רחוק מלהסתיים. מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי "נפגשנו עם הגמלאים. נגיע איתם
לאיזונים הנכונים כדי לשמור על זכויותיהם".
26
עדכון בנושא השכר
בתאריך 14.12.2010 הייתה ישיבה מורחבת עם כל הגורמים
אצל השר לביטחון פנים בנושא השכר.
עמדת מרבית המשתתפים לרבות ראש אמ"ש של מ"י הייתה בעד
ניתוק של שכר הגימלאים משכר הפעילים.
לפי מידע מוסמך שנמסר בישיבה צה"ל עומד לסיים
את נושא הפנסיה בזמן הקרוב,
לאור מידע זה החליט השר על יעד המתנה של עד 3 חודשים
במטרה לסיים את הנושא.
אנו מקווים שאכן נהייה אנשי בשורה בזמן הקרוב
27
להלן תגובותיו של תנ"צ(גימ') יורם שחל ל-"שאלות של יעל מהפורום מתאריך 15/12/2010
1. המהנדסים, המשפטנים, מח"ר מועדף, דירוג אחיד – קיבלו בהסכם עד 6.2010
6.25 . הגימלאים בשירות הציבורי יקבלו כ - % 10 – מדד יוקר המחיה , %
שהוא כ- % 3.75 שכר יותר מהפעילים.
2. שכר עובדי המחקר והרופאים בשירות הציבורי נותק משכר הפעילים.
3. במערכת הבטחון ששכרם לא נותק מהפעילים יקבלו ב- 3.5 שנים תוספת שכר של
4.2 בלבד, כל עוד שכרם של הגימלאים צמוד לשכר הפעילים. %
4. הפורשים העתידיים יקבלו כל שנה תוספת בגובה המדד שהינה גבוהה יותר
מתוספות השכר הבסיסי בשירות הציבורי כאמור בסעיף 1 לעיל,
5. מרבית חברי "צוות חדש" הם בדירוג המחקר. קבוצה זו מהווה אחוז זעיר מכלל
הגימלאים, דירוג המחקר הצמוד לשכר הפרופסורים קיבל תוספות
שכר בגובה של כ- % 25 .גוף סקטוריאלי זה מנהל מלחמת חורמה
נגד ההתנתקות על גבם של למעלה מ- % 99 מאוכלוסיית הגימלאים.
6. לידיעתך
28
23 דצמבר 2010
נייר עמדה בנושא: ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים –
לגבי אוכלוסיית גימלאי המשטרה ושב"ס – לקראת דיון
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת
1. האיגוד קיבל לפני למעלה משנה וחצי החלטה חיובית בדבר ניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים.
2. לאיגוד אין מעמד של ארגון יציג, למרות שהינו ארגון מייצג ועל כן
פורמלית הסמכות לחתום על הסכם עם האוצר הינה של המשרד
לבטחון פנים. המשרד עדיין לא פנה למשרד האוצר להסדיר שינוי החוק.
3. א. תוקף ההסכם שבין ההסתדרות לאוצר בנושא שכר הגימלאים הוא
. מ- 1.7.2008
ב. ההפרשים המגיעים לגימלאים נכון ל - 1.1.2011 נעים בין כ-
. ₪ 15.000 ₪ עד כ- -. 170.000 . -
ג. אילו היתה זו אשמת האוצר באי חתימת הסכם, היה עליו לשלם
ריבית והצמדה. מאחר ואין זו כאמור אשמתו, נגרם לגימלאים נזק
.₪ כספי בלתי הפיך בין -. 1500 ₪ ל- -. 5000
ד. הח"מ כמייצג את איגוד הגימלאים של המשטרה ושב"ס והיועץ
של "צוות" תא"ל(דימ') צבי שור, הגיעו להסכמה עם הממונה על
השכר, ואין חילוקי דעות עם האוצר.
ה. להלן הסעיפים המוסכמים:
1) שר האוצר יפעל לתיקון הסעיף בחוק שירות המדינה גימלאות,
לפיו תבוטל הצמדת שכר גימלאי המשטרה ושב"ס לשכר הפעילים,
ובמקומה תהיה הצמדת שכר גימלאי המשטרה ושב"ס למדד
המחירים לצרכן.
2) ההסכם בין יו"ר ההסתדרות החדשה לבין משרד האוצר מיום –
17.4.2008 בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים, יוחל
במלואו על גימלאי המשטרה ושב"ס : מתן כל התוספות, גובה
התוספות ותאריכי התחולה, כל זה אמור גם לגבי קרן הרווחה
לגימלאים.
3) הממונה על השכר מתחייב שכל תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל
(מעבר לתוספות המופיעות בהסכם המופיע בסעיף ה. 2 הנ"ל),
תחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס באותם שיעורים, לא תהיה
דרישה לתוספות שכר לגימלאי המשטרה ושב"ס בעקבות שינוי גיל
ההיוון בצה"ל.
4) הממונה על השכר מתחייב שכל תוספת שכר שיקבלו גימלאי
השירות הציבורי (מעבר לתוספות המופיעות בסעיף 2 הנ"ל),
תחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס באותם שיעורים.
5) שינוי כללי הניכוי בדבר ההשתכרות בקופה ציבורית יחול גם על
גימלאי המשטרה ושב"ס.
6) תוספות השכר (עקב הניתוק) לפורשים לגימלאות בשנים
. 2008-2010 לא תפחתנה מ- % 5
4. אני מביא להלן את העובדות הכלכליות – מקצועיות התומכות בניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים, דוחו"ת של שלושה מומחים בנושא שכר
מצדיקים זאת:
א. שלום גרניט (לשעבר הממונה על השכר).
ב. תא"ל(דימ') צבי שור היועץ של "צוות", לשעבר: היועץ הכספי
לרמטכ"ל ראש אגף התקציבים משרד הבטחון ויו"ר "צוות".
ג. החתום מטה – לשעבר ממונה על ענייני עובדים בנציבות שירות
המדינה, סגן הממונה על השכר באוצר (בין השאר טיפול בוועדות
שבדקו את שחיקת שכר הגימלאים, שכר צה"ל, אזרחים עובדי צה"ל,
משטרה ושב"ס החברות הממשלתיות ועוד), תנ"צ-יועץ ראש אכ"א
לענייני שכר: טיפול בשכר השוטרים, הסוהרים והגימלאים ותנאי
. השירות. נסיוני בנושאים אלה הוא מ 1962-
5. א. שכר השוטרים הפעילים צמוד לשכר משרתי הקבע בצה"ל בעקבות
החלטת ממשלה ש/ 33 מ- 1979 , שכר הגימלאים צמוד לשכר
הפעילים.
ב. שכר הפעילים משתנה גם בעקבות הסכמי השכר הדירוגיים בשירות
הצבורי.
18 1/2 , ג. מ- 1994 עד סיום הסכמי השכר בשירות הציבורי 6/2012
לא חל שינוי בעקבות צה"ל, אלא בעקבות הסכמי השכר בשירות
הציבורי בלבד, מה שגרם לשחיקה של עשרות אחוזים בשכר הגמלאים
מול המדד – כלומר הצמדת השכר לשכר הפעילים גרמה רק לשחיקה.
ד. אם ניקח את הסכמי השכר החדשים בשירות הציבורי שהם לתקופה
3 שנים עד 6/2012 בהנחה של עליית מדד של % 10 לפחות, של 1/2
נבחון מה יקרה לשכר הגימלאים והפעילים במקרה של ניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים:
גימלאים פעילים
6.25 + תוספות ותק = % גובה התוספת כ-% 10 מול % 6.25
תוספת שכר בשירות הציבורי - % 11.25 + זחילת שכר:
העלאה בדרגה, תוספת
פעילות, השכלה.
ה. תוספות השכר לגימלאים (רובם) ל- 1.1.2011 כ -% 22.4 מול
2.2 בשירות הציבורי. %
ל- 30.6.2012 כ - % 26 מול % 6.25 בשירות הציבורי.
6. בצה"ל ובמשטרה נותנים תוספות כספיות שאינן חלות על
הגימלאים(מענקים וכדומה), שיטה זו פוגעת גם בפעילים – אין הפרשה
לקרן השתלמות, לקרן פנסיה והתוספות אינן נכללות בבסיס השכר
הקובע לגימלאות.
7. הסכמי השכר האחרונים והעתידיים יקחו בחשבון שאחוז גדל והולך
יבוטח בפנסיה מצטברת, בצה"ל כבר כיום כ -% 50 ממשרתי הקבע.
השיקולים לגבי תוספות שכר יהיו שונים מאשר בעבר.
כבר הסכם השכר האחרון פגע בגימלאים:
. א. תוספות של מאות שקלים לאמהות לילדים עד גיל 8
. ב. הגדלת ההפרשה לקרן פנסיה ב- % 2
ג. שינוי חישוב פדיון ימי מחלה.
8. ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים לא יפגע בפורשים החדשים
ובשכר הפעילים.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
29
26 דצמבר 2010
ג/שכר - 517
לכבוד
השר לבטחון פנים
חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ
הנדון: מעמד איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
ועדכון בנושא שכר הגימלאים
1. בישיבה שהתקיימה – 22.12.2010 בהשתתפות:
הממונה על השכר – מר אילן לוין
מנכ"ל משרד הבטחון – אלוף (דימ') שני
היועץ הכספי לרמטכ"ל תא"ל מהרן
מנכ"ל "צוות" דן נדיב
נציגת אכ"א סא"ל ליאורה
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי
יועץ "צוות" תא"ל (דימ') צבי שור
הודיע מנכ"ל משרד הבטחון כי הוא מכיר ב-"צוות" כארגון המייצג
את גימלאי צה"ל מול משרד הבטחון.
בהיותנו גוף המקביל ל-"צוות" ובאותו מעמד, אנו רואים את איגודנו
כארגון המייצג את גימלאי המשטרה ושב"ס מול המשרד לבטחון פנים.
2. הממונה על השכר ביקש מנציגי "צוות" (לא מנציגי משרד הבטחון)
שימציאו לו את דרישותיהם לשם הפעלה מהירה של הסכם לניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים.
3. כל דרישות "צוות" מתואמות איתנו והממונה על השכר הסכים לדרישתנו
שתהיה מצידו התחייבות חד משמעית בכתב שכל תוספת שכר(מעבר
להסכם עיני-האוצר) שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאי המשטרה
ושב"ס.
4. הממונה על השכר אישר לנציגנו תנ"צ(גימ') יורם שחל וליועץ הכלכלי של
"צוות" תא"ל(דימ') צבי שור סעיף נוסף להסכם הקודם שהיה בין שלושתם
ב 19.10.2010- , לפיו תוספות השכר(עקב הניתוק) של מי שפרש בשנים
2009 ו 2010- לא יפחתו מ-% 5 . לסעיף זה משמעות לגבי ,2008
הגימלאים בעלי ותק קטן יחסית כגימלאים.
הסעיף ינוסח סופית במסגרת המו"מ על ההסכם לניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
הממונה על השכר/מר אילן לוין
מר יוסי קוצ'יק יועץ השר לביטחון פנים
30
27/12/2010
הבלוף הגדול של "צוות חדש"
1. פרסומי "צוות חדש" הם דיסאינפורמציה מוחלטת.
2. א. -. 2000 ₪ מענק לפעילים הוא בגובה של % 100 , אם היה המענק
ניתן גם לגימלאים הוא היה נגזר מאחוזי הפנסיה, % 50 פנסיה שווים
אלף שקלים בלבד.
, ₪ ב. לגימלאים נגרם נזק בלתי הפיך של -. 1500 ₪ עד -. 5000
כתוצאה מאיחור בתשלום ההפרשים על ניתוק הפנסיה, מאחר ואין
הצמדה וריבית על ההפרשים.
3. א. מעניין שבשנת 2010 מדברים על טבלאות שכר מ 1970- (למה לא
מ 1948- ) לפני 40 שנה – מדובר על טבלאות שכר של עובדים
פעילים ולא של גימלאים. לכולם ידוע שמדיניות צה"ל בתשלום
מענקים לפעילים הביאה לשחיקת שכר הגימלאים .
ב. מ- 1994 עד 6.2012 נשחק שכר הגימלאים בעשרות אחוזים.
ג. אילן לוין אמנם היה( "סא"ל") בצה"ל, אך בנושא שכר הוא רב-אלוף.
ד. צבי שור בדו"ח שלו לפני שנתיים התייחס לנושא לפי המידע שהופץ
אז במערכת הבטחון, לפיו כל התשלומים הנובעים מהסכם "עיני" הם
חד פעמיים, כשהתברר שכל תוספות השחיקה והמדדים נכנסים
בבסיס הפנסיה וחלקם הגדול רטרואקטיבית, תוקן הדו"ח של
מר צבי שור בהתאם.
ה. הסכם השכר האחרון המסתיים ב- 6/2012 מביא את תוספת השכר
לגימלאים לכ- % 25.8 לעומת % 6.25 לפעילים.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
31
29 דצמבר 2010
ג/שכר - 531
לכבוד
השר לבטחון פנים
חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ
הנדון: גמלת גימלאי המשטרה ושב"ס
סימוכין: מכתבנו ג/שכר 517- מ 26.12.2010-
1. בהמשך למכתבנו שבסימוכין, בו הדגשנו את העובדה שמנכ"ל משרד
הבטחון הודיע לממונה על השכר כי "צוות" הוא הארגון היחיד המייצג
את גימלאי צה"ל, ביקש הממונה על השכר מ- "צוות" להגיש
אליו את דרישותיו בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים.
מאחר ואנו הארגון המקביל ל-"צוות" לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס,
הגשנו אף אנו לממונה על השכר את דרישותינו. הדרישות מתואמות
ומוסכמות עם "צוות" ועם הממונה על השכר.
2. אנו מצרפים למסמך זה את דרישותינו וכן את דרישות "צוות" שאושרו
על ידי הממונה על השכר ומקובלות עלינו, כפי שנשלחו במכתב למנכ"ל
משרד הבטחון.
3. לאור העובדה שאין חילוקי דעות עם האוצר, אנו מבקשים לקדם עם
משרד האוצר את השינוי הנדרש בחוק שירות המדינה גימלאות, על מנת
להביא לשינוי מהיר ככל שניתן לטובת הגימלאים הממתינים שנתיים וחצי
נכון להיום.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
מר אילן לוין/הממונה על השכר
מר יוסי קוצ'יק/יועץ השר
32
29 דצמבר 2010
ג/שכר - 532
לכבוד
הממונה על השכר
מר אילן לוין
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
, 1. בהמשך למכתבנו לשר לבטחון פנים – ג/שכר 517- מ 26.12.2010-
שעותק ממנו הועבר אליך, ומאחר שמעמדנו מקביל לזה של "צוות",
אנו מגישים באופן רשמי את דרישותינו לקראת ההסכם לניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים – הדרישות מתואמות ומוסכמות עם "צוות"
ואיתך והן באות לידי ביטוי במכתבו של יו"ר "צוות" אליך (הדרישות
אושרו במועצת "צוות" ביום 27.10.2010 ), למען הסדר הטוב נפרט
את הדרישות:
א. החלת "הסכם עיני" לשינוי שיטת הצמדת הגמלה, כפי שנחתם
בין ההסתדרות לממשלה, על גימלאי המשטרה ושב"ס באופן מלא,
. ממועד תחולתו מחצית שנת 2008
ב. הפסקת הניכוי עבור "קופה ציבורית" לעובדים בחברות ממשלתיות
ובמגזר הציבורי הרחב, למעט משרדי הממשלה.
ג. תוקם קרן רווחה של כ- 400 ₪ לשנה, לכל גימלאי , ההפרשה לקרן
כלולה בהסכם "עיני" והיא תינתן אף היא רטרואקטיבית ממחצית
שנת 2008 – צמוד למדד.
ד. החל משנת 2008 תוצמד הגימלה, על תוספותיה הנ"ל למדד יוקר
המחיה מידי ינואר בכל שנה. כאמור כל התוספות הכלולות בהסכם
"עיני" תכללנה בשכר הקובע לגימלה של גימלאי המשטרה ושב"ס.
– 2010 , 2009 , ה. לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס שפרשו בשנים 2008
סוכם שהם יקבלו תוספת לשכר הקובע לגימלה בשיעור שלא יפחת
. מ- % 5
ו. יינתנו על ידי הממונה על השכר באוצר לאיגודנו שלושה מכתבים:
1) מכתב המאשר כי אם תינתנה תוספות שכר רוחביות למשרתים
הפעילים, במשך 4 השנים הקרובות, הן תחולנה גם על גימלאי
המשטרה ושב"ס, גם לאחר שניכנס לחישוב הגימלה בהצמדה
למדד יוקר המחיה.
2) מכתב המאשר כי כל תוספות השכר לגימלאי השירות הציבורי
מעבר להסכם "עיני" , תחולנה במלואן על גימלאי המשטרה
ושב"ס.
3) מכתב בנוסח חד משמעי של הממונה על השכר המאשר שכל
תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל מעבר להסכם מיום 17.4.2008
בין יו"ר ההסתדרות לבין משרד האוצר, תוחל גם על גימלאי
המשטרה ושב"ס באותם שיעורים (שינוי הסדרי ההיוון איננו בגדר
הגדרת שכר ולא תהיה לנו כל עילה לתבוע תוספת כלשהי
בגין שינוי בהיוון).
2. השר לבטחון פנים יישא באחריות לגימלאי המשטרה ושב"ס מתוקף
סמכותו זאת, יעקוב ויפרסם מדי שנה את ממוצעי קצבאות הגימלאים
ושכר הפעילים. במידה ותימצא שחיקה בקצבת הגימלאים ביחס לרמת
המחירים במשק, יפעל השר לתיקון השחיקה.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
מר יוסי קוצ'יק/יועץ השר
33
2 ינואר 2011
ג/שכר - 7
לכבוד
חבר הכנסת חיים כץ
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
הנדון: עמדת איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
1. לקראת הדיון ב- 3.1.2011 אנו שולחים לך את פניותינו לשר לבטחון
פנים בצירוף דרישותינו מהממונה על השכר. דרישות אלה מוסכמות
עם "צוות" ואושרו כבר בחיוב ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר.
2. א. לאיגוד הגימלאים אין מעמד של ארגון יציג והגורם המוסמך מול שר
האוצר הינו השר לבטחון פנים, אשר יכול להחליט פורמלית בניגוד
לעמדתנו.
הזמן הוא "קריטי" לגבינו. עברו למעלה משנתיים וחצי ממועד תחולת
, ₪ ההסכם, לגימלאים נגרם נזק בלתי הפיך בין -. 1500 ₪ ל-. 5000
היות ואין הצמדה וריבית על ההפרשים.
ב 30.10.2010- (שנתיים וארבעה חודשים מיום תחילת הסכם
הגימלאות) כותב אלינו ראש אגף התקציבים במשרד לבטחון פנים:
"המשרד לבטחון פנים ממשיך לבדוק את הנושא".
ב. ללא פניית השר לבטחון פנים לשר האוצר, ניתוק שכר הגימלאים
משכר הפעילים לא יכול להתממש.
3. אנו ממתינים שנתיים וחצי לשינוי החוק. מועצת איגוד גימלאי המשטרה
ושב"ס אישרה פה אחד את תמיכתה בשינוי.
4. נודה לך כיו"ר הוועדה המעורבת בהליך החקיקה, תעזור לנו לקדם
את שינוי החוק, בהליך מזורז ככל האפשר.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
34
כתבה שפורסמה בגלובוס ב- 4/1/2011
מחריפה המחלוקת על הגמלאות של עובדי מערכת הביטחון
ועדת העבודה והרווחה דנה היום בסוגיית הצמדת הגמלאות של צה''ל ושאר מערכת הביטחון למדד המחירים
לצרכן
אדריאן פילוט
3/1/11
"הצבא התלבט ארוכות לגבי מעבר לשיטת הצמדת הגמלאות. אני סבור כי מעבר למדד הוא הצעד הנכון. לפני כמה
ימים היה אצלי מנכ''ל משרד הביטחון וככל שאני מבין יש נכונות למעבר. יש לי מכתב ואמירות פורמאליות של מערכת
הביטחון לכך", כך אמר אילן לוין, הממונה על השכר, בוועדת העבודה והרווחה בדיון שהתקיים היום (ב') בסוגיית
הצמדת הגמלאות של צה''ל ושאר מערכת הביטחון למדד המחירים לצרכן.
נזכיר, כי גמלאות עובדי מערכת הביטחון (צה''ל, משטרה שב''ס, שב''כ ומוסד) צמודים לשכר של עובדים פעילים וטרם
נותק ממנו, וזאת לעומת רוב העובדים במגזר הציבורי אשר הצמדה הינה זה כמה שנים לפי מדד המחירים לצרכן.
אלוף אבי זמיר, ראש אכ''א, הסתייג מדברי לוין ואמר כי "משרתי קבע סובלים משחיקת שכר משמעותית מאוד כאשר
15% ממשרתי הקבע מקבלים השלמת הכנסה. ב 15- השנים האחרונות נרשמה שחיקה גם בשכר הגמלאים. היום גם
יותר קשה לפתוח קריירה שנייה אחרי יציאת לפנסיה. העמדה שלנו ברורה: לא מתנתקים מעובדים הפעילים; חייבים
לתת מענה לשחיקה שנרשמה בשנים האחרונות; וגם חייבים להבטיח אי שחיקה עתידית" סיכם זמיר.
יורם שחל, איגוד גמלאי המשטרה ושב''ס חשף את המחלוקת החריפה שמתפתחת זה שנתיים בין גמלאי המשטרה
לבין אלו של צה''ל: "אנו משמשים בני ערובה לנושא שכר הפעילים ולכן נושא הצמדת הגמלאות איננו מקודם על ידי
המשרדים. אנו לא ארגון מייצג ולכן הסמכות היא בידי השר לביטחון פנים. יש לנו מסמך משותף ואין שום נקודת מחוקת
בינינו לבין האוצר. יש בינינו הסכמה מוחלטת עם האוצר לגבי המעבר אבל יש לנו בעיה עם דווקא המשרדים-זה חסר
תקדים. שלא יגידו לי ש 6.25%- (עליית שכר הפעילים) זה יותר מ 10%- (עליית המדד בשנים האחרונות). אצלנו גיל
הפרישה היא 10 שנים מאוחר יותר לעומת צה''ל. אנו מבקשים כל הזמן להעביר להצמדה למדד. אנו מבקשים לפעול
לקיצור משך הזמן לשינוי חקיקה שכן כבר 470 גמלאים נפטרו מאז שאנו מבקשים את המעבר", סיכם שחל.
מערכת הביטחון צמודים במערכות השכר לאלו של צה''ל. יו''ר הוועדה, חיים כץ (ליכוד), סיכם את הדיון והסביר כי
מדובר בדיון ראשון המיועד אך ורק להכיר את עמדת הארגונים השונים.
גם נציג המשטרה הצהיר רשמית כי הם תומכים בניתוק. יצחק ברזילאי, יו''ר עמותת גמלאי המוסד האשים את משרד
האוצר בניסיון של "הפרד ומשול" בין ארגוני הביטחון השונים. נזכיר כי לפי החוק, כל
גמלאי צה''ל דורשים תוספת: 2 מיליארד שקל לפנסיה
זאת בעקבות החלטת האוצר לסגת מכוונתו להצמיד את הגמלאות של מערכת הביטחון למדד המחירים לצרכן,
מאיימים לפתוח במאבק ציבורי חסר תקדים ■ " כפי שנחשף ב"גלובס
אדריאן פילוט
9/1/11
גמלאי צה''ל דורשים תוספת של 24% לבסיס ותוספת בשיעור דומה באופן חד פעמי לפנסיה ובאופן מיידי, אחרת הם
יפתחו במאבק ציבורי חסר תקדים כבר בשבוע הקרוב, כך הוחלט הבוקר (א') בישיבה חירום מיוחדת של מועצת "צוות"
(ארגון גמלאי צה''ל). זאת, בעקבות החלטת משרד האוצר לסגת מכוונתם להצמיד את הגמלאות שלמערכת
הביטחון למדד המחירים לצרכן כפי שנחשף ב"גלובס" ביום חמישי האחרון.
"אכן היו ויכוחים, אבל ישנה החלטה ברורה ומוסכמת ע''י 800 גמלאי צה''ל ועל האוצר. יש לנו מסמך מוסכם שנכתב
יחד עם הממונה על השכר באוצר (אילן לוין), שבו סוכם כי אכן תהיה הצמדה וגמלאי צה''ל יקבלו את כל התוספות
בהתאם ל"הסכם עיני", כולל התוספות הרטרואקטיביות" אמר צבי שור, מנהל מו''מ מטעם "צוות". העלות השוטפת של
הסכם כזה נאמדת בשנה הראשונה על כ 2- מיליארד שקלים, וזוהי הסיבה מדוע האוצר נסוג ביום חמישי האחרון
מכוונתו.
לפי דרישות "צוות" יתווספו עוד 24% לבסיס הפנסיה של משרתי הקבע (הנאמדת בכ 1- מיליארד שקל) ובנוסף דורשים
2009 ו 2010- (עוד כ 1- מיליארד שקלים). , הגמלאים עוד תוספת דומה ורטרואקטיבית בגין התוספות לשנים 2008
לדברי שור ישנם כעת שני ויכוחים המעכבים מזה תקופה ארוכה את פיצוי הגמלאים בגין שחיקה: הראשון, בתוך
האוצר-בין הממונה על השכר לבין אגף התקציבים, אשר צריך לממן את ההסכם; וויכוח נוסף הינו בין משרד האוצר לבין
משרד הביטחון לגבי מקור המימון של התוספות (תקציב הביטחון או האוצר). "אנו כבר מקופחים הרבה זמן. התחושה
שלנו היא שלמי שאין שאלטר - לא מקשיבים לו וזה חייב להיפסק כי כל יום שעובר זה יום שגמלאי מפסיד כסף וזה
חמור מאוד וזה כבר הרבה כסף", אמר.
"לאור הזיגזג של מערכת הביטחון בשנתיים האחרונות, משרד האוצר חוזר בו מרצונו להצמיד את גמלאות הביטחון
למדד. האוצר איבד את העניין במהלך הזה ומבחינתו ניתן להישאר במצב הקיים. משרד האוצר בוודאי לא מצטער
לחסוך 800 מיליון שקל בשנה" מסר ל"גלובס" אילן לוין ביום חמישי האחרון.
ממשרד האוצר:" לאור עמדת ראש אכ''א, אלוף אבי זמיר, בוועד חוץ וביטחון שמתנגדת למהלך, הטענות צריכות להיות
מופנות למשרד הביטחון. משרד האוצר לא יכפה את המהלך אם צהל מתנגד לו. יחד עם זאת אם תושג הסכמת שר
הביטחון למהלך - הוא יקודם. "
35
חדשות ופרסומים > חדשות צוות
"צוות" לקראת יציאה למאבק ציבורי 09/01/11
הנהלת "צוות" מודעת לתסיסה בקרב הגמלאים בעקבות קיפוחם המתמשך. אנו יוצאים עתה לתקשורת. להלן
ההודעה לעיתונות שמופצת לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות.
השבוע מתוכננים דיונים של משרד הביטחון והאוצר עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לקראת העלאת הנושא
ע"י שר הביטחון לראש הממשלה. אנו מתכננים את המאבק הציבורי הנמרץ אם דיונים אלה לא יוכתרו בהצלחה.
הודעה לעיתונות:
הנהלת "צוות" קיבלה החלטה חסרת תקדים - יציאה למאבק ציבורי במידה והמו"מ עם משרד האוצר לא יסתיים
בהצלחה עד סוף השבוע הזה. לראשונה יצאו גמלאי צה"ל למאבק.
הרקע - לפני שנה וחצי נחתם הסכם שכר לגמלאי המגזר הציבורי, המעניק תוספות החל ממאי 2008 , אך
גמלאי צה"ל הוחרגו ממנו. ב 15- השנים האחרונות נשחקה מאד גמלת גמלאי צה"ל.
לאחרונה, לאחר מו"מ ארוך, הוסכם סיכום בין משרדי הביטחון והאוצר על דעת ארגון "צוות". ביום חמישי
האחרון הודיע ראש אגף התקציבים באוצר, אודי ניסן, כי "נגמר התקציב".
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות": "ממשלת ישראל מתייחסת, כנראה, רק למי שיש לו יד על השאלטר, ולא למי שיש לו
'מפתח ערכי'. 35 אלף בתי אב של גמלאים ועוד עשרות-אלפי משפחות המשרתים בצבא הקבע דורשים מראש
הממשלה ומשר הביטחון לפעול לעדכון גמלת גמלאי צה"ל. אם עד סוף השבוע לא ייחתם איתנו ההסכם, לצערי
הרב, לראשונה בתולדות המדינה, נצא למאבק ציבורי על הפגיעה הממשית בציבור המשרת והתורם של
המדינה".
36
11 ינואר 2011
שכר - 17
לכבוד
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
שר הבטחון/ח"כ אהוד ברק
הממונה על השכר/אילן לוין
ראש "צוות"/ד"ר ברוך לוי
הנדון: הצמדת שכר הגימלאים למדד
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס מצטרף לעמדותיו של ארגון "צוות"
להצמדת שכר הגימלאים למדד בהתאם לסיכומים של ארגון "צוות"
ואיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס, עם הממונה על השכר מר אילן לוין.
שני הארגונים מייצגים ביחד כ- 50.000 משפחות שגימלתן נשחקה
וחלקן הגיעו אף לחרפת רעב .
רצ"ב החלטת "צוות" מיום 9.1.2011 והפרסום בעיתון "גלובס" .
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
37
28 מרץ 2011
שכר - 73
לכבוד
השר לבטחון פנים
ח"כ יצחק אהרונוביץ
מכובדי,
הנדון: סיכום נושא שחיקת הגימלה של גימלאי המשטרה ושב"ס
1. אני פונה אליך על מנת לסכם נושא כאוב זה שנמשך במו"מ
של למעלה משנתיים.
2. קיים סיכום מתואם עם "צוות" – ארגון גימלאי צה"ל והממונה
על השכר באוצר.
אין שום סעיפים פתוחים והנושאים מוסכמים על כל הצדדים,
במקרה דנן הגורם המעכב את הסדר הגימלאות אינו משרד האוצר.
3. הגימלה שלנו נשחקה בצורה משמעותית וזאת על דעת
כל הצדדים. גימלאי השירות הציבורי קיבלו את תוספות השכר
. בעקבות הסכם ההסתדרות – האוצר, רטרואקטיבית מ - 1.7.2008
גימלאינו לא ראו אגורה בעקבות הסכם זה וקיפוחם נמשך.
4. אנו מצרפים את מסמך "צוות" שנשלח לראש הממשלה ולשר
הבטחון בנושא זה.
5. אדוני השר, הפתרון נמצא בידיך. כ- 20.000 גימלאי המשטרה
ושב"ס ומשפחותיהם ממתינים שתסכם סוף סוף נושא כאוב זה.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
עותק
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
רב-גונדר(גימ') יעקב גנות
38
6715 : סימננו
28 מרץ 2011
כ"ב אדר ב תשע"א
לכבוד לכבוד
ראש הממשלה שר הביטחון
מר בנימין נתניהו מר אהוד ברק
הנדון : סיכום נושא הגמלה של גמלאי צה"ל
מכובדיי שלום וברכה
אני פונה אליכם בדחיפות בכל הכבוד הראוי בבקשה לסכם נושא כאוב
. זה שנמשך במו"מ כשנתיים מאז החלטת הממשלה בחודש מאי 2009
גמלאי צה"ל מודעים לכך שקיים סיכום מתואם בין הממונה על השכר
באוצר לבין מערכת הביטחון ולבין ארגון "צוות", המייצג היחיד
של 34,000 גמלאי צה"ל. סיכום זה מאפשר פתרון הבעיה.
גמלאי צה"ל אשר קופחו וגמלתם נשחקה בצורה בולטת,
עובדה המוסכמת על כל הנוגעים בדבר, מודעים לכך שגימלאי המדינה
קיבלו כבר לפני כשנתיים את התוספות הנובעות מהסכם עיני
ורק גמלאי צה"ל ממשיכים להיות מקופחים. זאת בנוסף לשחיקה
הבולטת בגמלתם בשני העשורים האחרונים.
מצורף מכתבי למנכ"ל משרד הביטחון המפרט את החלטת
מועצת "צוות" שתואמה כאמור עם הממונה על השכר
באוצר וגם עם מערכת הביטחון. וכן פניתי אל ראש הממשלה
ושר האוצר בנדון.
הפיתרון נמצא בידיכם !!! כלל 34,000 גמלאי צה"ל ומשפחותיהם,
ממתינים בדריכות ובציפייה שתסכמו סוף סוף נושא כאוב זה.
לפני חג הפסח הבא עלינו לטובה.
בברכה,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
העתק :
הרמטכ"ל - רב אלוף בני גנץ
מנכ"ל משרד הביטחון - אלוף (מיל') אהוד שני
ראש אכ"א - אלוף אבי זמיר
יועכ"ל - תא"ל מהרן פוזנפר
39
יונינה ויורם גונן-גורביץ, עורכי-דין
( רחוב האשל 12 (דירה 49 ) רמת- גן ( 52435
טל/פקס: 077-5343200 (- שיגור פקס רק לאחר הודעה טלפונית)
ניידים: יונינה: 052-2870775 יורם: 052-2515340
yoram@ygonen.comyonina@ygonen.com
רמת- גן: 06 , יוני, 2011
לכבוד
מר י. אהרונוביץ(ניצב גמל.)
כב' השר לביטחון פנים לפקס' מספר: 02-5428039
המשרד לביטחון פנים – בנין משרד השיכון
קריית הממשלה – שייח ג'ראח ירושלים
מכובדי,
הנדון: פגיעה מתמשכת ב- 15,000 משפחות גמלאי משטרה ושב"ס
1. בפברואר 2010 פניתי אליך בכתב בנוגע לסחבת שהנך נוקט בטיפול בשכר גמלאי
המשטרה ושב"ס. זמן קצר לאחר משלוח המכתב התקיים דיון במשרדך ובו הבטחת
לסיים במהרה את הטיפול בעניין הצמדת הגמלה למדד. מאז אותה פגישה לא מומשו הסיכומים
שהחלטת באותה ישיבה ולאחר מכן, היישום היחידי שאותו "הצלחת" לעשות וזאת בנושא שהוא
בנפשם של הגמלאים הינו דחיה חוזרת ונשנית של העניין שוב ושוב מתוך ציפייה , אולי, שהנושא
יתמשך ויתמשך עד שייעלם כליל ואיתו מאות גמלאים שהולכים לעולמם מדי שנה.
2. לא אחזור שוב על כל ההסברים. ההבהרות, המצגות, העובדות שהוצגו בפניך על ידי
טובי
המקצוענים בתחום השכר, ושהובילו למסקנה האחת והיחידה, שבאה ממקום של הוגנות יושרה
והחלטיות, ושאתה לא היית מסוגל לומר אותה בריש גלי, והיא, שנכון וצודק להורות על הצמדת הגמלה
למדד ובכך לתקן עוול שנמשך שנים רבות (כ- 20 שנה) בהן שכרם של הגמלאים נשחק כתוצאה
מהצמדתו לפעילים.
3. אנו רואים בך אחראי בלעדי לפגיעה המתמשכת במשפחות הגמלאים שלנו, הזכאים
לפיצויי שחיקה, שמספרם הולך ומצטמצם כפי שצוין לעיל.
4. כמי שמתבוננת מהצד בדרך ההתנהלות שלך בעניין זה, אני כעוסה, עצובה ומאוכזבת
מאופן ההתייחסות שלך לאיגוד גמלאי המשטרה ושב"ס, כאשר השיטה היא זימון נציגי
איגוד הגימלאים לפגישה מנומסת מדי מספר חודשים, במטרה לדחות שוב ושוב קבלת
החלטה וקידום העניין. כל זאת כאשר המדובר בארגון שהוא הוא הארגון המייצג
החוקי הבלעדי של 15000 משפחות גמלאים, ובתור שכזה מייצג עשרות אלפי אנשים.
5. מאידך גיסא, לא היה קשה להבחין שיחסך שונה לחלוטין כשמדובר ב"מועדון
החברתי" - בו אתה חבר כניצב בדימוס - כוונתי כמובן ל"מועדון הרבנצ"ים והניצבים".
"מועדון" שאינו אלא חוג חברתי ותו לא, שחבריו לא נבחרו בבחירות חוקיות ומייצגות
כנדרש. עוד אציין שמועדון כזה אינו קיים בצה"ל, בשב"כ או במוסד. תחושתי הקשה
הינה שהנך מעניק משקל רב יותר לדעות בהן נאחזים גורמים מסוימים מחבריך
במועדון הניצבים, מטעמים שאינן ברורים לי, לאור חוות הדעת המקצועיות בהקשר
זה.
6. עיני אינה צרה בחברי מועדון הניצבים, אולם בשל עמדה שננקטה על ידי מי מהם,
ואיני רוצה בשלב זה לנקוב בשמות, נוצרה בקרב מספר ניצבים לשעבר, סיטואציה של
התנגדות להצמדת הגמלה למדד. למרות שצדקת העניין נבחנה שוב ושוב מבחינה
מקצועית והוצגה לאותם מתנגדים בודדים (כפי שאפרט להלן) עדיין הינם נאחזים
בדעתם ובהתנגדותם, כפי שהציגו בישיבות (גם כאלו שבהן השתתפתי), להן הוזמנו על
ידך. אוסיף ואציין שגמלתם של הניצבים עולה לאין שיעור על גמלת בעלי הדרגות
הנמוכות, מה עוד שחלק ניכר מהניצבים בגמלאות מועסקים במשק במשרות בכירות,
בשכר נאה ולפיכך הדחיפות בתיקון השחיקה הנוגעת לבעלי הדרגות היותר נמוכות
אינה רלבנטית לגביהם.להם יש זמן, מה שאין כן לחברינו הנזקקים שמספרם כאמור
הולך ופוחת.
(אגב, מרבית הניצבים בגמלאות אינם מודעים לכך שגם גמלתם נפגעה קשות. ידוע לי שלפני כשנתיים
ביקש תנ"צ גמל. יורם שחל להופיע לפני המועדון כדי להסביר את מהות הפגיעה אך בקשתו נדחתה על
ידי יו"ר המועדון ניצב גמל. יאיר יצחקי בטענה שעמדתו של מר שחל ידועה כבר).
7. למותר לציין שהנך ה"שר" של כולנו! מחובתך אמנם להטות אוזן קשבת לכולם, גם
לניצבים בדימוס, אך למותר לציין כי עליך לתת את המשקל הראוי לגוף המוכר
,המייצג את מכלול האוכלוסייה שהעניין נוגע לה, דהיינו איגוד הגמלאים ,קל וחומר
שכל חוות הדעת המקצועיות בעניין זה, הינן אחידות, בהירות וברורות לגבי הצורך
בתיקון השחיקה על ידי הצמדת שכר הגמלאים למדד, כדלקמן: -
8. בנובמבר 2009 התקיימה בבניין הכנסת ישיבה של מועצת איגוד גמלאי המשטרה
ושב"ס בהשתתפות ח"כ אריה ביבי ונציגים ממועדון הניצבים שביקשו חוות דעת
מקצועית נוספת על חוות דעתו של יורם שחל. נשיא איגוד הגמלאים, מר דוד עטר
הסכים להצעה, נציג מועדון הניצבים אכן פנה לממונה על השכר לשעבר, מר יובל
רכלבסקי אך הואיל ותשובתו החד משמעית של מר רכלבסקי הייתה כי הוא תומך
בעמדתו של מר יורם שחל הוחלט על ידי מועדון הניצבים לפנות לחוות דעתו של מר
שלום גרניט ז"ל, לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר.
9. חוות דעתו של מר שלום גרניט ז"ל הייתה אף היא חד משמעית, כי הצמדת הגמלה
למדד עדיפה על פני המצב הקיים (הצמדה לפעילים), וכן המליץ שתהיה הצמדה
לפיצוי שיקבלו גמלאי צה"ל אשר לדבריו "אינו בהכרח בהצמדת הקצבה אלא בתנאים
הנלווים, כגון כללי ההיוון".
10 . התוצאה היא שכל המומחים המקצועיים בנושא זה : מר שלום גרניט ז"ל, מר יובל
רכלבסקי, תא"ל גמל. צבי שור (יועץ "צוות"), תנ"צ גמל. יורם שחל (יועץ איגוד גמלאי
המשטרה ושב"ס) תומכים בתיקון השחיקה רבת השנים על ידי הצמדת הגמלה למדד.
11 . למרות האמור לעיל, חוג הניצבים המשיך לעמוד על שלו , והתעלם מעמדתם של כל
בעלי המקצוע המומחים והמקובלים ביותר בתחום השכר, לרבות המומחה שאת חוות
דעתו חברי החוג עצמם הזמינו, ולמרות כל זאת הנך מזמין את נציגם לכל דיון
להשמיע את דעתו אף שאינה רלבנטית מאחר ולא התקבלה על דעת המומחים
המקצועיים.
12 . הפועל היוצא מכל האמור לעיל הוא שהתנהלותך בעניין זה, מהווה תקדים מצער
ביחסי עבודה ,שכן כל נושא הצמדת הגמלה למדד , על כל סעיפיו, מסוכם עם הממונה
על השכר ודווקא אתה כשר לביטחון פנים הממונה על הנושא, לא מוביל מהלך צודק
זה לסיום העניין, למרות שהסברתי בראשית מכתבי את הנחיצות והדחיפות עבור
רבים מחברי הגמלאים, בהם כאלו שנמצאים על סף פת לחם או חסר בתרופות יותר
יקרות.
13 . אינך יכול כיום גם להסתתר מאחורי הנימוק של המתנה להחלטת הצבא, הואיל וידוע
לך כי "צוות" – ארגון גמלאי צה"ל ,כבר סיכם (יחד אתנו, גמלאי המשטרה ושב"ס) את
כל הסעיפים. כמו כן סעיפים אלו מוסכמים על שר הבטחון ומנכ"ל משרדו .העיכוב
היחידי שעומד בפני הפעלת הסדר הגמלה בצבא הינו מציאת מקור למימון התקציבי.
ידוע לנו שמכשול זה אינו עומד בפניך, כפי שהסביר הממונה על התקציבים במשרד
האוצר .
14 . למרות כל האמור לעיל הנך ממשיך בסחבת בלתי ברורה ומכתבו של נשיא איגוד
הגמלאים אליך (לפני 3 שבועות) לא זכה למענה.
15 . נודע לי ש"צוות" - ארגון גמלאי צה"ל ואיגוד גמלאי המשטרה ושב"ס פנו ליו"ר
ההסתדרות מר עופר עיני בבקשה שייכנס לעובי הקורה ויזניק סוף סוף את הרכבת
המקרטעת קדימה.
16 . בכוונתי להביא מכתב זה לידיעת ציבור הגמלאים וכן לתת לו ביטוי פומבי לאור חוסר
הצדק החברתי המקומם שנוצר כתוצאה הסחבת כאמור ומתוך תקווה שאולי הפעם
תממש את סמכותך כשר שלנו, המופקד על הנושא הזה שהינו בנפשנו.
17 . כאמור, באם העניין לא יקודם על ידכם נפנה לגורמים מחוץ למשטרה שהוכיחו את
יכולתם להוציא ולממש דברים מהכוח לפועל.
בכבוד רב ובברכת חג שמח,
יונינה גונן (תנ"ץ גמל.)
העתקים:
מר עופר עיני – יו"ר ההסתדרות, רח' ארלוזורוב , ת"א
ח"כ אריה ביבי – יו"ר השדולה למען השוטרים והסוהרים – באמצעות פקס
02 - מר אילן לוין – הממונה על השכר במשרד האוצר – באמצעות פקס 5695372
02 רב גונדר גמל. יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים – באמצעות פקס -5702157
03 - מר דוד עטר, נשיא איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס – באמצעות פקס 6312447
תנ"צ גמל. יורם שחל , יועץ לאיגוד גמלאי המשטרה ושב"ס – רח' סטימצקי 6, ת"א 69362
41
התפתחות במאבק על הגמלה: "צוות" ביקש התערבות ובדיקה של מבקר המדינה
09/06/11
יו"ר "צוות" פנה בשם הארגון למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בבקשה כי יתערב
ויבדוק את הטיפול בקצבאות גמלאי צה"ל. בפנייה מצביע ד"ר לוי על כי ראשי המדינה פעלו כלפי גמלאי
צה"ל בחוסר יושר, באי-הגינות ובניגוד גמור לנורמות ציבוריות ולסדרי מינהל תקין. ב"צוות" נעקוב אחר
פעולת המבקר ונעדכן.
42
לכבוד לכבוד
השר לבטחון פנים מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
ח"כ יצחק אהרונוביץ רב -גונדר(גימ') יעקב גנות
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. שר הבטחון קיבל את עמדת "צוות" להצמדת הגימלה למדד המחירים וכן
את מסמך שמונה הסעיפים הזהים לעמדתינו.
הנושא היחיד שנשאר שנוי במחלוקת הוא תיקצוב גימלאות צה"ל. התקיים
דיון ב- 15.5.11 בין מנכל"י משרדי האוצר, רוה"מ והבטחון, להסדרת
הנושא שהסתיים ללא הכרעה. הנושא יועבר להחלטתו של ראש הממשלה.
2. כפי שמסר לנו מנכ"ל המשרד לבטחון פנים, הודיע לו ראש אגף התקציבים
באוצר שאין בעיה תקציבית לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס, פתרון בעיית
גימלאינו תפשיר מיד את תשלום המענק של -. 2000 ₪ לפעילים וכן
תאפשר תשלום תוספות שכר לשוטרים ולסוהרים המבצעיים.
3. המתנה להכרעה בנושא התקציבי לגבי צה"ל רק תדחה את ההליכים
הפורמליים הדרושים להפעלת השינויים בפנסיה. אנו מבקשים להתחיל
בהיערכות לשינויים על מנת לקצר את משך הזמן הדרוש להפעלת הצמדת
הגימלה למדד.
4. מצ"ב מסמך שהוכן על ידי יועצנו לענייני שכר – תנ"צ(גימ') יורם שחל,
הכולל את כל האספקטים החוקיים והמעשיים הכרוכים בהפעלת שיטת
הפנסיה החדשה, לרבות כל ההסכמות שהושגו עם הממונה על השכר.
5. איך אנו יכולים להביט בעיני גימלאינו שנמצאים מתחת לקו העוני,
כאשר אנו יודעים שיכולנו לעזור להם כבר לפני שנתיים ימים, וחבל
על כל יום שחולף שמנציח את מצבם העגום.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
מר אילן לוין-הממונה על השכר
43
שכר גימלאינו
1. לשאלות הפונים לאתר האינטרנט ולטלפונים הפרטיים שלי,
להלן תשובתי החד משמעית:
2. האחריות לאי הפעלת הסכם השכר לגימלאינו הינה אך ורק
של השר לבטחון הפנים.
3. טיעון השר הוא המתנה לצה"ל.
הסיבה לאי חתימת ההסכם לגבי גימלאי צה"ל אינה מקצועית
אלא הויכוח הקיים בין צה"ל למשרד האוצר - מי יממן את
תוספות התקציב.
4. אצלנו בעיית התקציב אינה קיימת.
המתנת השר לבטחון הפנים עד להסדר התקציבי בצה"ל ,
מצביעה על חוסר רגישות והתעלמות מ- 15,000 משפחות
גימלאי המשטרה ושב"ס.
תנ"צ (גימ') יורם שחל
44
21 יולי 2011
ג/שכר - 224
לכבוד
השר לבטחון פנים/מר יצחק אהרונוביץ
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר יעקב גנות
מפכ"ל משטרת ישראל/רנ"צ יוחנן דנינו
נציב שב"ס/רב גונדר אהרון פרנקו
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. ביולי 2011 ימלאו שלוש שנים וארבעה חודשים להסכם "עיני" המצמיד את
שכר הגימלאים למדד המחירים לצרכן. גימלאי השירות הציבורי האזרחי קיבלו
את מלוא תוספות השכר, לרבות הפרשים מ- 2008 , בעקבות ההסכם הנ"ל.
2. לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס קיימת דממת אלחוט מצד השר הממונה שהינו
הסמכות הפורמלית בנושא הגימלאות, אך מאידך מאז 2008 גדל מספר
הגימלאים שעברו לעולם הדממה , בלמעלה מאלף.
למרבית גימלאי המשטרה ושב"ס מגיעים הפרשים בגובה של למעלה
מחמישה חודשי פנסיה ותוספת לגימלה החודשית מ- 1.1.2011 בגובה של
. כ- % 23.4
3. הרעש שנעשה סביב שכר הפעילים (ועדת שרים לענייני חקיקה, ועדות
הפנים והכספים של הכנסת) מיותר - מהומה על לא מאומה.
קיימת שעת רצון שהולכת ואוזלת לפתרון שכר המגוייסים החדשים ושכר
הגימלאים מצד האוצר. כנראה הסולידריות עם שר הבטחון שאיננו רוצה לממן
מתקציב משרד הבטחון את תוספות השכר לגימלאי צה"ל, עולה על הדאגה
לשכר השוטרים והסוהרים הפעילים ושכר הגימלאים.
4. זו פעם ראשונה בתולדות יחסי העבודה במדינת ישראל שהאצבע המאשימה
אינה מופנית מול האוצר .במקום לצאת כגדולים בקרב אוכלוסיית השוטרים,
הסוהרים, הפעילים והגימלאים - מנהלים מערכה סזיפית ללא תכלית.
5. הממונה על התקציבים באוצר פורש ב 1.8.2011- וקיים חשש שהממונה החדש
ירצה "ללמוד" את הנושא. גם הממונה על השכר כנראה לקראת סיום קדנציה .
6. אני מקווה שההתנהלות בנושא שכר הגימלאים הינה רק פרי של ייעוץ מוטעה
לעומת כלל חוות הדעת המקצועיות החיוביות בנושא.
7. כל הנושאים הכרוכים במעבר גימלאי המשטרה ושב"ס לשיטה של הצמדת
הגימלה למדד, מוסכמים בינינו לבין הממונה על השכר. הח"מ הכין טיוטא
לסיכום כל הנושאים הקשורים לשינוי שיטת הגימלה - לקראת המו"מ
הפורמלי עם האוצר, כך שלאחר החלטה חיובית של השר ניתן לסיים הנושא תוך
מספר שעות.
8. חברי הנהלת "צוות" נפגשו עם מבקר המדינה השופט מיכה לינדשטראוס
בכובעו השני כנציב תלונות הציבור. בפגישה הועלו בפניו בכתב ובע"פ
מחדלי מערכת הבטחון ושר הבטחון בנושא גימלאי צה"ל. בין השאר הם אמרו
למבקר שלגבי גימלאי המשטרה ושב"ס אין בעיה תקציבית .
אנו שוקלים לפנות למר לינדשטראוס כנציב תלונות הציבור על מנת שיבדוק
את התנהלות המשרד לבטחון פנים כלפי גימלאיו במשך למען משנתיים.
כמו כן פנינו לעורך דין על מנת לבדוק אפשרות של הגשת בג"צ נגד השר
לבטחון פנים (כאמור פעם ראשונה שבג"צ בנושא שכר אינו מוגש נגד שר
האוצר) בתביעה של העדר ייצוג הולם לגימלאיו.
9. אתה דוחק אותנו לפינה ואין לנו ברירה אלא לנקוט בכל הצעדים הדרושים
מתוך אחריות ל - 15.000 משפחות גימלאי המשטרה ושב"ס.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ)
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
45
31 יולי 2011
לכבוד
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר יעקב גנות
הממונה על השכר/מר אילן לוין
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. נדהמנו לשמוע באמצעי התקשורת שהשר לבטחון פנים מקים צוות
לבדיקת הנושא.
2. השר לא עמד בהתחייבותו מפברואר 2010 (לפני שנה וחצי) בישיבה
רבת משתתפים להקים צוות כזה.
3. שני המסמכים המצורפים הם סיכום כל הנקודות הקשורות למעבר לגימלה
הצמודה למדד - נעשו במשותף על ידינו, "צוות" והממונה על השכר.
4. שר הבטחון לא הקים צוות לבחינת הנושא, הוא קיבל את סיכומי "צוות" עם
. הממונה על השכר כעמדת משרד הבטחון, ראו מכתבו מיום 24.7.2011
עמדת השר לבטחון פנים היתה לפעול תמיד כמו צה"ל. אם המסמך שסיכם
"צוות" עם האוצר טוב לשר הבטחון, אזי המסמך הזהה שסיכמנו אנו עם
הממונה על השכר טוב גם לשר לבטחון פנים.
5. בשעתיים הקרובות נעביר אליכם הצעה להסכם הכולל את כל הנקודות
הקשורות בשינוי שיטת הגימלה.
6. בהמשך לסיכומים קודמים עם השר לבטחון פנים, אנו דורשים שבמו"מ עם
האוצר ישתתף נציגנו מר יורם שחל המעורה בכל מהלך ההסכם עם הממונה
על השכר באוצר.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
מצ"ב: 4 עמודים
46
2 אוגוסט 2011
ג/שכר - 240
לכבוד
השר לבטחון פנים
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מפכ"ל משטרת ישראל
נציב שירות בתי הסוהר
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. להלן ציטוט תגובת דובר משטרת ישראל למאמרה של מירב ארלוזורוב
: בעיתון הארץ מתאריך 1.8.2011
" הגימלאים הם אחד הנושאים החשובים על סדר היום, וזאת מתוך
כוונה כי המשא ומתן יוביל לתוצאות הרצויות מבחינת הגימלאים".
2. משא ומתן מנהלים כאשר ישנם חילוקי דעות - יש להדגיש כי אין כל חילוקי
דעות עם הממונה על השכר באוצר על כל הסעיפים הכרוכים במעבר לגימלה
צמודה למדד.
3. גם לאור מכתב מנכ"ל משרד ראש הממשלה מתאריך 13.7.2011 המצורף בזה,
אין כל בעיה תקציבית למימון המעבר האמור.
4. מצוי אצלכם נוסח ההסכם שהעברנו אליכם וניתן לסיים את המשא ומתן תוך
שעות ספורות.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
העתק
אילן לוין/הממונה על השכר
נשיא האיגוד/מר דוד עטר
47
1 אוגוסט 2011
ג/שכר - 237
לכבוד
ח"כ י. גפני
יו"ר וועדת הכספים
כנסת ישראל - ירושלים
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. נושא שכר גימלאי המשטרה ושב"ס אינו מטופל על ידי המשרד לבטחון
פנים זה למעלה משנתיים. מדובר בהסכם שכר רטרואקטיבי
מ- 1.7.2008 למעלה משלוש שנים.
2. המשרד מתעלם מגימלאיו ומשתמש בהם כבני ערובה על מנת להשיג
תוספות שכר לשוטרים ולסוהרים הפעילים.
3. כל נושא מעבר תשלום הגימלאות להצמדה למדד המחירים מסוכם בינינו
לבין הממונה על השכר באוצר, אין מחלוקת על סעיף כלשהו.
4. הסמכות הפורמלית לחתום על הסכם עם הממונה על השכר הינו השר לבטחון
פנים. הכינונו מסגרת של הסכם וניתן לסיים הנושא תוך שעתיים.
5. השר אינו ממלא את תפקידו בהגנה על זכויות 15.000 משפחות גימלאיו. זו
תופעה יחודית שאין דוגמתה, של התעלמות מציבור גימלאים חסר הגנה
מקצועית, ופעם ראשונה בתולדות יחסי העבודה במדינת ישראל שהגורם
המעכב תוספות שכר המגיעות כדין אינו משרד האוצר אלא השר הממונה.
6. הגיעו מים עד נפש. נודה לך אם תזמן דיון דחוף בנושא, אליו יוזמן הדרג
הבכיר ביותר: השר לבטחון פנים, מנכ"ל המשרד לבטחון פנים, המפכ"ל,
נציב שב"ס, הממונה על השכר באוצר ונציגות איגוד הגימלאים.
אנו זכאים לדיון בדרג זה שהינו מקביל לזה שהתקיים בנושא שכר . 7
הפעילים, ויש לעמוד על כך שהמוזמנים ישתתפו בדיון זה.
8. לאור מכתבו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה (המצורף בזה) והסיכומים
עם הממונה על השכר באוצר, אין שום סיבה לא לחתום מיידית על הסכם
השכר לגימלאינו.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
עותק
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס/מר דוד עטר
48
2 אוגוסט 2011
ג/שכר - 247
לכבוד
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מפכ"ל משטרת ישראל
נציב שירות בתי הסוהר
א.נ.,
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. ברצוני להאיר אספקטים שונים בנושא הנ"ל, שחלקם בוודאי אינו ידוע
לכם.
2. הרקע שלי: מ 1962- עוסק ביחסי עבודה, שכר, תנאי שירות וגימלאות.
הייתי ממונה על ענייני עובדי המדינה בנציבות שירות המדינה(לרבות גימלאות).
מ 1978- - סגן הממונה על השכר באוצר, אחראי בין השאר לשכר משרתי
הקבע בצה"ל, המשטרה ושב"ס. ב 1987- התגייסתי למשטרה לפי יוזמת שר
המשטרה דאז חיים ברלב ז"ל, לשם שיפור השכר ותנאי השירות של השוטרים,
הסוהרים והגימלאים.
3. לפני למעלה משנתיים הצביעה מועצת גימלאי המשטרה ושב"ס בעד שינוי שיטת
הגימלה והצמדתה למדד, בעקבות הסכם "עיני" בשירות הציבורי.
4. עמדה זו נתקלה בהתנגדות של מספר ניצבים בגימלאות. התקיים דיון נוסף של
המועצה במשכן הכנסת (בהשתתפות ח"כ אריה ביבי), הניצבים בגימלאות
אסתר דומיניסיני וגבי גל ביקשו חוות דעת מקצועית נוספת לזו שלי: הוסכם פה
אחד לפנות לממונה על השכר לשעבר יובל רכלבסקי, תשובתו של רכלבסקי
היתה: "עמדתי המקצועית זהה לעמדתו של יורם שחל".
מאחר ועמדתו לא היתה לרוחם, הם ביקשו לפנות לשלום גרניט ז"ל (הממונה
על השכר לשעבר) בעל משרד ידוע העוסק בין השאר בשכר המורים, חברת
החשמל ואחרים. עמדתו החד משמעית היתה "יש לעבור להצמדת הגימלה
למדד".
במקביל הצטרף "צוות" לעמדת גימלאי המשטרה ושב"ס. לאור חוות דעתו
המקצועית של תא"ל(מיל') צבי שור, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל.
תומכות בשינוי שיטת הגימלה. חוות הדעת המקצועיות כאמור, כל . 5
רשאים
קציני משטרה בכירים בגימלאות להמשיך ולהחזיק בדעתם (על סמך הרגשה,
"תחושות בטן" וכדומה), אך זה עניינם האישי. ציבורית ועניינית יש לפעול לפי
חוות הדעת המקצועיות ולא לפי עמדה אישית (שאינה מבוססת כלכלית) של
קצין בכיר זה או אחר.
1994 הן תוספות השכר - 6. הסכמי השכר בשירות הציבורי בשנים 7.2013
25 ממדד % - היחידות שחלו על הגימלאים. גובה התוספות נמוך בכ- % 30
יוקר המחיה.
2009 נתנו % 7.25 + מענק חד - גם הסכמי השכר החדשים לשנים 7.2013
פעמי של -. 2000 ₪ , לעומת מדד מצטבר של כ- % 13 . אם נמשיך
. בשיטה הקיימת תיגרם לגימלאים שחיקה של כ- % 5.5
7. שר הבטחון אימץ את סיכומי "צוות" עם הממונה על השכר באוצר, סיכומים
זהים לסיכומינו.
במכתבו אלי של מנכ"ל משרד ראש הממשלה איל גבאי, הוא מודיע חד
משמעית (פעם ראשונה בכתב) שאין בעיית תקצוב לתוספות השכר לגימלאי
המשטרה ושב"ס.
8. אנו תומכים בלב שלם בתוספות שכר לשוטרים ולסוהרים העובדים במגזר
היעודי, אך אין לקשור תוספות אלה לעניין שכר הגימלאים. כל יום וחצי נפטר
גימלאי, ומאז 2008 (תחולת ההסכם) נפטרו למעלה מ 1000- גימלאים.
9. ב-"דה מרקר" של עיתון הארץ מיום 1.8.2011 , נאמר מפי דובר משטרת
ישראל "הגימלאים הם אחד הנושאים החשובים על סדר היום וזאת מתוך
כוונה כי המו"מ יוביל לתוצאות הרצויות מבחינת הגימלאים". זו זריית חול
בעיניים. הנושא אינו על סדר היום , משא ומתן מקיימים אם ישנם חילוקי דעות.
אין כל חילוקי דעות עם הממונה על השכר. העברתי טיוטת הסכם לשר לבטחון
פנים, למנכ"ל המשרד ולממונה על השכר. תוך מספר שעות ניתן לחתום על
ההסכם.
10 . אנו רואים בצעד זה התעלמות מבעיית הגימלאים וגרימת סחבת לפתרון
הנושא. אין כל סיבה מקצועית והגיונית לא לסכם את הנושא מיד.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
העתק
ח"כ כהן/סגן שר האוצר
ח"כ י. גפני/יו"ר ועדת הכספים
ח"כ אמנון כהן/יו"ר ועדת הפנים
ח"כ אריה ביבי/יו"ר השדולה למען השוטר והסוהר
מר אילן לוין/הממונה על השכר באוצר
מר דוד עטר/נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
50
הכנסת השמונה עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בתמוז התשע"א ( 12 ביולי 2011 ), שעה 10:15
סדר היום:
שכר השוטרים
נכחו:
חברי הוועדה:
משה גפני – היו"ר
מגלי והבה
יצחק וקנין
חמד עמאר
ציון פיניאן
מוזמנים:
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ
יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים
רב גונדר אהרן פרנקו, נציב שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון
פנים
ניצב ירון בארי, ראש אגף משאבי אנוש, משטרת ישראל, המשרד
לביטחון פנים
עו"ד יואל הדר, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים
תג"ד מתי שולץ, ראש מינהל תכנון, שירות בתי הסוהר, המשרד
לביטחון פנים
פרומית כהן, רמ"ח פיתוח ותכנון משאבי אנוש, שירות בתי
הסוהר, המשרד לביטחון פנים
אילנה ליבוביץ, רכזת שכר וגמלאות, המשרד לביטחון פנים
אודי שלוי, ראש מטה השר לביטחון פנים
אור שוהם, יועץ השר לביטחון פנים
אילן לוין, הממונה על השכר, משרד האוצר
ניר רייס, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר
מאיר בינג, רכז ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר
יאיר אידר, רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר
אביגיל שררה, מנכ"לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים
מנהל הוועדה:
טמיר כהן
רשמה וערכה:
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שכר השוטרים
אילן לוין:
צריך להכיר קצת את המטריה, למי שלא מכיר. בפתח דבריי אני
רוצה להגיד מה שנאמר גם בדיונים קודמים.
אנחנו מאוד מכירים ומוקירים את מערכות הביטחון בכלל ואת
המשטרה ושירות בתי הסוהר בפרט ואנחנו
עשינו ועושים מהלכים. היה מהלך שיזם השר לתשלום מענקים
ששולמו רק לפני מספר חודשים וברור
שהדרך עוד ארוכה.
בגדול מה שקורה היום הוא ששכר השוטרים והסוהרים צמוד
לשכר משרתי הקבע וחוסר הנוחות שנשמע
כאן בדיון ממערכת ההצמדה עולה בין היתר בנושא של הדיון
הזה. הרי מה שנאמר כאן לא דומה לצורך
הנושא וזה שכר שוטר מתחיל לשכר חייל מתחיל. אתה יכול
לבוא ולומר שהחייל מתחיל את שירות הקבע
בגיל 22 ושוטרים, יכול להיות שהם מתחילים את שירותם
במשטרה בגיל יותר מבוגר כאשר יש
להם משפחות, מסלול השירות שונה, יש הבדל בין מה זה שוטר
קרבי לעומת מה זה חייל קרבי,
הנושא של גיל הפרישה שונה, מסלולי הפרישה שונים. בשורה
התחתונה, להערכתנו התהליך
שנעשה בזמנו שהיה תהליך מבורך של הצמדה של המשטרה
לצבא כדי לשקם את מערכות השכר
ולשפר אותן, הוא מהלך שמיצה את עצמו והיום ככל שהתהליך
הזה מתמשך, צריכה המשטרה
לעבור למודל שמצד אחד שומר על השכר של השוטרים מפני
שחיקה אבל מאידך המשטרה צריכה
להתחיל לנהל את מערכת השכר שלה.
לא יעלה על הדעת שהמשטרה ושירות בתי הסוהר ינהלו את
מערכת השכר בהצמדה דווקנית לצבא
ומה שמקבל החייל, מקבל השוטר ולהפך, וכשזה לא מתאים –
באים ואומרים שזה לא מתאים
ומבקשים לתת להם יותר. צריך לעבור למערכת ניהול עצמאית
של המשטרה ושל שירות בתי
הסוהר כשהם בודקים מה הצרכים של הארגון ומתאימים את
מערכות השכר למה שצריך.
הצענו כל מיני מודלים להתמדה מפני שחיקה על ידי מדדים
כאלה ואחרים ומודלים כלכליים
שניתן לעגן אותם גם בהחלטת ממשלה כדי למנוע כל פגיעה.
הנושא השני הוא שלראייתנו יש עוד שינויים שצריך לעשות בשכר
השוטרים והסוהרים והדברים
האלה הם בשיחות עם המשטרה ושירות בתי הסוהר. יש לנו
תהליך מול המנכ"ל של המשרד,
היינו בדיונים אצל השר ויש לנו הערב דיון עם המפכ"ל ועוד
אנשים כאשר הרעיון הוא לנסות
ולראות מה אפשר לעשות. לא דומה השוטר במטה לשוטר בשטח
ולא דומה השוטר שעובד
משמרות לזה שלא עובד משמרות.
נושא נוסף שמפריע מאוד לטפל בשכר השוטרים זה שהמשטרה
בחרה שלא לקדם את
ההצמדה של הגמלאים למדד למרות פניות של ארגוני הגמלאים
של המשטרה ושל שירות
בתי הסוהר. המשטרה בחרה שלא לקדם את התיקון בחוק
הגמלאות, דבר שהיה
מאפשר להצמיד את הגמלאים למדד, לתת להם תוספות ראויות
כפי שקיבלו כל גמלאי
השירות הציבורי וההתמדה הזאת, כל עוד היא קיימת, מונעת
את הטיפול המשמעותי
שצריך לטפל בשכר השוטרים. הכנו עבודות מאוד משמעותיות
כדי לשנות ולשפר
את שכר השוטרים אבל לראייתנו השלב הראשון הוא לטפל
בגמלאים ולתת להם מה
שמגיע להם. הגמלאים משתכרים עוד הרבה פחות משוטר
מתחיל. יש גמלאים שהפנסיה
שלהם היא לא שכר מינימום אלא היא פחות משכר המינימום
והאנשים הללו כרגע, מזה
תקופה ארוכה, לא מקבלים את מה שמגיע להם מתוך הפחד,
להערכתי, של המשטרה שהצבא
יקבל יותר ואז הם יצאו מה שנקרא בלשון העם, פריירים.
השר יצחק אהרונוביץ:
עזוב. תקראו את הפרוטוקולים. אני לא רוצה כאן כרגע להתייחס
לזה. אני אמרתי ששכר
המינימום, ואני לא אתפשר עליו, הוא 7,000 שקלים, ואם צריך
להקים ועד, אני
אקים ועד על אפם ועל חמתם. אני תומך בחברי הכנסת שיהיה
ועד עובדים
למשטרה ולשירות בתי הסוהר. אומרים לי כאן שאני הולך
לשבירת כלים,
בסדר, אני אשבור כלים ואני לא אתבייש לעשות זאת כי זה
מאבק צודק.
כל הנושא של הגמלאים, צריך לבחון אותו ואמרתי את זה לאילן
שהיה
אצלי כמה פעמים. צריך לבחון אותו. אני אמרתי שמה שהצבא
יחליט, מה
שהשב"כ יחליט, מה שהמוסד יחליט, בסדר. יש הסכמים ואני
אתם. אמרו
לי שאנסה להתנתק ונלך, אבל אני לא אוהב את ההצמדות האלה
שאומרים לי
שאעשה א' ואקבל ב'. בואו נפתור את הבעיה. צריך לקיים דיון
לגבי הגמלאים, נקיים אותו.
היו"ר משה גפני:
אני לא הבנתי למה מפריע הנושא של הגמלאים.
השר יצחק אהרונוביץ:
שמעתי את הדברים של הממונה על השכר והוא אומר שברגע
שאתה תתנתק,
אנחנו נוכל לתת לכם והגמלאים מקבלים פחות. אני דואג הרבה
יותר לגמלאים מאשר
אחרים דואגים להם ולגמלאים אכן צריך לדאוג.
היו"ר משה גפני:
אדוני השר, אתה צריך להסביר לי. באת לועדת הכספים והיית
צריך לקחת
בחשבון שיש יושב ראש ועדה ברמה יותר נמוכה. אתה צריך
להסביר לי.
השר יצחק אהרונוביץ:
אני אסביר.
היו"ר משה גפני:
אני רוצה להבין. אומר אילן לוין שתצמיד את הגמלאות של
הגמלאים
במשטרה למדד. תגיד לו כן, נגמר העניין.
השר יצחק אהרונוביץ:
אני מסביר. אני אמרתי דבר מאוד פשוט.
אילן לוין:
הצבא יקבל יותר.
השר יצחק אהרונוביץ:
אני אסביר. קודם כל, אלה שני דברים נפרדים. צריך לפתור את
הבעיה
הזאת של השוטרים כדי לאפשר לגייס ולאפשר להם לקבל
משכורת.
היו"ר משה גפני:
בסדר. זה נושא הדיון.
השר יצחק אהרונוביץ:
זה נושא הדיון. לנושא הגמלאים. אמרתי, אנחנו צמודים היום
לצבא, לשב"כ,
למוסד, לכל גורמי הביטחון. הם לא רוצים להתנתק. אומרים לי
שאני אתנתק
והם לא. כרגע יש משא ומתן, בוא נפתח אתך את הדלת, נכניס
אצבע. אמרתי
שדווקא אתי רוצים להתחיל? בואו נקיים על זה דיון, בואו תפתרו
לי קודם
כל את הבעיה כי זה דיון אחר. בואו נפתור את הבעיה של
השוטרים
ואל תקשור לי דבר בדבר. 7,000 שקלים לתת לשוטרים, אומרים
לי
שמה שאני אקבל זה עשרה אחוזים. זאת בושה. בושה לדבר
בצורה כזאת.
היו"ר משה גפני:
עם כל הכבוד, כולכם מבינים הכול, אבל אני לא מבין. אני חוזר
ואומר שיש
שתי סוגיות מעניין לעניין באותו עניין. יש מישהו מנסה לחבר
אותן ואני
רוצה להפריד אותן. אני לא מבין למה הן מחוברות.
יש את הנושא לשמו התכנסנו. אומר השר לביטחון פנים שהוא
רוצה ששכר
השוטרים יעלה בקרוב לארבעים אחוזים. היום השכר עומד על
5,100 שקלים
והוא מדבר על 7,000 שקלים כשכר שוטר מתחיל. זאת טענה
נכונה מבחינת
הראייה הכוללת של מערכת הביטחון בישראל וגם הנושא
החברתי של שכר
שאתה נותן כחברה לשוטר. זה דיון שאנחנו צריכים להחליט מה
אנחנו עושים אתו.
זה חלק אחד.
יש חלק אחר שהוא מעניין לעניין באותו עניין והוא שכר
הגמלאים. שכר
הגמלאים הוא לא נושא הדיון. אומר אילן לוין, הממונה על
השכר, שנאפשר
לו להעביר חוק שכר הגמלאים יהיה צמוד למדד, כפי שהגמלאים
עצמם דורשים,
והוא מתחייב שכל סיכום שיהיה עם מערכות הביטחון האחרות,
קרי, הצבא,
המוסד, השב"כ, כל מה שנלווה לעניין הזה, יהיה גם לגבי גמלאי
המשטרה.
לו אני הייתי יועץ של השר לביטחון פנים – אני לא יודע אם הוא
יסכים לקחת
אותי לכמה דקות – הייתי אומר שאין בעיה. תתחייב כאן על
העניין הזה וסיימנו
את שכר הגמלאים. אתה רוצה להעביר חוק על שכר הגמלאים
במשטרה? מצוין.
יהיה צמוד למדד. כל סיכום שיהיה עם מערכת אחרת במערכת
הביטחון, יהיה בכתב ממנו.
אילן לוין:
החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני:
החלטת ממשלה. על הממשלה אני לא כל כך סומך, אבל עליך אני
סומך. הממשלה, לך תדע.
הממשלה קיבלה הרבה החלטות. הבעיה הזאת ירדה מהשולחן
והיא לא קיימת יותר.
עכשיו נשארת רק ההתמודדות הזאת עם משרד האוצר על כל
אגפיו – הן הממונה על השכר,
הן אגף התקציבים כולל מה שנלווה לעניין הזה – ומתמודדים על
הארבעים אחוזים או
על עשרה אחוזים או על עשרים אחוזים. שם אנחנו עומדים
ואנחנו יכולים להיכנס בתפר
הזה ולומר מה שהשר אומר. אז אנחנו מתקדמים. הרי כך אנחנו
נוהגים כל הזמן.
אני שואל אותך אדוני השר לביטחון פנים מה הבעיה בהצעה
הזאת. תגיד כן, נוריד את זה
מסדר היום ונמשיך את הדיון הלאה. למה אי אפשר להגיד כן על
זה?
השר יצחק אהרונוביץ:
אני לא אגיד כן ולא תקבל את ה -כן. אני אומר כאן בצורה ברורה,
לא אישית.
היו"ר משה גפני:
אתה יותר גרוע מגפני. גם אני כך הרבה פעמים מתנהג.
השר יצחק אהרונוביץ:
כי זאת סחיטה. זאת סחיטת דמי חסות. אני לא מוכן לשמוע את
הדברים האלה. אלה שני
דברים נפרדים. יש את הנושא של שכר השוטרים ובואו נגמור את
שכר השוטרים. אמרתי
שאני מוכן להיכנס לנושא הגמלאים. הם לא פונים לצבא, לא
פונים לשב"כ ולא פונים למוסד,
אלא פונים אלי. אני יושב בדיונים עם ראש הממשלה. למה?
מקבלים פיק ברכיים? למה
מתעסקים עם המשטרה? למה מתעסקים אתי? למה הם לא
מתעסקים עם הצבא? אני אגיד
לך את הדברים כי הם לא יגידו לך את זה. תתמודדו עם כל
הגופים. אמרתי, כל הגופים
שירדו, גם אני אהיה מוכן. אומרים לי שיתחילו אתי. אמרתי
שאני מוכן, גם לזה
אני מוכן, אבל בואו נגמור את השכר הזה, נקיים דיונים נוספים
ונשב. מה אתה קושר
דבר בדבר? אין קשר בין הגמלאים לשכר השוטרים. בואו נפתור
את הבעיה הזאת.
אילן לוין:
אם אני מעלה את השכר התחילי של שוטר ל 7,000-
שקלים, צריך גם
להעלות את המשכורת הקובעת של אותו גמלאי שפרש
ל 7,000- שקלים
ומזה לגזור את הפנסיה. אחר כך אני ארצה לתת לו את
ה 25- אחוזים
תוספת שמגיעה לו, אז פעם אחת אני אשלם ארבעים
אחוזים על ה 7,000- שקלים
ואחר כך אני אשלם 25 אחוזים על ההצמדה, ומה יגיד
לי החייל? הוא פרייר?
בסוף החיים של הממונה על השכר הם מורכבים אבל
אני מתיימר גם לדעת
איך עושים את זה ואני אומר שוב לפרוטוקול שצריך
קודם כל לטפל במי שהפנסיה
שלו מתחת לשכר המינימום, לפני שמעלים את השכר
מ 5,000- שקלים ל 7,000- שקלים.
אני מוכן להתחייב ומוכן לקשור את כל הקשרים
הנדרשים ולומר שאם מישהו חושב
שמישהו אחר יעשה, הגיע הזמן שהמשטרה תנהל את
עצמה ולא כשנוח, נשארים
צמודים, וכשרוצים לטפל בשכר המתחיל, באים אל
הוועדה.
מגלי והבה:
אבל למה לא להתחיל הפוך? תגמור עם השוטרים.
אילן לוין:
התחלתי.
מגלי והבה:
לא, אתה לא התחלת. אתה אומר שאתה רוצה לפתור את בעיית
הגמלאים ואחר כך את
בעיית השוטרים. אנחנו רוצים הפוך, קודם השוטרים ואחר כך
הגמלאים.
אילן לוין:
בגלל הטיעון הזה, לפני מספר חודשים אישרנו מענקים למשטרה
שלא אישרנו לאף גוף אחר
במערכת הביטחון, מתוך האמירה של בואו קודם כל נעשה צעד
ראשון. עשינו. עכשיו באים
ואומרים שנעשה עוד צעד ראשון.
ירון בארי:
400 שקלים לחודש, אלה היו המענקים לשוטר.
אילן לוין:
400 שקלים לחודש, אף אחד ממערכת הביטחון לא קיבל את זה
בחודשים האחרונים
וגם לא בשנה האחרונה ואף אחד ממערכת הביטחון לא קיבל
תוספת של 400 שקלים לחודש.
היו"ר משה גפני:
50
אוגוסט
2011
פרסום באתר "פורום"
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. ב- 12.7.2011 התקיים דיון בועדת הכספים של הכנסת
בנושא שכר השוטרים
והסוהרים הפעילים, בנוכחות השר לבטחון פנים, צמרת
משרדו וצמרת
פיקוד המשטרה.
היחידים שהעלו את נושא שכר גימלאינו והגנו עלינו, היו
- הממונה על השכר
באוצר - אילן לוין, ויו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני. הם
דרשו להפעיל מיד את
תוספות השכר לגימלאים ואינם מבינים מדוע השר
מתנגד.
2. גפני - "למה מפריע הנושא של הגימלאים , לשר -
תגיד כן ונוריד הנושא
מסדר היום".
אילן לוין - "המשטרה בחרה שלא לקדם את נושא
הגימלאים. התמדה זו כל עוד
היא קיימת מונעת את הטיפול המשמעותי שצריך לטפל
בשכר השוטרים".
3. תשובת השר חסרת כל בסיס מקצועי אלמנטרי, שליפה
מהמותן של תשובה
שהיתה אולי נכונה לפני למעלה משנתיים בתחילת הדיון
על כדאיות המעבר
להצמדה למדד, ומעבר לכך חוסר רגישות.
"לנושא הגימלאים אנחנו צמודים לצבא, לשב"כ,
למוסד" .
אין לזה כל אחיזה במציאות, מה לנו ולשב"כ ולמוסד,
לגבי צה"ל אין הצמדה
פורמלית. שר הבטחון החליט לפני שבועיים על מעבר
להצמדת הגימלה למדד,
אימוץ הסכם "צוות" עם האוצר הזהה להסכם שלנו. מה
שמעכב שם זה נושא
התקציב. מנכ"ל משרד ראש הממשלה אישר בכתב
לח"מ, כי - אין כל בעיה
של תקציב לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס.
הממונה על השכר הודיע לנו וגם פומבית כי יתן
התחייבות משפטית שכל תוספת
שכר שיקבלו גימלאי צה"ל תחול על גימלאינו.
4. עוד הוסיף השר - שכר הגימלאים : "זאת סחיטה, זאת
סחיטת דמי חסות,
בוא נגמור את הנושא של שכר השוטרים.... למה
הגימלאים פונים אלי, למה הם
לא מתעסקים עם הצבא".
זו בריחה מאחריות. כנראה שהשר שכח שהוא גם
ממונה על גימלאיו ושולח אותם
להתעסק עם הצבא, דברים הגורמים לכולנו בושה להיות
גימלאים של גוף כזה
שכך מתנהג השר הממונה שהיה צריך להגן על זכויות
גימלאיו.
יורם
שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר/איגוד
הגימלאים  
יוני 2009
לכבוד
החבר/ה__23 _____
הנדון: פעילות משפטית ואחרת בנושא הגימלאות
האיגוד פעל ופועל כל העת כדי לוודא אי פגיעה בגימלאות ושיפור רווחת הגימלאי ככל שניתן.
להלן פעילות האיגוד בנושא בשנים האחרונות:
1.בזמנו הוגשה תביעה בנושא רה-דירוג בבית הדין לעבודה, הודות לתביעה זו גימלאים שנכללו
בזמנו ברה-דירוג, זכו בתוספות נכבדות בין מאות לעשרות אלפי ₪ .
2.נבדקה משפטית האפשרות להגיש תביעה בגין ביטול הנחה במס הכנסה וביטוח לאומי,
לגימלאים שטרם מלאו להם 67 שנים.הנושא נדון בבית המשפט מחוזי מנהלי בחיפה לגבי
גימלאים אחרים, אך בעקבות זכיה בתביעה הוגש ערעורעל ידי המדינה, הערעור יידון רק
בשנת 2010 .נוצר קשר עם עורך הדין שהגיש את התביעה, ובמידה והדבר יאושר בבית
המשפט העליון, האיגוד יוודא שכל הגימלאים יהנו מכך.
3.הוכנה תביעה לבית הדין לעבודה בנושא אי בטחון תעסוקתי – תוספת שהן הפעילים והן
גימלאי צה"ל קיבלו.
4.משרד האוצר הציע בחוק ההסדרים החדש, לנתק את כל גימלאי צה"ל,המשטרה ושירותי
הבטחון,מהצמדת לפעילים והצמדתם לגימלאי שירות המדינה – היינו, תוספות רק לפי מדד
וכאשר כלל גימלאי שירות המדינה מקבלים תוספת.כפיצוי בנושא זה הוצעה תוספת
. של % 12 לשכר הבסיסי וכן תוספות בגין מדד 2008 ו 2009-
5.האיגוד יחד עם נציגי הגימלאים של צה"ל ושירותי הבטחון, בדקו אפשרויות משפטיות
בנושא,אך באם הצמדת גימלאי צה"ל לא תתקיים אין גם סיכוי משפטי בנושא לאחרים,
בהיות כולם צמודים לצה"ל.בנושא זה האיגוד השתתף בישיבות עם השר לבטחון פנים
מר יצחק אהרונוביץ וכן עם שדולת כנסת שהקים ח"כ אריה ביבי , כדי לעזור בנושא.
6.יש לציין שבחלק מהנושאים כולל הוצאות משפטיות, משתתפים יחד עם האיגוד גם: איפ"א,
הארגון לקיום מעמד השוטרים והסוהרים(נשות השוטרים), קרנות השוטרים,
קרנות הסוהרים וכן עזרה מצד מועדון רבי-ניצבים וניצבים.
7.האיגוד עשה וימשיך לעשות ככל יכולתו ואפשרויותיו, כדי לשמור על רווחת הגימלאי.
בכבוד רב
נשיא האיגוד
הבהרה
כפיצוי בנושא זה הוצעה תוספת של % 12 לשכר הבסיסי וכן תוספות בגין
8% לערך , ובסך הכל כ- 20% תוספת קבועה, מדד 2008 ו 2009-
ולאחר מכן תוספות מדד באופן שוטף.
2 חוות דעת של מומחים תומכות בהסכם זה.
החלטה סופית נתונה כיום לשר בטחון פנים בלבד.
חומר למחשבה :
למרות ההצמדה כיום לצה"ל זה כ 15- שנה לא הייתה שום תוספות לגימלאים.
הנהלת האיגוד והמועצה הארצית של האיגוד קיבלו החלטה, שכל הסכם עם האוצר באם יחתם ,
יהא מותנה בקבלת התחייבות מפורשת בכתב של האוצר, שכל תוספת שיקבלו גימלאי צה"ל
מעבר לאמור לעיל יחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס.
במידה ואכן יחתם הסכם יועבר מידע מפורט של כל פרטי ההסכם לכל החברים
באופן אישי.
ונאחל לעצמנו שההחלטה הטובה ביותר היא שתתקבל לרווחת כל הגימלאים.
להבהרות נוספות ניתן גם להתקשר טלפונית .
בברכה
חיים שרעבי - מנכ"ל
2
4 פברואר 2010
לכבוד
לוח תפוצה
א.נ.,
הנדון: תוספות השכר לגימלאי המשטרה ושב"ס
רצ"ב מכתבנו לממונה על השכר במשרד האוצר. המכתב נשלח
בעקבות האורכה שניתנה לנו ולצה"ל להגיע להסכם עם האוצר
עד 14.2.2010 מבלי שהגימלאים יאבדו את מדדי 2008 ו 2009-
. בגובה של % 8.06
2. החלטת הממשלה ש/ 33 מ- 1979 קובעת הצמדה של שכר
השוטרים הפעילים לשכר משרתי הקבע הפעילים.
אין הצמדה של שכר גימלאי המשטרה ושב"ס לשכר משרתי הקבע
בצה"ל.
המצב החוקי הנוכחי עלול להביא לכך שגימלאי צה"ל עשויים לקבל
תוספת שכר גבוהה מגימלאינו.
על כן הצמדות לצה"ל לפני קבלת התחייבותו בכתב של הממונה על
השכר עלולה להביא נזק בלתי הפיך.
4. אישור המסמך המצ"ב על ידי הממונה על השכר, יקבע נורמה
של הצמדת שכר גימלאינו לכל שינוי עתידי בשכר גימלאי צה"ל,
הישג נכבד ביותר.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
לוח תפוצה
השר לבטחון פנים , המפכ"ל
ח"כ אריה ביבי , נציב שב"ס
יאיר יצחקי , עו"ד חיים שמולביץ
ראש אמ"ש , אביגיל שררה
יעקב טרנר , מנכ"ל קרנות השוטרים
3
4 פברואר 2010
מר אילן לוין
הממונה על השכר
משרד האוצר
הנדון: שכר גמלאי המשטרה והשב"ס
איגוד גמלאי המשטרה והשב"ס מוכן ליתן הסכמתו לשינוי אופן הצמדת תשלומי הגמלאות לגמלאי המשטרה
והשב"ס ע"י הצמדתם למדד במקום הצמדתם לשכר הפעילים בתנאי שיתקבל ממך מכתב המאשר
התחייבויות האוצר כדלקמן:
החלת "הסכם עיני"-האוצר מיום 17/4/2008 על כל סעיפיו ובתחולה מהמועדים המופיעים בהסכם.
. תוספת מדדי יוקר המחיה לשנים 2008-2009
ביטול ניכוי קופה ציבורית לפורשים בעבר ובהווה לפני גיל הפרישה, באם תהא הסכמה לעניין זה לעניין גמלאי
צה"ל.
מאחר ובצה"ל עומדים להוריד את גיל ההיוון מגיל 70 לגיל 65 וערך הטבה זו היא מאות מיליוני שקלים לגימלאי
צה"ל,אנו מבקשים שתשקול בחיוב פיצוי הולם לגימלאי המשטרה ושב"ס.
החלה על גימלאי המשטרה ושב"ס של כל תוספת ו/או הטבה אחרת ככל שתחול, אם תחול, על גמלאי צה"ל
מעבר להסכם "עיני".
במידה וגימלאי השרות הציבורי יקבלו בעתיד תוספות שכר מעבר לעליית המדד השנתי,יחולו תוספות אלה גם
על גימלאי המשטרה ושב"ס.
שינוי החקיקה, דהיינו- תיקון חוק שירות הקבע (גמלאות), לא יהא שונה מהתיקון בחוק שירות המדינה
(גימלאות).
לא יהא בהסכמת אגוד הגמלאים האמורה כדי לגרוע מזכויותיהם של גמלאי המשטרה ושב"ס לתבוע תוספות
שכר שניתנו בצה"ל לפעילים ו/או לגמלאים ולא שולמו להם בטרם תתוקן החקיקה.
יודגש כי איגודנו מייצג את גמלאי המשטרה והשב"ס ומעמדו תואם "לצוות".
בכפוף לקבלת מכתבך כמפורט לעיל בחוזר, ניתן יהיה לראות במכתבנו זה הסכמה לשינוי שיטת ההצמדה
כאמור.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האגוד
4
צוותון מיוחד מס' 23 - פברואר 2010
אגרת עדכון מיוחדת בנושא המאבק על הצמדת הגמלה
על רקע חשיבות הנושא אנו מעדכנים על הפעולות של ארגון "צוות" בנושא השינוי בהצמדת הגמלה של גמלאי צה"ל.
כזכור, הבסיס לכל הטיפול הוא החלטת הממשלה מ 12.5.09- לשנות בכל המגזר הציבורי את מעמד הגמלה מהצמדה
לשכר הפעילים לעדכון על פי מדד יוקר המחיה. באותה החלטה נקבע כי יתקיים משא ומתן ביחס לגמלאי צה"ל ולתנאי
השירות המיוחדים שלהם.
הנהלת "צוות" מקיימת בחינה מדוקדקת של ההיבטים השונים של המצב המוצע כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר
עבור הגמלאים.
אנו נמצאים בקשר הדוק עם המטה הכללי – הרמטכ"ל, ראש אכ"א והיועץ הכספי לרמטכ"ל. קיימנו דיונים רצופים
במוסדות "צוות", בהנהלה הארצית ובמועצה, שהיא המוסד העליון שלנו, לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות.
בישיבה מיוחדת של מועצת "צוות" ביום 12.1.10 נתקבלה ברוב מוחץ החלטה כי ארגון "צוות" מתנגד לשינוי בהצמדת
הגמלה אך מייפה את כוחה של הנהלת הארגון והעומד בראשה לבחון חלופה אשר תיטיב עם הגמלאים.
בהתאם לכך, הוספנו לפעול וסיכמנו תכנית חלופית אותה אישרה הנהלת הארגון בישיבה מיוחדת ביום 21.2.10 . בו
ביום הצגנו לרמטכ"ל בנוכחות ראש אכ"א והיועץ הכספי לרמטכ"ל את התכנית המוצעת על ידינו שעיקריה הם:
א. התוספות הכספיות של "הסכם עיני" במלואן ומיום תחולתו באפריל 2008 , שמשמעותן: גמלאים שפרשו מצה"ל
עד שנת 2000 יקבלו תוספת של 12% ובסדר יורד עד אלה שפרשו בשנת 2007 יקבלו תוספת של 5% . כל זאת
למשכורת הקובעת. כן יתווספו לכל הגמלאים שפרשו עד שנת 2007 שתי תוספות שכר בגובה המדדים של השנים
2008 ו 2009- המגיעים לכ 8%- נוספים. תחילת תשלום התוספות היא רטרואקטיבית מיום חתימת "הסכם עיני"
. באפריל 2008
ב. תוספת ייחודית של 5% - למשכורת הקובעת של כלל הגמלאים ברוח החלטת הממשלה שקבעה להביא בחשבון
אפיונים מיוחדים של שירות הקבע.
ג. הפסקת ניכויים של החזרי ההיוון - לכלל הגמלאים שהגיעו לגיל 65 לאחר 15 שנות החזר תוך עריכת חישוב אישי.
בעניין זה אנו רואים תיקון עוול שהוא ייחודי לגמלאי צה"ל. לפי החישובים, רובם הגדול של גמלאי צה"ל מסיימים לפני
גיל 70 להחזיר את ה"הלוואה" שקיבלו.
ד. החלת כל ההסכמים - שייעשו עד סוף שנת 2011 לקבוצות ולמקצועות מסוימים כגון רופאים, משפטנים, דירוגי
מחקר ומהנדסים על גמלאי צה"ל בדירוגים המתאימים.
אני מבקש להדגיש בפניכם, חברות וחברי "צוות", כי אנחנו מודעים לכך כי השינוי שיבוא בעקבות החלטת
הממשלה על ניתוק כל המגזר הציבורי מן ההצמדה לפעילים הוא בעל אופי עקרוני וערכי בקנה מידה
היסטורי.
לקחנו על עצמנו את האחריות לבחון את החלופה הטובה ביותר לגמלאים שלנו, תוך הערכת מצב שהשינוי
ייעשה במוקדם או במאוחר, וככל שנקדים "סל ההטבות" יהיה מלא יותר ומהיר יותר בהחלתו.
ידועות לנו גם גישות אחרות של ארגוני גמלאים אחרים של כוחות הביטחון ואף בתוכנו יש חברים הנוטים
שלא לבחון כל אלטרנטיבה ובלבד להישאר צמודים לפעילים.
מצב דברים זה עלה גם בפגישתנו עם הרמטכ"ל הרואה עצמו בצדק כמייצג את הגמלאים ואת הסדירים
בשירות הקבע אשר יהיו לגמלאי צה"ל בבוא הזמן. הרמטכ"ל ביקש מראש אכ"א ומאיתנו להגיע לקונצנזוס
ולתיאום עמדות תוך הסברת התכנית המוצעת. חשוב לציין כי גם כיום ה"הצמדה" לשכר הפעילים לא הייתה
במלואה. המגמה היא כנראה ליצור בעתיד שונות (דיפרנציאציה) בין מקצועות ותפקידים שונים ויהיו פחות
שינויים כוללניים.
לסיכום, אנו רואים בתכנית החלופית לשינוי ההצמדה מיקשה אחת הכוללת הטבות מיידיות משמעותיות
לגמלאי צה"ל בנות ארבעה יסודות:
1) תוספת "הסכם עיני".
2) תוספת ייחודית.
3) תוספות דירוגים מקצועיים.
4) ביטול ניכוי ההיוון בגיל 65 (בהתחשבנות).
תוך ימים אחדים ניפגש עם שר הביטחון ואחר כך מתוכננת ישיבה מיוחדת של מועצת "צוות" ביום 16.3.10 בה אני
בטוח כי נקבל החלטה לטובתם של רבבות חברינו ובני משפחותיהם.
שלכם,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
5
איגוד גימלאי המשטרה / ושב"ס
3/3/2010
עדכון שכר הגימלאים
שלושה מומחים בנושא שכר:
א. מר שלום גרניט, בעל משרד פרטי ויועץ בין השאר להסתדרות
המורים ולוועד עובדי חברת החשמל.
ב. תא"ל צבי שור, (לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף
תקציבים משרד הבטחון וצה"ל) , יועץ "צוות" ארגון גימלאי צה"ל.
ג. תנ"צ (גימ') יורם שחל, לשעבר עוזר ראש אכ"א לנושאי שכר.
בדקו וקבעו כי הסכם השכר ייתן לגימלאים הוותיקים תוספת שכר
, של כ - % 20.06
תוספת זו עשוייה לשמור על שחיקת הגימלה לתקופה עתידית
25 שנה. – של כ- 30
בסוף כל שנה יקבלו הגימלאים פיצוי בגובה של מלוא עליית מדד
המחירים השנתי (דבר שייתן פיצוי מלא על האינפלציה).
אנו עומדים כל כך שנקבל התחייבות משפטית ממשרד האוצר
שתבטיח עתידית שאם גימלאי צה"ל יקבלו תוספות שכר גבוהות
יותר – גם גימלאינו יקבלו את מלוא התוספות.
נכון לתאריך מסמך זה, לא נחתם הסכם עם האוצר.
פורמלית – הסמכות לחתימת ההסכם היא של המשרד לבטחון
פנים ופיקוד המשטרה.
6
צוותון מספר 24 מרץ 2010
עדכון מיוחד על המאבק על הצמדת הגמלה - הדיונים אצל הרמטכ"ל ושר הביטחון,
מינוי אלוף עמי סגיס לגיבוש קונצנזוס
1על רקע חשיבות הנושא אנו ממשיכים לעדכן על הפעולות של ארגון "צוות" בנושא השינוי בהצמדת הגמלה של .
גמלאי צה"ל. נא העבירו לחברי "צוות" מכרים שלכם כדי לוודא כי כל חבר בארגון יידע היטב את הנעשה והמתוכנן.
2צוות" עוסק בנושא הבטחת הגמלה לעתיד החברים זמן רב. בכנס קיסריה לפני שנה ניתן לכך ביטוי פומבי כולל . "
מחויבות של שר הביטחון אהוד ברק והרמטכ"ל אשכנזי לגמלאי צה"ל. בינתיים התקבלה החלטת ממשלה במאי 2009
הקובעת כי גם גמלאי מערכת הביטחון יחדלו להיות צמודים לסדירים במערכת זו, בהמשך לתהליך שהוחל על כל
גמלאי השירות הציבורי שנתיים קודם. בהחלטה נקבע כי ינוהל מו"מ מיוחד עם גמלאי הביטחון שיביא בחשבון את
אופי שירותם המיוחד.
3ארגון "צוות" דואג בעדיפות עליונה למצוא פתרון הוגן לכל חברי "צוות" בכל הדרגות, בכל הגילאים ובכל רמות שכר .
הגמלה. זהו שיקול חשוב במיוחד כאשר מדובר בכמעט 34 אלף חברים, לעומת אלפים בודדים של גמלאים בגופים
אחרים של מערכת הביטחון.
4עוד עמד לנגד עינינו כי בניתוח התנהגות גמלת גמלאי צה"ל מאז 1994 עד 2007 היתה הצמדה למדד מבטיחה .
שכר גבוה יותר מהצמדה ל"דרגת הכתף "של הסדירים", כפי שהמצב עד כה. עתיד ההצמדה של הגמלה לשכר
הפעילים אינו ברור.
5אשר על כן החלטנו לבחון תכנית אלטרנטיבית שתיטיב עם גמלאי צה"ל ומשפחותיהם שעיקריה הם: .
א .התוספות הכספיות של "הסכם עיני" במלואן ומיום תחולתו באפריל 2008 , שמשמעותן: גמלאים שפרשו מצה"ל
עד שנת 2000 יקבלו תוספת של 12% ובסדר יורד עד אלה שפרשו בשנת 2007 יקבלו תוספת של 5% .כל זאת
למשכורת הקובעת . כן יתווספו לכל הגמלאים שפרשו עד שנת 2007 שתי תוספות שכר בגובה המדדים של השנים
2008 ו 2009- המגיעים לכ 8%- נוספים. תחילת תשלום התוספות היא רטרואקטיבית מיום חתימת "הסכם עיני"
. באפריל 2008
ב .תוספת ייחודית של 5% - למשכורת הקובעת של כלל הגמלאים ברוח החלטת הממשלה שקבעה להביא בחשבון
אפיונים מיוחדים של שירות הקבע.
ג .הפסקת ניכויים של החזרי ההיוון - לכלל הגמלאים שהגיעו לגיל 65 לאחר 15 שנות החזר תוך עריכת חישוב אישי.
בעניין זה אנו רואים תיקון עוול שהוא ייחודי לגמלאי צה"ל. לפי החישובים, רובם הגדול של גמלאי צה"ל מסיים לפני גיל
70 להחזיר את ה"הלוואה" שקיבל.
ד .החלת כל ההסכמים - שייעשו עד סוף שנת 2011 לענפים ולמגזרים שמתחייב מהם יישום על שכר משרתי הקבע.
6תכנית זו מעניקה לכל הגמלאים למשכורת הקובעת הנוכחית תוספת של בין 18-23 אחוזים לפי הנתונים האישיים, .
בנוסף לאלה שייהנו מהפסקת ניכוי ההיוון.
7הרמטכ"ל קיבל עקרונית את הגישה של אכ"א ושל "צוות" וסיכם כי חיוני שעמדת צה"ל ומשרד הביטחון בדיונים עם .
האוצר תכלול את צרכי המשרתים הפעילים וצרכי הגמלאים. הרמטכ"ל חזר על המחויבות של צה"ל לייצג את עניינם
של הגמלאים מתוך קונצנזוס מלא.
8הרמטכ"ל מינה את אלוף במיל' עמי סגיס לגבש עם נציגי "צוות" ונציגי הגמלאים האחרים במערכת הביטחון הצעה .
מוסכמת על בסיס קונצנזוס מרבי.
9ב 3.3.2010- התקיים דיון אצל שר הביטחון בהשתתפות ראש אכ"א ,סגן היועץ הכספי ונציגי "צוות". שר הביטחון .
קיבל את עמדת "צוות" וצה"ל כפי שסוכמה ע"י הרמטכ"ל וביקש אף הוא למצות בדיונים משותפים בין צה"ל והגמלאים
עמדה מתואמת בנושא הגמלה לקראת הדיונים עם האוצר.
10 הנהלת "צוות" בישיבתה ביום 7.3.2010 עודכנה בנושא ונתנה גיבוי לפעולה הנחושה של קידום עניינינו בפני .
משרד הביטחון והאוצר.
11 אנו ממשיכים בטיפול נמרץ בסוגיית הגמלה על כל היבטיה. נתמיד בגישתנו למען עתיד הגמלאים בחתירה לזכות .
במו"מ להכרה מלאה בפיצויים המתאימים לגמלאי צה"ל.
12 חשוב מאד כי נהיה כוח מלוכד במאבק זה. מדאיג ומצער מאד כי בין חברי "צוות" יש קבוצות הקוראות לפירוק .
השותפות המלאה של גמלאי צה"ל על כל מרכיביה. תופעות כאלה מחלישות את העמידה במו"מ מול הגורמים השונים
ובפרט מול האוצר. "צוות" מייצג אלפי חברים, שהם כמעט מחצית מחברי הארגון, אשר רמת הגמלה שלהם היא
בגובה שכר המינימום במשק בצד אחרים הנהנים מדירוג מחקר, דירוג מהנדסים ומשפטנים. כוחנו באחדות הייצוג
המקיף.
נאחל לכולנו הצלחה במאבק החשוב ביותר בתחום השכר והגמלה בתולדות מערכת הביטחון וארגון "צוות."
שלכם,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
7
צוותון מיוחד מספר 26 -מרץ 2010
עורך ראשי: אפרים לפיד
שיקולים לשינויים בהצמדת הגמלה לפעילים
מאת תא"ל (מיל.) צבי שור, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל ויו"ר "צוות"
המלצה ראשונית ללא התחשבות בהצעת האוצר
1עם תחילת הפעילות חיברתי מסמך המתנגד בכל תוקף לשינוי מההצמדה לדרגת הכתף על בסיס האידיאולוגיה, .
החוקיות, הרטרואקטיביות, הערכיות וכו'.
2בנוסף, הראיתי בטבלאות אקטואריות את השחיקה הצפויה בגמלה בעתיד אם נשאר צמודים למדד בלבד. הנחת .
2.5% לשנה, ,2% ,1.5% , העבודה שלי היתה שצה"ל יקבל תוספות שכר מעבר למדד באחוזים שונים: 1%
באופן רצוף לאורך שנים ארוכות, ולפי ההנחות האלה (או האנחות) הראיתי שחיקה מצטברת גבוהה. תחזית זו
נעשתה בהנחה כי לא יינתן פיצוי כל שהוא לגמלאים עם שינוי השיטה.
3בינתיים התקבלו הנתונים מאכ"א, ולפיהם משנת 1994 ועד 2008 המדד עלה על תוספות השכר הקובע .
של הגמלאי.
הצעות ראשוניות של האוצר
4בהמשך הטיפול בנושא התחלנו לקבל את מידע מהצעת האוצר כפיצוי על המעבר משיטת ההצמדה לדרגת הכתף .
להצמדת הגמלה למדד והיא כללה:
א. תוספות על בסיס הסכם "עיני" לגמלאי המדינה (היינו, תוספת החל מאפריל 2008 בהדרגה, המצטברת לכ- 20%
לאלה שפרשו לפני שנת 2000 ולכ 13%- לאלה שפרשו ב - 2007 , בהתאם לטבלאות
. בהסכם" עיני" רטרואקטיביתמחתימת ההסכם -באפריל) 2008
ב. הפסקת העוול של הניכוי בגין ההיוון לאחר ההחזר במלואו, היינו למי שהגיע לגיל 65 והחזיר היוון במשך 15 שנה
ייעשה חישוב אישי ובהתאם תיפסק הורדת תשלום זה. המשמעות היא שחרור 25% מהפנסיה המלאה או תוספת
. של 33% לגובה הפנסיה המשולמת כיום למהוון שהיא רק 75% מהפנסיה המלאה וזאת עקב ההיוון של ה- 25%
משמעויות ההטבות לגמלאי "צוות"
5לדוגמה, גמלאי עם גמלה כיום של כ- 6,000 ₪ ברוטו לחודש, לאחר היוון של 25% יקבל מעתה אם יעמוד בתנאים .
אלה את הגמלה המלאה לה הוא זכאי בסך 8,000 ₪ בחודש. כל זאת בנוסף ל - 20% עד 13% כמתואר לעיל. ז"א
1.2 ) עד ל- 50% לאלה X 1.33 = 1.6) 60% - התוספת האחוזית הכוללת (מכפלות) למהוון הנ"ל יכולה להגיע לכ
חשוב להדגיש כי לאחר התוספות הנ"ל שתינתנה לשכר הקובע לפנסיה - X 1.13). 1.33) 2007 - שיצאו לגמלאות ב
הפנסיה תהיה צמודה למדד כל תחילת שנה.
בדיקת הכדאיות של הצעות האוצר לגמלאי "צוות"
6לאחר בדיקת הצעות האוצר התהפכו היוצרות. תוספת של 13% עד 20% לכלל הגמלאים שפרשו עד .
2007 כמתואר לעיל ועוד הפסקת העוול של תשלומי היתר עקב ההיוון למהוונים מעל גיל 65 , וכל זאת רטרואקטיבית
מאפריל 2008 , משנה לחלוטין את התמונה. לדוגמה: התוספת של 20% מכסה שחיקה עקב תוספת שכר לצה"ל של
1% מעל המדד) כ- 4% לשנה) באופן רצוף במשך 50 שנה ומכסה תוספות שכר לצה"ל של 1.7% לשנה מעל המדד
(כ- 5% לשנה) באופן רצוף במשך כ- 34 שנה.
7אלה המתנגדים לשינוי שיטת חישוב הגמלה מפיצים נתונים מטעים על שחיקה בהתאם לטבלאות הראשוניות ללא .
התחשבות בפיצוי. כדי להמעיט בחשיבות הפסקת "עוול ההיוון" הישים רק לגמלאי צה"ל - הם טוענים שהדבר
נוגע רק לכ- 7,000 גמלאי צה"ל. הנתון הנכון הוא שכ- 12,500 גמלאי צה"ל מתוך כ- 34,000 גמלאים ייהנו מהפסקת
ההיוון ז"א כ- 37% מגמלאי צה"ל נכללים בנושא ההיוון (לפי אכ"א המספר יכול להגיע לכ- 14,000 שהם למעלה מ-
40% מהגמלאים).
הדאגה לבעלי גמלה נמוכה
8כ- 70% מגמלאי צה"ל הנגדים ועד דרגת רס"ן מקבלים גמלות נמוכות יחסית. בארגוני גמלאים אחרים, המתנגדים .
לשינוי, התמונה הפוכה לחלוטין: רובם בדרגות גבוהות ועם גמלות מכסימליות. על כן איננו יכולים להרשות לעצמנו
לוותר על הפיצוי לכלל הגמלאים ולמנוע את ביטול ההיוון ולהישאר צמודים לדרגת הכתף כאשר לא ברור כלל שדרגת
הכתף תקבלתוספות שכר בעתיד מעבר למדד.
היתרונות לכלל גמלאי "צוות"
13% למשכורת הקובעת לפנסיה ולהמשיך להיות צמודים למדד 9לגמלאי" צוות" כדאי לקבל תוספת של -20% .
באופן אוטומטי כל תחילת שנה, עם משכורת קובעת לפנסיה הגבוהה באופן ניכר לעומת מצבם כיום. בנוסף מבקש
ארגון "צוות" תוספת דרגת שכר כ- 5% לפורשים לגמלאות לאחר 2007 ותוספת של 5% לכלל הגמלאים כפיצוי ייחודי
עקב שינוי חוק שירות קבע גמלאות וברוח החלטת הממשלה בנדון. תוספת זו אם תינתן מגדילה עוד יותר את כדאיות
המעבר לשיטת ההצמדה למדד.
10 כמו כן אנו מבקשים שהסכמי עבודה שעדיין לא נחתמו עם הארגונים השונים במדינה יחולו בכל מקרה, עם סיום .
המשא ומתן, על גמלאי צה"ל גם לאחר שניכנס להצמדה למדד.
נושא הערכיות - הזיקה לצה"ל נשמרת
11 במסמכים שונים כולל במסמך הראשוני שלי מופיע נושא הערכיות: השירות המסור והתובעני שלנו לאורך השנים .
,כיבוד התחייבויות עבר, מניעת פגיעה -בדיעבד בהסכמים. למניעת כל ספק בתחום זה חשוב שנדע כי:
א. אנחנו נשארים גמלאי צה"ל באופן מלא. איש לא פוגע במעמדנו, דרגתנו וזכויותינו רבות השנים בשירות בצה"ל
ובמילואים.
ב. צה"ל ממשיך לייצג אותנו גם בעתיד
ג. משכורתנו תשולם על-ידי מופ"ת (לשעבר מת"ש) ומתקציב הביטחון כמו עד עתה
ד. אין להסדר זה שום חובה להצטרף להסתדרות, אנחנו ממשיכים במעמדנו המיוחד
ה. השינוי היחיד הוא שיטת חישוב הפנסיה שלנו. שינוי יסודי בעניין זה חל לפני 7 שנים כאשר צה"ל עבר לשיטת
הפנסיה הצוברת (למעלה מ- 40% ממשרתי הקבע כיום כבר כלולים בפנסיה הצוברת).
ו. איש צבא קבע אשר יפרוש לגמלאות בשיטת הפנסיה הצוברת לא יהיה עוד צמוד לדרגת הכתף של
המשרתים הפעילים.
12 המתנגדים להסדר המוצע קובעים כי בשיטה החדשה ירד כוח הקנייה שלהם לחצי זה. משפט טועה ומטעה. .
כאשר מוסיפים למשכורת הקובעת כיום לפנסיה, כ- 20% , ומצמידים אותה אוטומטית למדד כל שנה יעלה כוח הקניה
ב- 20% לעומת הפנסיה הקיימת וישמור על ערכו הריאלי צמוד למדד בכל השנים בעתיד.
13 עינינו לא צרה במה שיקבלו המשרתים הפעילים אם וכאשר יקבלו. אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו .
בנקודת הזמן הנוכחית עם השמירה הריאלית של הפנסיה לאחר מלוא ההטבות שתוארו לעיל.
14 רבים מאד מגמלאי צה"ל זקוקים לתוספות הנ"ל עכשיו ולא בעוד 20 שנה, אם תהיה בכלל. .
15 יש בין המתנגדים המנסים לרמוז על ניגוד עניינים של הנהלת "צוות" ומועצת "צוות" כאילו אלה מחפשים רק את .
טובתם האישית. השיקול היחיד העומד לנגד עיני ההנהלה הוא טובת הגמלאים.
לסיכום
16 המלצתי החד-משמעית היא לקבל את המוצע לנו ולבקש בנוסף את תוספת הדרגה למשתחררים אחרי 2007 ואת .
התוספת הייחודית של 5% לכלל הגמלאים והחלת כל הסכמי העבודה, הנמצאים בדיון כעת, על גמלאי צה"ל גם לאחר
המעבר לשיטת חישוב הפנסיה בהצמדה למדד.
בכבוד רב,
תא"ל (מיל') צבי שור
8
תנ"צ (גימ') יורם
שחל
יועץ לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
לענייני שכר
26 אפריל 2010
לכבוד
מנכ"ל איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: פגיעה בשכר הגימלאים
פנייתי זו הינה בעקבות מכתבם של קצינים בכירים בצה"ל
בגימלאות, המכנים את עצמם "צוות חדש" .
בדקתי את הנושא.
מסתבר שהקצינים המופיעים במכתב בדרגות סא"ל עד דרגת אלוף,
הינם בדירוג המחקר, הדירוג הגבוה ביותר במערכת הבטחון, הם
נהנים מכל העולמות, השכר הבסיסי של פרופסורים במוסדות
האקדמיים ותוספות שכר צהליו"ת.
הסגל האקדמי קיבל תוספת שכר (עקב שחיקה) של % 27 ועובדי
המחקר בשירות המדינה עדיין לא קיבלו תוספת זו, ולכן לא נכללו
עדיין בהסכם הפנסיה.
לא עולה על הדעת שהקצונה הנ"ל שמנהלת מאבק סקטוריאלי
תהנה גם מתוספת של % 27 (שחיקה) וגם מתוספת של הגימלאים
בשירות הציבורי (שהיא בעיקר עבור שחיקה), קצינים אלה מייצגים
את עצמם בלבד והסיפור של הצמדה בדרגת הכתף אינו רלבנטי.
צה"ל קיבל ב 2007- תוספת ייחודית ("אי קביעות") שלא ניתנה
למשטרה ולשב"ס, דבר המקפיץ את הפיצוי לגימלאים מ -% 20 כפי
שנהוג בשירות הציבורי לכ - % 25 , וכבר בכך יש יתרון לגימלאי
צה"ל על גימלאי שירות המדינה ועל גימלאי המשטרה ושב"ס.
הדרישה לתוספת "אי קביעות" לפעילים ולגימלאי המשטרה ושב"ס
הופנתה לבית הדין לעבודה.
תנ"צ(גימ' יורם שחל
9
2 מאי 2010
ג/שכר - 120
לכבוד
השר לבטחון פנים
המפקח הכללי
נציב שירות בתי הסוהר
מנהל המחלקה ליחסי עבודה – משרד המשפטים
ראש אמ"ש/מטא"ר ירושלים
ראש מינהל כח אדם/שירות בתי הסוהר
הנדון: מענק לגימלאים
לאחרונה נודע לנו שאלפי שוטרים וסוהרים פעילים קיבלו בשנת
.₪ 2009 מענק בגובה של כ- - . 10,000
. מתנהל דיון עם האוצר על תשלום מענק לשנת 2010
המענק איננו בגדר החזר הוצאות, ולכן דינו כדין תוספת שכר.
מאחר וחוק שירות המדינה(גימלאות) לא שונה עדיין ושכר הגימלאים
צמוד לשכר הפעילים, נבקשכם לשלם לאלתר המענק לגימלאי המשטרה
ושב"ס.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
10
תנ"צ(גימ') יורם שחל
יועץ איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
לענייני שכר
26 אפריל 2010
שלום רב,
היתרונות והחסרונות של ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים.
1. התנהגות השכר בעבר
א. שכר גימלאי המשטרה צמוד לשכר הפעילים. החלטת הממשלה ש/ 33 מ 1979- קובעת הצמדה
בין שכר השוטרים
לשכר משרתי הקבע. אין החלטה על הצמדה בין שכר
גימלאי המשטרה לשכר גימלאי צה"ל.
ב. שכר הפעילים נהנה מהצמדה להסכמי השכר בשירות הציבורי
כל אחד לפי דירוגו ומהצמדה לשכר משרתי הקבע, כל אחד לפי דרגת הכתף שלו ודירוגו
המקצועי.
ג. 1) מאז אמצע שנות ה 90- תוספות השכר בשירות הציבורי
היו נמוכות באחוזים רבים ממדד יוקר המחייה.
2) תוספת שכר כללית ואחרונה לכלל משרתי הקבע שניתנה
. גם לכלל השוטרים והסוהרים היתה ב 1995-
3) ב 1999- ניתנה תוספת שכר לאלופים שהוחלה גם על
הניצבים.
4) ב 2007- קיבלו משרתי הקבע וגימלאי צה"ל תוספת שכר
כללית, האלופים % 1.5 וככל שהדרגה נמוכה יותר
התוספת גבוהה יותר. שם התוספת "אי קביעות", היא
נמנעה מיתר מערכת הבטחון. קיימת תביעה של השב"כ
וכלל הגופים המשטרתיים בבית הדין לעבודה.
5) בדצמבר 2009 קיבלו רוב השוטרים הפעילים והגימלאים
תוספת שכר בגובה % 4.7 (המשפטנים % 5, ודירוג
המהנדסים עדיין לא חתם על ההסכם) לעומת זאת כלל
גימלאי השירות הציבורי שחתמו על הסכם הניתוק קיבלו
. 5 %
2. השחיקה
הישארות במצב הקיים של הצמדה לשכר הפעילים הביאה לשחיקה
: (גרעון בשכר) , נכון ל 1.1.2010-
15.3 % - פרישה לפני 2000
14.3 % - ב 2001-
וכן הלאה.
3. התחזית לעתיד
א. הולך וגדל מספר העובדים המבוטחים בקרן פנסיה (פנסיה
צוברת) לעומת הגימלאים הקיימים שהם בפנסיה תקציבית.
בצה"ל % 40 מכלל משרתי הקבע כיום וכ -% 70 ב 2013-
אינם בפנסיה תקציבית (כמו שלכם) אלא בקרן פנסיה.
ב. השיקולים של האיגודים המקצועיים לתוספות שכר שונות
מבעבר לאור העובדה שמספר העובדים בפנסיה תקציבית
(ע"ח המדינה) הולך ופוחת.
ג. צה"ל שמרבית הפעילים יהיו בפנסיה צוברת (כגון קרן
"מבטחים") יטפל בנושא השכר , אף הוא שונה מבעבר.
ד. צה"ל אמור לקבל מכתב מהממונה על השכר, לפיו אם
תינתן תוספת שכר כללית למשרתי הקבע היא תחול גם
על גימלאיו (וזאת בנוסף לתוספות השכר שיקבלו הגימלאים
כתוצאה מחתימת ההסכם על ניתוק שכרם משכר הפעילים).
4. היתרונות הכלכליים של הסכם מזכ"ל ההסתדרות – האוצר לניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים_________________________
:( א. התוספת החודשית לפי שנת הפרישה(כולל % 5
שנת הפרישה גובה התוספת כ-:
25 % 2000
24 % 2001
23 % 2002
22 % 2003
21 % 2004
20 % 2005
19 % 2006
18 % 2007
9 % 2008
הערה: מסוף שנת 2008 כ 4%-
מסוף שנת 2009 ואילך מדד מלא של השנה
שבאה לאחריה
תוספת השכר בעקבות מדד מלא גבוהה יותר מתוספת שניתנת בשירות הציבורי
חלק מהתוספות הינן רטרואקטיביות ונכון לאפריל 2010 מגיע
למי שפרש לפני שנת 2000 הפרשים בגובה של 2 משכורות
. חודשיות, עליהן מתווספים % 20 כל חודש החל ממאי 2010
ב. על חוות דעתי בעד הסכם השכר הנ"ל, ביקשו נציגי חוג הניצבים אסתר דומיניסיני וגבי גל חוות
דעת נוספת, הם
הציעו שנפנה לשלום גרניט בעל משרד פרטי (לשעבר
הממונה על השכר) וחוות דעתו החד משמעית תאמה את
חוות דעתי.
חוות דעת שלישית הינה חוות דעתו של תא"ל(מיל') צבי
שור, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים
במשרד הבטחון, לפיה ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
יביא למניעת שחיקת שכר הגימלאים לכ 30- שנה.
הוסיפו 30 לגיל הממוצע של גימלאי המשטרה ושב"ס 63
. ונגיע לגיל 93
ג. חוות הדעת של צבי שור שונה מחוות דעתו מלפני שנה וחצי
(שכנראה הוצגה לכם), אז נאמר שתהיה שחיקה בשכר
הגימלאים, אך החישוב בעבר נעשה ללא הכנסת תוספות השכר לבדיקה, וכאמור חלה מהפיכה
בנושא.
ד. מועצת "צוות" שינתה את עמדתה והיא תומכת כיום בניתוק
הפנסיה משכר הפעילים ויש להם 4 דרישות:
1) קבלת הסכם ההסתדרות-אוצר(חל גם עלינו).
2) הקטנת גיל ההיוון מ 70- ל 65- (לא חל עלינו)
הטבה יחודית לצה"ל בגובה של כ 300-400-
מיליון שקל לשנה.
3) החלת הסכמים עתידיים על הגימלאים(הכוונה
בעיקר לדירוג המחקר בראשות אלוף(מיל') בן
ישראל המנהל מאבק נגד ניתוק שכר הגימלאים
מהפעילים – הם מחכים לתוספת שכר של % 27
שיקבלו בעקבות הפרופסורים).
4) תוספת נוספת מעבר לשירות הציבורי בגובה של
5 (לדעת כל המומחים אין סיכוי שיקבלו שבריר %
של אחוז, מאחר וכל תוספת שתינתן תביא
לתביעה של מזכ"ל ההסתדרות להחילה על כלל
גימלאי השירות הציבורי).
5. המלצות
א. הסיסמא שמשמיעים חוגים שונים היא לחכות לצה"ל , מאחר
והטיעונים שלהם נגד ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
הופרכו.
ב. כל גוף דואג לעצמו – לשב"כ ולמוסד ישנה הצמדת גימלאות
לפעילים בצה"ל.
הצבא דאג לעצמו לתוספות שכר ב 2007- תוך מתן שם "אי
קביעות" על מנת שלא יחולו על אחרים. הוא יקבל תוספת
נוספות ל 1/3- מגימלאיו בגובה של % 25 ע"י הקטנת גיל
. ההיוון מ 70- ל- 65
ג. עלינו לדאוג לגימלאי המשטרה ששכרם בסולם 4 הגופים
הבטחוניים הוא הנמוך ביותר.
יש להגיע להסדר עם האוצר לתשלום מיידי של תוספות השכר
לגימלאים, ובהעדר חוק או החלטת ממשלה המצמידה את שכר גימלאינו לשכר גימלאי צה"ל,
יש לדאוג לאלטרנטיבה
שתבטיח כי במקרה שגימלאי צה"ל יקבלו תוספות שכר גבוהות יותר הם יחולו על גימלאינו.
הדרך שנבחנה משפטית, מקצועית ועניינית היא התחייבות
בכתב של הממונה על השכר. דינה כדין התחייבות שלטונית
לפי חוק "נכסי המדינה" והיא ניתנת לביטול רק ע"י חקיקה
בכנסת מ 1948- , עד היום שום התחייבות כזו לא בוטלה.
התחייבות כזו תקבע נורמה חדשה של הצמדת שכר גימלאינו
לשכר גימלאי צה"ל ותאפשר קבלת תוספות שכר מבלי לחכות
לצה"ל.
ד. 1) אם לא נפעל לפי סעיף 3 נשאר במינוס של % 15 כמופיע
בסעיף השחיקה.
2) מעבר לכך, השחיקה תיגדל מאחר והתוספות החודשיות
לא תינתנה.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
11
תנ"צ (גימ') יורם שחל
יועץ לענייני שכר
6 יוני 2010
לכבוד
אלוף (מיל') עמי סגיס
שלום רב,
הנדון: ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
1. לאחר שפניותיי הטלפוניות להיפגש עמך בנושא האמור עלו בתוהו,
ברצוני להתייחס בכתב לנושא חשוב זה.
2. הרקע המקצועי שלי: הממונה על עובדי המדינה (לימים שונה התקן
לסגן נציב שירות המדינה), בין השאר אחראי גם לנושא גימלאות
עובדי המדינה, לאחר מכן מוניתי לסגן הממונה על השכר במשרד
האוצר ובין השאר השתתפתי במו"מ עם האיגודים המקצועיים
והייתי אחראי על שכר משרתי הקבע בצה"ל ואזרחים עובדי צה"ל.
כשהיו שביתות רעב של נשות השוטרים גייס אותי שר המשטרה דאז
חיים בר לב, בתקופתי נעשתה מהפיכה בשכר השוטרים והגימלאים.
3. אנו עומדים בתקופת הרת גורל בנושא שכר גימלאי מערכת הבטחון.
50 ממשרתי הקבע הם בפנסיה מצטברת וב 2013- מספרם יגיע %
. ל- % 70
שיקולי השכר של האיגודים המקצועיים שונים לגבי פנסיה צוברת
(קרן פנסיה) מאחר והשכר הפנסיוני סך הכל הצבירה בניגוד לפנסיה
תקציבית בה הגימלה נקבעת לפי משכורת החודש האחרון.
כבר במו"מ בין האוצר להסתדרות על תוספות שכר לשנים 2010/11
מבקשת ההסתדרות להגדיל את ההפרשות לקרנות פנסיה.
המשמעות היא תקציב מוקטן לתוספות שכר ופגיעה באוכלוסייה
שנשארה עדיין בפנסיה תקציבית.
4. שלוש חוות דעת מקצועיות של: מר שלום גרניט, תא"ל(מיל') צבי
שור והחתום מטה, קובעות בוודאות שתוספות השחיקה ומדדי
2008 ו 2009- מנעו שחיקת הגימלאות, לפי ניתוחו של תא"ל צבי
שור לתקופה של 30 שנה.
5. א. תוספות השכר (שהן תוספות שחיקה) לגימלאי השירות הציבורי
הן במקסימום % 20.4 . "צוות" דורש תוספת נוספת עקב יחוד
השירות בצה"ל. משרתי הקבע קיבלו ב 2007- (שנה לפני תחולת
הסכם ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים, תוספת "אי
קביעות" של כ- % 5 , כלומר, יש לגימלאי צה"ל כבר יתרון על
. גימלאי השירות הציבורי, סך הכל כ- % 25.4 לעומת % 20.4
ב. אין הגימלאים יכולים להינות משתי תוספות שחיקה אחת בעקבות
עובדי המדינה ואחת בעקבות צה"ל.
ג. כמי שמכיר את המערכות ויחסי האוצר -הסתדרות , אני יודע שידי
האוצר קשורות. כל תוספת שכר שתינתן לגימלאי צה"ל
(ובעקבותיה לגימלאי המשטרה, שב"ס, שב"כ והמוסד) תינתן
אוטומטית לכלל גימלאי השירות הציבורי, מזכ"ל ההסתדרות לא
יוותר על זה.
ד. נכונות האוצר להוריד את גיל ההיוון תיתן לכ 1/3- מגימלאי צה"ל
תוספת נוספת של % 25 לתקופה של עד 5 שנים.
6. קבוצה של קצינים בדרגות סא"ל -אלוף, שרובם בדירוג המחקר
(שהינו הדירוג הגבוה ביותר בצה"ל) מתנגדת לניתוק שכר הגימלאים
משכר הפעילים. בהכירי את הסכמי השכר ברור לי חששם
פן לא יקבלו את תוספות השכר ששולמו לפרופסורים בגובה של
כ - % 27 . אין שום בעיה לקבל הבהרה בכתב בעלת תוקף משפטי
מהממונה על השכר, לפיה אוכלוסייה זו לא תקופח וכיצד תחושב
גימלתם.
7. לפי נתונים של איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס, כל יום וחצי נפטר
גימלאי שלהם ופחות ופחות גימלאים יהנו בחייהם מתוספות שכר.
נכון לסוף חודש יוני 2010 מגיעים למרבית הגימלאים הפרשים
בגובה של 2.4 פנסיות חודשיות.
לדעתי יש לסיים במהירות האפשרית את המו"מ עם האוצר, כי
תהליך החקיקה נמשך אף הוא מספר חודשים.
8. מסמך זה משקף את דעתי המקצועית.
9. אשמח לעמוד לרשותך בכל עת, טלפונים: 03-7410034
0543-236329
בברכה,
תנ"צ (גימ') יורם שחל
12
6 יוני 2010
תנ"צ(גימ') יורם שחל
יועץ לענייני שכר
לכבוד
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
מר דוד עטר
תפוצה א'
תפוצה ב'
הנדון: עמדת "צוות" – השינוי בהצמדת הגימלה
1. רצ"ב חוזר "צוות" ארגון גימלאי צה"ל בנדון.
2. זה למעלה משנה מנהלים גורמים שונים מאבק שמטרתו המשך
המצב הקיים של הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים.
מסתבר שעמדתי שהיתה בעד ניתוק שכר הגימלאים משכר
הפעילים הוכחה למעלה מכל ספק כנכונה וצודקת.
3. ציטוט מחוזר "צוות" – "לאחר בדיקה יסודית של המצב הקיים
התגלתה תמונה מדאיגה ביותר. כגימלאי צה"ל נתנו את אמוננו
ובטחוננו באופן מוחלט במערכת הצהלי"ת שאמורה לוודא עדכון
הגימלה בהתאם לרוח החוק והתקנות. לצערנו, התברר לנו
למעלה מכל ספק , גם מתוך עדויות ישירות של ראשי אכ"א לשעבר,
שקצבתם של גימלאי צה"ל נשחקה ב 15- השנים האחרונות. כתוצאה
מכך נוצר פער משמעותי בין שכר הפעילים בקבע לבין השכר הקובע
לגימלה, על יסוד נתונים אלה הסקנו כי אם יימשך המצב הקיים, יורע
עוד יותר מצבם של גימלאי צה"ל."
4. דרך זו של עקיפת השכר הקובע לגימלה, הפכה להיות מקובלת גם
במשטרה ובשב"ס על ידי תשלום מענקים לשוטרים ולסוהרים
הפעילים.
5. חוק שירות הקבע(גימלאות) וחוק שירות המדינה(גימלאות) איננו
מקויים למעשה, ומצאו דרכים שמשמעותן עקיפת החוק.
6. הערות לגבי עמדת "צוות":
א. יש לזכור שמשרתי הקבע וגימלאי צה"ל קיבלו "תוספת אי
. קביעות" מ 2007- , שמשמעותה תוספת שכר של % 5
ב. גימלאי שירות המדינה והשירות הציבורי שנכללו בניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים, קיבלו במקסימום תוספת של כ -
20.4 . תוספת נדיבה זו ניתנה עבור שחיקת גימלאותיהם – %
"הסכם עיני".
5 כאמור, % + ג. צה"ל קיבל תוספת לגימלאים של % 20.4
סך הכל כ- % 25.4 לעומת כ- % 20.4 לגימלאי המדינה.
ד. לגבי הדרישה לתוספת של % 8 בשל המאפיינים היחודיים
של שירות הקבע – ראו האמור בסעיף 6.ג. – צה"ל כבר
קיבל תוספת יחודית (המשטרה, שב"ס, שב"כ והמוסד
בהליכים בבית הדין לעבודה לשם קבלת התוספת), אין
מצב חוקי של מתן תוספות מינואר 2010 לאחר שיהיה ניתוק
. מ 2008-
ה. צה"ל יהנה במקסימום מתוספת שחיקה של % 20.4 בעקבות
השירות הציבורי, אין משלמים תוספות שחיקה כפולות.
ו. הצמדת גימלת פורשי צה"ל לשינויים עתידיים בלתי חזויים
לגימלאי השירות הציבורי שנכללו כבר בניתוק הגימלה
מוצדקת.
ז. הפסקת ניכויי החזר ההיוון לגימלאי צה"ל בגיל 65 מהווה
תוספת שכר לכ 1/3- מגימלאי צה"ל, שמשמעותה עוד % 25
לחודש למשך עד 60 חודשים. גימלאי כזה יקבל תוספת של
. 25.4 סך הכל כ- % 50.4 % + 25 %
האם "צוות" היתנה זאת גם בתוספת כלשהי נוספת לגימלאי
המשטרה ושב"ס? כמובן שלא.
ח. ביטול ניכויי קופה ציבורית – האוצר הודיע ששינוי זה יחול גם
על גימלאינו.
7. מנתונים המצויים בידי איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס, נפטר כל
יום וחצי גימלאי שלהם, כך שפחות ופחות גימלאים יהנו בחייהם
מתוספות השכר.
8. כבר ציינתי בעבר שנכון לסוף יוני 2010 יהנו מרבית הגימלאים
מהפרשים בגובה של 2.4 פנסיות חודשיות ובהמשך תוספת של כ-
20.4 לחודש. %
9. לאור מצבם הכלכלי הנחות של גימלאי המשטרה ושב"ס לעומת
יתר גימלאי מערכת הבטחון – הפתרון היחיד הוא לא להמתין
לצה"ל, אלא להפעיל את שינוי חוק הגימלאות לגבי גימלאינו תוך
קבלת מכתב התחייבות (חד משמעי) מהאוצר שכל תוספת שכר
שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאינו.
בברכה,
תנ"צ(גימ') יורם שחל
13
הערות עקרוניות לפניות החברים
1 . אם הסדר הפנסיה החדש היה מופעל – הגימלאים הוותיקים היו
מקבלים הפרשים של 2.4 פנסיות חודשיות ל - 30.6.2010 ובהמשך
. תוספת חודשית שוטפת של % 20.4
2. מנתוני המשטרה עולה כי הקצינים הפעילים רובם ככולם בדירוגים
אקדמאיים וכן רוב הבד"א, 1/3 מהקצונה הם בעלי תואר שני.
מרבית הגימלאים אינם בדירוגים האקדמאיים.
. פערי השכר בין אקדמאי ללא אקדמאי כ- % 30
גיל הפרישה עולה , מה שמגדיל את השכר(תוספות וותק) ואת
אחוזי הפנסיה.
מרבית הבד"א שפורש לגימלאות, דרגותיהם רס"ב, רנ"ג –
בניגוד לדרגות הגימלאים שרובן נמוכות יותר.
האם מניעת תשלום תוספות שחיקה לכ- 15.000 גימלאים ששכרם
כאמור נמוך יותר מזה של מרבית הפעילים תעזור לפעילים?
נאמר בבג"צ – "אין מתקנים עוול בעוול".
3. גילם הממוצע של גימלאי המשטרה ושב"ס – 63 , לעומת 54 בצה"ל.
4. כל הדוחו"ת של המומחים קובעים חד משמעית שניתוק שכר
הגימלאים מהפעילים ישמור על אי שחיקת הגימלה. לפי בדיקת
צה"ל, תוספות השחיקה תשמורנה על אי שחיקת הגימלה
לכ 30- שנים.
5. א. לפי הנתונים: תוספות השכר שניתנו במגזר הציבורי ב 15-
השנים האחרונות היו נמוכות מהמדד.
ב. לפי עדות ממקור ראשון במשך 15 שנה קיבלו משרתי הקבע
בצה"ל תוספות שמשפטית אינן מוגדות כשכר, מה שגרם
לתוספת הכנסה למשרת הקבע הפעיל ולשחיקה מואצת של
שכר גימלאי צה"ל.
ג. הגימלאים הצעירים לא יהנו מתוספות שחיקה שיקבלו הגימלאים
שפרשו לפני 2008 , אך תוספות השכר שיקבלו בעתיד בגובה
המדד תשמורנה על הכנסתם, וכאמור תוספת המדד גבוהה יותר
מתוספת השכר בשירות הציבורי.
מרבית הגימלאים הצעירים והפורשים העתידיים לגימלאות, קיבלו
ב 10- השנים האחרונות תוספות שכר משמעותיות המוגדרות
מקצועית כ- "זחילת שכר" . תוספות הנגזרות ממצב אישי(תוספת
וותק, דרגה, השכלה וכדומה).
ד. משרתי הקבע בצה"ל וגימלאיו קיבלו ב 2007- תוספות שכר
. המוגדרות כ- "אי קביעות" , בעלות ממוצעת של כ- % 5
אם הם יעברו לניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים הם יקבלו
במקסימום % 25.4 לעומת % 20.4 שקיבלו גימלאי השירות
הציבורי.
6. הולך וגדל מספר המבוטחים בקרן פנסיה (לעומת פנסיה תקציבית)
בצה"ל - כיום כ- % 50 , ב - 2013 כ- % 70 . כל חישוב הפנסיה
הוא שונה , בקרן פנסיה הפנסיה נקבעת לפי הצבירה במשך השנים,
בפנסיה תקציבית הפנסיה נקבעת לפי משכורת החודש האחרון.
2010 הגדלת – 7. ההסתדרות תובעת בהסכמי השכר לשנים 2011
הפרשת המעסיק לקרן פנסיה וכן הגבלת ההשתתפות בגני ילדים
ל- -. 4000 ₪. שני פריטים אלה קוזזו מהתקציב המיועד לתוספות
שכר ומי שייפגע יהיו המבוטחים בפנסיה תקציבית(הפעילים
הוותיקים במערכת הבטחון).
8. מדד המחירים לצרכן הוא אובייקטיבי ונמדד על ידי גוף מקצועי
שאינו פוליטי – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולא משרד
האוצר.
9. לכשיחתם הסכם ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים, תוקם
קרן רווחה שלנו לטובת כלל גימלאי המשטרה ושב"ס. קרן זו
לא תהיה בהסתדרות שאנו איננו חלק ממנה.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני כספים
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
14
נייר עמדה בנושא גימלאות-משטרה ושב"ס נכון ל 30/6/2010-
1. חוק שירות הקבע(גימלאות) וחוק שירות המדינה(גימלאות) בנושא
הצמדת שכר הגימלאים לפעילים רוקנו מתוכן, כ 15- שנה אין שינוי
שכר. לפי עדות צמרת אכ"א ומת"ש בעבר . צה"ל כמדיניות פיצה את
משרתי הקבע בתוספות כספיות ברכיבים שלא חלים על הגימלאים,
גם במשטרה ובשב"ס החלו לנקוט בדרך זו – מענקים –
התוצאה 0 תוספות שכר לגימלאים.
2. הסכמי השכר בשירות הציבורי (המקור הנוסף לתוספות שכר)
הניבו ב 15- השנים האחרונות תוספות נמוכות יותר ממדד המחירים
לצרכן.
3. שכרם של הגימלאים נקבע על סמך משכורתם בחודש האחרון לשירותם.
4. א. בנושא השכר קיים מושג הקרוי "זחילת שכר", הוא כולל תוספות
שכר הנובעות משינויים הנוגעים לפרט(וותק, השכלה,
דרגה וכדומה).
זחילת השכר בשירות הציבורי מוערכת על ידי האוצר
. וההסתדרות ב-% 2.5 לשנה לפעיל, לגימלאי – 0
ב. ב 11- השנים האחרונות, זחילת השכר במשטרה הרקיעה שחקים,
"אקדמיזציה" של הקצינים ומרבית הבד"א הביאה לתוספות שכר
גבוהות (לפעילים), שכר אקדמאי גבוה ב - % 30 לעומת לא אקדמאי.
מרבית הגימלאים אינם אקדמאים ושכרם נחות לעומת
הפעילים. מרבית הבד"א פורש בדרגת רנ"ג, רס"ב, מרבית
הגימלאים משובצים בדרגות נמוכות יותר.
תוספות שכר כמו גמולי השתלמות, לא הוחלו על מרבית הגימלאים
בגלל מועדי הפרישה. מענקים כמו פדיון מחלה שערכם מאות אלפי
שקלים הוחלו רק על מי שפרש לגימלאות מ 1988- ואילך.
תחזית לעתיד
1. אין כל סיכוי שצה"ל יקבל תוספות שכר כלליות למשרתי הקבע.
50 ממשרתי הקבע כיום וכ-% 70 ב 2013- יהיו בפנסיה צוברת %
(קרן פנסיה) ולא בפנסיה תקציבית.
2. השיקולים בנושא השכר הם שונים לגבי קרן פנסיה לעומת פנסיה
תקציבית. בקרן פנסיה נקבעת הפנסיה לפי סך כל הצבירה ואילו
בפנסיה תקציבית הגימלה נקבעת לפי משכורת החודש האחרון.
3. עמדת האיגודים המקצועיים משתנה לאור העובדה שבשירות
הציבורי מ 1995- העובדים החדשים הינם בקרן פנסיה. במו"מ על
השכר לשנים 2010/2011 תובעת ההסתדרות הגדלת ההפרשות
לקרנות פנסיה וכן תוספת כסף שאיננה שכר, כגון: הגדלת
ההשתתפות בגני ילדים ל- 4000 ₪ , קבלת תביעות אלה יקטינו
את התקציב העומד לנושא תוספות שכר.
4. פרישה לגימלאות בגיל מבוגר יותר בצה"ל ובמשטרה תגדיל את
השכר לפנסיה, מאחר וותק נוסף מקנה תוספת וותק בשכר וכן
אחוזי פנסיה נוספים.
. בהסכם האחרון נקבעה תוספת לפעילים ולגימלאים של % 5
0.3 למטרות אחרות). %) מרבית האיגודים הפחיתו את התוספת ל - % 4.7
. גימלאי שירות המדינה קיבלו את מלוא ה- % 5
6. מאחר וכאמור זחילת השכר של הפעילים מוערכת ב- % 2.5
(לגימלאים % 0 ), תוספות השכר תהיינה נמוכות ממדד המחירים,
כך שהצמדה למדד תיטיב גם עם הפורשים העתידיים לגימלאות.
התנהגות "צוות" גימלאי צה"ל
1. בניגוד לעמדתם הנחרצת בעבר נגד ניתוק שכר הגימלאים משכר
הפעילים, הם תומכים כיום בניתוק.
2. לאחר שנודע להם על מדיניות צה"ל ב 15- השנים האחרונות
שקיפחה את הגימלאים, הם תובעים את הדרישות הבאות:
א. הפעלת הסכם ההסתדרות-האוצר שמפצה את הגימלאים
הוותיקים בכ- % 20.4 לחודש.
ב. פיצוי נוסף על שחיקת גימלתם.
ג. פיצוי לפורשים הצעירים.
. ד. הקטנת גיל ההיוון בצה"ל מ 70- ל 65-
ה. הפחתת ניכוי 1/3 מפנסיית העובדים בקופה ציבורית.
3. א. צה"ל קיבל תוספת שכר ייחודית בשם "אי קביעות" שעלותה
כ - % 5 לחודש. ללא תוספת נוספת גימלאי צה"ל הוותיקים
יקבלו כ- % 25.4 לעומת כ- % 20.4 של גימלאי
המדינה.
ב. האוצר מוכן להוריד את גיל ההיוון שמשמעותו תוספת נוספת
של כ- % 25 לכ- 1/3 מגימלאי צה"ל. סה"כ תוספת לגימלאים
. אלה לחמש שנים כ- % 50.4
ג. האוצר מוכן לאשר ביטול ההפחתה לעובדים בחלק מהקופות
הציבוריות (יחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס).
ד. האוצר מסר (לא פורמלית) לנציגי "צוות" שאין הגדלה של
הפיצוי לגימלאים. גימלאי צה"ל לא יכולים להנות משחיקת
גימלתם ומשחיקת גימלת עובדי המדינה גם יחד, מה עוד
שהפיצוי שלהם מגיע כאמור ל-כ- % 25.4 לעומת כ- % 20.4
של עובדי המדינה.
המלצות
1. הממונה על השכר כתב לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס וכן לשר,
למפכ"ל ולנציב שב"ס. במכתב ישנה התחייבות להצמדת שכר
הגימלאים שלנו לשינויים בשכר גימלאי צה"ל.
לדעתנו ההתחייבות אינה חזקה מספיק. הממונה על השכר הודיע
לנו כי במהלך המו"מ עם המשרד לבטחון פנים יהיה מוכן לניסוח
מחייב יותר.
2. יש על כן לגשת להסדר הפורמלי של שינוי חוק הגימלאות מהר
ככל האפשר.
כל יום וחצי נפטר גימלאי מהמשטרה / שב"ס.
עדיף לקבל תוספות שכר כגימלאי/גימלאית ולא כאלמן/אלמנה.
3. נכון לסוף יוני 2010 מגיעים הפרשים למרבית הגימלאים במקסימום
. של כ- 2.4 פנסיות חודשיות ולאחר מכן תוספת חודשית של כ- 20.4
יורם שחל, תנ"צ(גימ'), יועץ לענייני שכר
לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
15
8 יולי 2010
כ"ו תמוז תש"ע
לכבוד
שר הביטחון – מר אהוד ברק
שלום וברכה,
הנדון: עדכון קצבאות גמלאי – צה"ל – מתן מקדמה
בהמשך למכתבי 2474 מיום 16 מאי 2010
1. בעקבות הדיונים על גמלת גמלאי צה"ל הסתבר כי גמלאי צה"ל קופחו בצורה יזומה ב- 20 השנים
האחרונות, בסכומים ניכרים וזאת בניגוד לחוק שירות הקבע והגמלאות.
2. לפני כשנה הונחה לפנינו החלטת הממשלה, שהינה הצעת האוצר, לפיה תחושב קיצבת גמלאי
צה"ל בהצמדה למדד במקום ההצמדה לשכר הפעילים.
3. בפגישות עם האוצר בנושא זה, נאמר כי יוצע לגמלאי צה"ל:
א. החלה של "הסכם עיני" .
. ב. הפסקת ההיוון, למי שיעמדו בתנאים, בגיל 65 במקום בגיל 70
ג. הפסקת ההפחתה עקב קופה ציבורית.
כל הנ"ל רטרואקטיבית ממחצית שנת 2008 ומשנת 2010 הצמדה
למדד.
4. עמדת "צוות" בנושא הוצגה בפניכם במכתבנו מיום 16 מאי 2010 (סימוכין 2474 ) , אשר העתק
ומצ"ב בשנית לנוחותכם.
5. עמדתנו מחייבת לקבל את הצעת האוצר בתוספות מסוימות כפיצוי על השחיקה הניכרת וכפיצוי
על מעמדם הייחודי של גמלאי צה"ל כמצוין בהחלטת הממשלה בנדון (הכל מפורט במכתבנו הנ"ל).
6. הרמטכ"ל הטיל על אלוף עמי סגיס בחודש מרץ 2010 לבחון את הנושא והוא הציג לרמטכ"ל ולראש אכ"א
את ממצאיו, ארגון "צוות" לא שותף בפגישה זו.
7. ההתמהמהות בקבלת החלטות גורמת לקיפוח גמלאי צה"ל, שעל השחיקה הניכרת בגמלתם אין
ויכוח . כל גמלאי המדינה קיבלו מזמן את "הסכם עיני" - תוספת המסתכמת לגמלאים הותיקים
ב- 20% ומעלה, לבסיס השכר הקובע לגמלה
8. המצב כיום הוא כי בכל חודש שעובר מפסידים הגמלאים למעלה מ - 20% מגמלתם.
9. אנו סבורים שיש למצוא פתרון לשחיקה ארוכת השנים ולפצות את גמלאי צה"ל בהתאם. כדי
לא לעכב את המגיע אנו מבקשים כי תינתנה לגמלאי צה"ל כל התוספות הכלולות בהצעת האוצר
כמצוין בסעיף 3 לעיל וזאת כמקדמה מידית עד לסיכום הסופי של הנושא.
בברכה,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
עותקים:
הרמטכ"ל – רא"ל גבי אשכנזי
ראש אכ"א – אלוף אבי זמיר
16
20 יולי 2010
ג/שכר - 223
לכבוד
השר לבטחון פנים
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מפכ"ל משטרת ישראל
נציב שירות בתי הסוהר
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. גימלאי השירות הציבורי מקבלים תוספות שכר עקב שחיקת
25 חודשים. - גימלתם מ- 1.7.2008
2. מצ"ב מכתבו של יו"ר "צוות" לשר הבטחון , בנושא עדכון
קצבאות גימלאי צה"ל.
אין שום סיכוי שגימלאי צה"ל יקבלו תוספות שכר(מעבר להסכם
עיני) בעיקר לאחר קיצוץ בתקציב הבטחון, וכן ההשלכות בגובה של
מאות מיליוני שקלים על כלל הגימלאים בשירות הציבורי.
3. אנו מבקשים לסכם עם הממונה על השכר – תשלום תוספות
השחיקה לגימלאים, תוך קבלת מכתב התחייבות מהאוצר לפיו
כל תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאינו.
4. מן הראוי לציין שתוספות השכר לגימלאים הן בערכים נומינליים
והמשמעות היא שככל שחולף הזמן נשחקים ההפרשים וכן
התוספות.
5. בהתקרב ראש השנה אנו מבקשים שתהיו אנשי בשורה לגימלאים
שהמצב הכלכלי של רבים מהם גרוע.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
חברי הנהלת האיגוד
17
21 אוקטובר 2010
ג/שכר - 323
לכבוד
מר דוד עטר
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: פגישה עם מר אילן לוין –
הממונה על השכר
בתאריך 19.10.2010 התקיימה פגישה של תא"ל (גימ') צבי שור
היועץ הכלכלי של "צוות", הח"מ והממונה על השכר מר אילן לוין,
בקפה "קפית" בירושלים.
הממונה על השכר אישר את כל הסעיפים במכתב שהוכן על ידי לגבי
הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים ( 9 סעיפים), ומסר כי כל
דרישותינו במכתב ג/שכר 285- מתאריך 6.9.2010 לשר לבטחון
פנים מקובלות עליו.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
העתק
הממונה על השכר/מר אילן לוין
ד"ר ברוך לוי / יו"ר "צוות"
18
24 אוקטובר 2010
ג/שכר - 326
לכבוד
מר דוד עטר
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. בהנחה שיסוכם הסדר הפנסיה החדש בין המשטרה לאוצר, אני מביא
להלן את גובה התוספת החודשית הצפויה. המספרים נכונים לתאריך
.( 31.1.2011 (כולל מדד 2010 – צפוי כ- % 2.5
ההפרשים נעים בין כ- 2.9 חודשי פנסיה לפורשים ב 2007- , עד למעלה
. מארבעה חודשים לפורשים לפני שנת 2000
2. מדובר על אומדנים בלבד המראים סדר גודל.
2009 , תוספות השכר מורכבות מ:- תוספת שחיקה, מדדי 2008
ו 2010- , וכן החזר % 0.3 מהסכמי השכר עם האיגודים (פרט
למשפטנים).
3. בחישובי שכר קיימת שיטת השרשור(חישוב ריבית דריבית). לדוגמא:
מדד 2010 ניתן על מדד 2009 הניתן על 2008 וכן הלאה, כלומר
התוספות ברוב המקרים תהיינה גבוהות יותר מהמפורט לעיל(מאחר
ולא חושב שרשור).
שנת הפרישה-עד סוף: תוספת חודשית באחוזים
2000 כ- 22.7
2001 כ- 21.7
2002 כ- 20.7
2003 כ- 19.7
2004 כ- 18.75
2005 כ- 17.75
2006 כ- 16.8
2007 כ- 15.8
2008 כ- 6.8
2009 כ- 2.8
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
19
26 אוקטובר 2010
ג/שכר - 329
לכבוד
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר חגי פלג
הנדון: הסכם השכר לגימלאים
1. רצ"ב סיכום פגישה שהתקיימה ב 19.20.2010- עם הממונה על
השכר, בהשתתפות תא"ל (מיל') צבי שור יועץ "צוות" ותנ"צ
(גימ') יורם שחל – יועץ לענייני שכר של איגוד הגימלאים.
דרישותינו התקבלו במלואן על ידי הממונה על השכר(ראה
מסמכים מצורפים ובהם הדרישות).
2. ההנהלה המורחבת של "צוות" בישיבתה ב- 25.10.2010 אישרה
פה אחד את הסיכומים.
3. אי חתימה על ההסכם פוגעת בפעילים, מאחר וגופים שלא חתמו
על ההסכם לניתוק שכר הגימלאים, יקבלו בהסכם השכר החדש
תוספת שכר רק עבור שנתיים במקום שלוש שנים.
4. לאור האמור לעיל נבקשכם לסכם את הנושא עם הממונה על השכר
(בהשתתפות נציגנו).
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
הממונה על השכר/מר אילן לוין
ד"ר ברוך לוי/יו"ר "צוות"
20
6 ספטמבר 2010
ג/שכר - 285
לכבוד
כבוד השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר חגי פלג
כבודו,
הנדון: ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
איגוד הגימלאים מבקש בזאת להציג עמדתו בנושא שבנדון:
1. האיגוד תומך בניתוק שכר השוטרים והסוהרים הגימלאים
משכר הפעילים.
2. האיגוד מבקש שבכל ניסוח הסכם בנושא הנ"ל ישותף נציג מטעמו
על מנת להבטיח את האינטרסים החיוניים של גימלאינו כפי שיפורט
להלן:
א. הסכם עיני-האוצר בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
יחול במלואו על גימלאינו: כל התוספות, גובה התוספות ותאריכי
התחולה, כל זה אמור גם על קרן הרווחה לגימלאים.
ב. התחייבויות בכתב חד משמעיות של הממונה על השכר:
1) כל תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאינו.
2) כל תוספת שכר שיקבלו גימלאי השירות הציבורי תחול גם
על גימלאינו.
3) במידה ותשולם תוספת שכר רוחבית ב 4- השנים הקרובות
לשוטרים או לסוהרים הפעילים, היא תחול גם על גימלאי
המשטרה ושב"ס.
בברכת שנה טובה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
אילן לוין/הממונה על השכר
חברי הנהלת האיגוד
הערה
הדרישות במסמך זה מוסכמות ומקובלות על הממונה על
השכר כפי שאישר בפגישה איתו בתאריך 19/10/2010
21
הטבות שנמנעות מגימלאים בגלל המשך ההצמדה לפעילים
. 1. אי מתן תוספת שחיקה של עד % 12
. 2. מדדי 2008/9 כ- % 8.3
4.7 במקום % 5 מ 1.12.2009- ו- % 0.3 לחודש. % .3
4. הסכם השכר בין האוצר להסתדרות "מעניש" את האוכלוסיות שגימלתן
לא נותקה מהפעילים בכך שהסכם השכר לגביהן הוא לשנים 2010/11
ואילו האוכלוסיות שנותקו יקבלו גם את 2009 – מעניש את הפעילים.
. 5. בצה"ל לא יקוצץ גיל ההיוון מגיל 70 ל 65-
6. לא תאושר קרן רווחה.
7. הסכמי השכר לשנים 2010/11 יתנו תוספות נמוכות מהמדד. מדד
. משוער 2010 כ - % 2.5
. 8. סה"כ הפסד מצטבר לינואר 2011 כ - % 23.3
מקדמי בטחון נוספים לאי פגיעה עתידית בגימלאים
9. מאחר וברור שהניתוק עדיף מבחינה כלכלית לאור האמור לעיל,
נשאלת השאלה ה -"ערכית" של הצמדה לפעילים (כבצה"ל).
מתן מכתבים של הממונה על השכר לפיהם אם תינתנה תוספות רוחב
לפעילים במשך 4 השנים הקרובות, הן תינתנה גם לגימלאים. מכתב זה
שומר למעשה גם על הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים לתקופה
של 4 שנים. בתום תקופה זו כ- % 80 ממשרתי הקבע בצה"ל יהיו
בפנסיה צוברת (קרן פנסיה) וכל נושא ההצמדה לאחר מכן לא רלבנטי.
מכתב נוסף של הממונה על השכר יאשר כי אם גימלאי השירות הציבורי
יקבלו תוספות שכר, יחולו תוספות אלה גם על גימלאי צה"ל והמשטרה.
הערה
הדרישות במסמך זה מוסכמות ומקובלות על הממונה על
השכר כפי שאישר בפגישה איתו בתאריך 19/10/2010
22
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
3 נובמבר 2010
לכבוד
מר דוד עטר
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
הנדון: הסכם השכר החדש בשירות הציבורי
2009-2012 – שלוש וחצי שנים
1. בשיחה שקיימתי אמש עם מר אילן לוין הממונה על השכר, הסתבר
שהמשך המצב הקיים – הצמדת שכר הגימלאים לשכר הפעילים
פוגע בשתי האוכלוסיות.
2. גופים בשירות הציבורי ששכר גימלאיהם נותק משכר הפעילים, יקבלו
6.25 בתקופת ההסכם – שלוש וחצי שנים. %
3. גופים הממשיכים בהסדר הפנסיה הישן – הצמדת שכר הגימלאים לשכר
הפעילים, יקבלו תוספות שכר נמוכות יותר (שנת 2009 מנוכה מתוספות
השכר) - % 4.46 במקום % 6.25 - שלוש וחצי שנים.
4. גימלאים בשירות הציבורי ששכרם הוצמד למדד, יקבלו כ- % 9.4 לעומת
6.25 שיקבלו עובדים פעילים במקום עבודתם (% 9.4 מורכב ממדדי %
2009 – אמצע 2012 משורשרים בריבית דריבית).
5. המשך המצב החוקי הקיים במשטרה ובשב"ס יתן לפעילים לתקופת
ההסכם תוספות שכר בגובה של כ- % 4.46 במקום % 6.25 והגימלאים
. יקבלו תוספות שכר בגובה של % 4.46 , במקום % 9.4
6. יש לזכור שהפעילים יקבלו הטבות נוספות שאינן חלות על גימלאים:
א. שיפור פדיון דמי המחלה
. ב. הגדלת ההפרשות לקרן פנסיה צוברת ב- % 2
ג. תשלום לאמהות לילד עד גיל 5 בגובה של - -. 300 ₪ לחודש
ולשני ילדים - -. 500 ₪ לחודש.
7. היום הופיע מאמר של מירב ארלוזורוב בעיתון דה -מרקר – המוסף
הכלכלי של הארץ.
במאמר מודגש ההפסד הכספי של עובדי מערכת הבטחון הפעילים
בגלל אי ניתוק שכר הגימלאים, העיתונאית טעתה במשפט אחד
מהותי – אין שכר גימלאי המשטרה צמוד לשכר גימלאי צה"ל, רק
שכר השוטרים הפעילים צמוד לשכר משרתי הקבע בצה"ל, קרי –
ניתן משפטית ומעשית לבצע את ניתוק שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
משכר הפעילים ללא תלות בגימלאי צה"ל.
בברכה,
יורם שחל תנ"צ (גימ')
יועץ לענייני שכר
לאיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
מצ"ב: מאמרה של מירב ארלוזורוב מ 3/11/2010- עיתון הארץ
עובדי מערכת הביטחון יקבלו תוספת שכר מופחתת גרסת הדפסה שלח
לחברשתף בטוויטר
שתף בפייסבוק
עוד
06:49 מאת מירב ארלוזורוב | 03.11.2010
כל הגופים במגזר הציבורי שלא העבירו את הגמלאים שלהם להצמדה למדד ייקנסו על כך ויקבלו
רק כחמישית מתוספת השכר
עכשיו באפ-סטור > - iPhone ל TheMarker אפליקציית
>> עשרות אלפים המשרתים במערכת הביטחון - כל אנשי צבא הקבע, השוטרים ואנשי השב"כ - וכן עובדי בנק ישראל צפויים
להתאכזב מהסכם השכר במגזר הציבורי. להבדיל מכל העובדים האחרים במגזר הציבורי, תוספת השכר שהם יקבלו תהיה נמוכה
יותר. בינואר 2011 , במקום לקבל תוספת שכר של 2.25% , הם ייאלצו להסתפק בתוספת של 0.465% בלבד.
הסיבה לכך היא שמדובר בארבעה גופים שסירבו להצטרף להסתדרות, ולשאר העובדים במגזר הציבורי,
ולא שינו את שיטת חישוב הפנסיה של גמלאיהם. מדובר בשינוי הצמדת גמלת הפנסיה של גמלאי הפנסיה
התקציבית בלבד - הצמדתה למדד המחירים לצרכן במקום הצמדתה לשינויים בשכר העובדים הפעילים.
החל ב 2008- , בעקבות הסכם השכר קודם, שונתה שיטת ההצמדה של כל גמלאי שירות המדינה. שינוי
ההצמדה נעשה בהסכמה עם ההסתדרות. בתמורה להסכמתה, קיבלה ההסתדרות מהמדינה שלושה
דברים. האחד, כל הגמלאים קיבלו פיצוי חד- פעמי בשיעור של כ 22%- בגמלת הפנסיה שלהם - שיעור
שנחשב גבוה מאוד עבור גמלאים, שתוחלת החיים שלהם עשויה להיות קצרה, ולכן זקוקים לעדכון של
גמלת הפנסיה שלהם באופן מיידי. בנוסף, החלה המדינה לגבות מהעובדים קרן מיוחדת, המיועדת
לגמלאים, ושמנוהלת על ידי ההסתדרות.
התמורה השלישית, שנחשפת עתה, היא העובדה שהסכם השכר ל- 2009 הוחרג מהסכם השכר הקודם. משמע, תוספות השכר
ששולמו לעובדים בגין הסכם השכר הקודם שולמו עבור פחות שנים - כשהמדינה התחייבה לשלם להסתדרות תוספת שכר
מיוחדת עבור 2009 בהסכם השכר הבא. תוספת השכר הזו, נקבע כבר בהסכם הקודם, תשולם רק למי שהצטרף להסכם שינוי
הצמדת הגמלאים.
הסכם השכר הנוכחי, כאמור, כולל את הפיצוי המיוחד ששולם להסתדרות בגין 2009 . נקבע כי הפיצוי יהיה בגובה של
1.785% . כלומר, העובדים קיבלו תוספת שכר מיוחדת של 1.785% בגין הסכמתם לשנות את שיטת הצמדת הפנסיה התקציבית
שלהם. את התוספת הזו יקבלו רק עובדים שהסכימו לשינוי ההצמדה - הרוב המוחלט של העובדים במגזר הציבורי.
עם זאת, יש כמה גופים שלא הסכימו לנתק את הפנסיה של עובדיהם משכר העובדים הפעילים. מדובר במערכת הביטחון על כל
. זרועותיה: צבא, שב"כ, משטרה, וכן בנק ישראל. הגופים האלה ייסתפקו בתוספת שכר מופחתת בינואר 2011
מחלוקת בקרב הגמלאים
בגופים האלה שוררת מחלוקת חריפה, בקרב אוכלוסיית הגמלאים, בשאלה אם להצטרף להסכם של ההסתדרות ולנתק את גמלת
הפנסיה משכר העובדים הפעילים.
המדינה הציבה פיתוני גדול למי שישנה את שיטת ההצמדה שלו: פיצוי חד- פעמי גדול מאוד לגמלאים. בנוסף, המדינה הבהירה
למערכת הביטחון כי כל זמן שהגמלאים אינם מנותקים משכר העובדים הפעילים, לא יהיו הסכמי שכר חדשים במערכת הביטחון.
זאת מאחר שכיום מספר הגמלאים של צה"ל שקול למספר משרתי הקבע, ולכן כל תוספת שניתנת למשרתי הקבע מכפילה את
עלותה.
הממונה על השכר באוצר התבטא כבר כי הצמדת הגמלאים לשכר הפעילים מעוותת את כל שיקולי ניהול שכר הפעילים. בנוסף,
בדיקות שנעשו העלו כי בעשור האחרון שכר הפעילים במגזר הציבורי נשחק, ואתו נשחקה גם גמלת הפנסיה. פיצוי חד- פעמי של
22% בגמלת הפנסיה מפצה על השחיקה הזו.
על אף הטיעונים האלה, בתוך גמלאי צה"ל שוררת מחלוקת חריפה אם להסכים להצעות האוצר (וההסתדרות), כשיש גמלאים
רבים שטוענים כי בטווח הארוך השכר בצה"ל עלה יותר מן המדד ולכן כדאי לגמלאים להישאר צמודים לשכר הפעילים. זאת,
פרט לטיעון הערכי כי "אנחנו שירתנו את הרמטכ"ל, ואנחנו רוצים שהוא ימשיך ויקבע את הפנסיה שלנו כל השנים", כדברי
חלק מהגמלאים.
מה שמסבך את העניינים עוד יותר הוא כי השכר במשטרה צמוד לשכר בצה"ל. אף שגמלאי המשטרה רוצים לעבור להצמדה
למדד, לא ניתן לשנות גם את שיטת ההצמדה של הפנסיה של השוטרים - מאחר שפיקוד המשטרה מסרב להתנתק מהשכר
בצה"ל.
דובר צה"ל מסר בתגובה כי "בהתאם להחלטת הממשלה שהתקבלה ב- 1978 , שינויים בשכרם של משרתי הקבע צמודים
לשינויים בשכר כלל עובדי המגזר הציבורי. כפועל יוצא מכך, ההסכם שנחתם בין משרד האוצר להסתדרות העובדים חל גם על
משרתי הקבע".
23
Yonina & Yoram Gonen, Advocates- יונינה ויורם גונן, עורכי דין
90855 מושב שואבה מס' 25 ד. נ. הרי-יהודה
02- (-פקס רק לאחר הודעה מוקדמת בטלפון) טל'/פקס 5341345
972-2- :.Tel/Fax 90855 - ISRAEL ,Harey-Yehuda .D. N Moshav Shoeva 25 #
534-1345
E-Mail: yoram@ygonen.com yonina@ygonen.com
שואבה: 07 בנובמבר, 2010
לכבוד
– מר יצחק אהרונוביץ ד ח ו ף לפקס מס: 5428039
02
השר לבטחון פנים
המשרד לבטחון פנים
קרית הממשלה
שייח ג'ראח, ירושלים
מכובדי,
הנדון: התייחסותך לגמלאי המשטרה ושב"ס
בנושא ניתוק גמלת הפנסיה משכר השוטרים והסוהרים הפעילים
בתאריך 2.11.10 שיגרתי אליך, באמצעות הפקס, מכתב, שבו הבעתי כעס וכאב לב מהאופן בו מטפל ומתנהל משרדך,
בנושא שבנדון. עד כה לא זכיתי לכל מענה , כפי הנראה בגלל העיסוקים הרבים והחשובים של משרדך. נראה שגמלאי
המשטרה אינם נמצאים , כפי שכבר ציינתי במכתבי הקודם, על סדר היום המיידי של לשכתך.
הסכמי השכר החדשים בשירות הציבורי מילאו השבוע את כותרות העיתונים ויצרו מתח, בלבול, צפייה וחוסר הבנה
אצל השוטרים והגמלאים לגבי זכויותיהם, אך אצלכם , עולם כמנהגו נוהג, גרירת הרגליים וחוסר הרגישות שלכם
לעניין נמשכת. פניית איגוד הגמלאים לפגישה עימך נקבעה על ידי משרדך רק לעוד כחודש , לתאריך 2.12.2010 , וזאת
,למרות שהנושא כבר נדון לא אחת והוא מוכר, ברור ומטופל מזה כשנתיים וניתן להכריע בו מיידית. המסקנה
המתבקשת היא שנושא הגמלאים לא רק שאינו נמצא בסדר עדיפות כלשהו אצלכם, אלא ככל שניתן להרחיקו – כן
ייטב.
מסקנה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שזימנת לפגישה זו גם את נציגי "צוות" למרות שכיום כבר אינם
רלבנטיים לעניין גמלאי המשטרה ושב"ס . מועצת "צוות" אימצה כבר, ב- 1.11.10 את סיכומי הסעיפים שנעשו בדיון
שהתקיים אצל הממונה על השכר (בהשתתפות , בין השאר, תא"ל גמל. צבי שור ותנ"צ גמל. יורם שחל ). סיכומי דיון
זה הועברו גם אליך.
מאחר שצה"ל, כידוע, מכבד את גמלאיו ואינו פועל בניגוד לעמדת נציגיחם, הרי משהוחלט כך על ידי מועצת "צוות",
רשויות הצבא יישרו קו עם "צוות". כידוע לך בשלב זה, נציגי "צוות" ומנכ"ל משרד הביטחון מנהלים מו"מ עם
הממונה על השכר בהשתתפות נציגי "צוות", תוך הפרדה מוחלטת בין נושא הגמלאים לבין נושא הפעילים. תמהני
מדוע לא ייעשה כך, ובהקדם האפשרי, גם בין האוצר, מנכ"ל/נציגי משרדך ונציגי איגוד הגמלאים?
הכול מצביע על כך שהניתוק ייטיב גם עם הגמלאים וגם עם הפעילים. המסמכים המנתחים עובדה ברורה זו מופיעים
בריש גלי באתר של איגוד גמלאי משטרת ישראל ושב"ס, והועברו גם אליך. יתרה מזו , הסכם השכר החדש הוכיח שוב
שהעדר הניתוק פוגע באופן משמעותי בגמלאים אך גם בפעילים.
נשאלת השאלה שנשאלה על ידי במכתבי הקודם אליך, מדוע השר לביטחון פנים, האמור להיות מופקד על טובתן של
כ – 15,000 משפחות גמלאים, ובהן כאלו הנתונות למצוקה כלכלית אמיתית, אינו פועל במהירות ובנחישות לקבלת
החלטה בעניין? וכפי ששאלתי לעיל, מדוע יש בכלל צורך לזמן לדיון עם איגוד הגמלאים ב- 2.12.10 את נציגי צה"ל
(זימון שהיה נכון לעשותו, אם בכלל, לפני שנתיים ), ומדוע נקבע הדיון רק לעוד כחודש, כאשר כל הבירורים כבר
מוצו, כל הנקודות המוסכמות כבר בוררו, האם לא הגיע הזמן לקבל החלטה נכונה ואמיצה?
במכתבי הקודם, אליך, שאלתי מה הסיבה לדחיות השונות ולסחבת,והעליתי השערות שונות. אולם השערה אחת
לא צוינה על ידי, מאחר ועדיין האמנתי שלצורך החלטתך אתה מתייחס לגופו של עניין ואך ורק לקבוצת הגמלאים
שלא זכתה כידוע, מזה שנים רבות, לקבל תוספות שונות שהפעילים קבלו. אך בינתיים נודע לי ממקור מוסמך ,
שהסיבה לסחבת הממושכת של משרדך בטיפול בדרישת הגמלאים לניתוק מהפעילים היא השאלה שמעסיקה אותך,
כיצד יתוגמלו הפעילים שיפרשו בעתיד לגמלאות וברור שאתה סבור שהפעילים הם הקבוצה שיש לתת עליה יותר את
הדעת, גם אם הדבר הינו על חשבון הגמלאים, שכן מי הם הגמלאים אם לא קבוצה שכבר עשתה את שלה בבחינת
"הכושי עשה את שלו"...וכו'. אני מניחה שזו הסיבה שבצה"ל יש הפרדה מוחלטת בין הטיפול בגמלאים לבין הטיפול
בפעילים. בפעילים מטפל ר' אכ"א של צה"ל בעוד שבגמלאים מטפל מנכ"ל משהב"ט עצמו בשתוף פעולה מלא עם
"צוות". ברור מאליו שהפרדה ברורה זו מאפשרת לכל קבוצה לקבל את מלוא תשומת הלב לצרכיה, ואין ספק שהדבר
ניכר בבואנו להשוות את היחס והמעמד של גמלאי המשטרה מול גמלאי צה"ל.
לעניין זה ברצוני להעיר:
1.האם אי פעם במהלך השנים בהן תוגמלו הפעילים בעוד שהגמלאים נזנחו, נשאלה השאלה, ע"י מקבלי ההחלטות:
כיצד ניתן לתגמל גם את הגמלאים? ברור שלא, שכן העובדה היא שהגמלאים לא תוגמלו מאז 1995 ,בה בשעה
שהפעילים כן תוגמלו בתוספות שונות שהוצמדו להן כינויים מכינויים שונים ובלבד שלא יוכרו כתוספות מוכרות גם
לגמלאים. אולי הגיעה העת לקבל, ולו פעם אחת, החלטה נפרדת עבורנו, הגמלאים, בלי להתייחס לפעילים, פשוט,
לקבל את עמדתנו כפי שהובעה לפניך על ידי איגוד הגמלאים. אמנם השינוי המבוקש יהיה לטובת הגמלאים, אך
יודגש, שהינו גם לטובת הפעילים. (והאמן לי שנעשו על ידי איגוד הגמלאים בדיקות ובירורים רבים שהובילו למסקנה
חד משמעית וברורה זו)
2. כידוע, ב – 13 השנים האחרונות נעשתה "אקדמיזציה" של הפעילים. רוב רובם של הקצינים וחלק הארי של הבד"א
הפכו להיות אקדמאים ( מרביתם באמצעות תארים של מוסדות מחו"ל ). דבר זה הקפיץ את שכרם הקובע לפנסיה בכ
30% . מרביתו של ציבור הגמלאים לא זכה לתוספת זו בגימלתם. –
זאת ועוד, לסולם הבד"א נוספו לפני שנים, 2 דרגות משמעותיות (רס"ב ורנ"ג). כיום, מרבית הפורשים לגמלאות
שאינם קצינים, פורשים בדרגות אלו, בו בזמן שאחוז הגמלאים בעלי דרגות אלו הינו נמוך.
ברור שדרגות שכר גבוהות אלו שהוחלו על הפעילים משפיעות באחוזים רבים על המשכורת הקובעת לפנסיה
של הפורשים לאחרונה ובשנים הבאות.
3.אילו יועציך היו בודקים את הסוגיה מבחינה כלכלית – מקצועית היו מגיעים למסקנה שהחשש לפגיעה בפעילים
שיפרשו בעתיד מיותר, מאחר, וכל החישובים מראים שגם בעתיד מי שיפרוש, גמלתו המבוססת על הצמדה למדד
תהיה גבוהה יותר מהסכמי השכר בשירות הציבורי ומההצמדה לשכר הפעילים בצה"ל (אם יועציך יבדקו את מה שקרה
מאז 1995 ועד 2012 - מועד סיום הסכם השכר בשירות הציבורי- ייווכחו לדעת שהמדד גבוה בהרבה מההצמדה
להסכמי השכר בשירות הציבורי).
באשר להצמדה לצה"ל –
הצמדת שכר הפעילים - את צה"ל נושא הפנסיה התקציבית לא יעניין בעתיד מאחר וב – 2013 למעלה מ – 70%
ממשרתי הקבע הפעילים יהיו בקרן פנסיה (מבטחים) ושקולי תוספות השכר לגביהם יהיו שונים ממה שהיה נהוג עד
כה (פנסיה תקציבית), ולפיכך עניין ההצמדה אינו רלבנטי לגבי השוטרים והסוהרים הפעילים.
הצמדת שכר גמלאי המשטרה – כפי שסוכם עם הממונה על השכר, גמלאי המשטרה (וכן גמלאי צה"ל) יקבלו מכתב
התחייבות של הממונה על השכר לפיו הם יהיו מוגנים לגבי אפשרות של מתן תוספת כוללת למשרתי הקבע,וכן מכתב
המאשר הצמדת שכר גמלאינו לכל שינוי בשכר גמלאי צה"ל.
מכובדי, הפועל היוצא מהאמור לעיל הינו , כפי שחזרתי וציינתי, שאתם נוקטים סחבת מכוונת, פוגעת ומזיקה
כלכלית, זאת כאשר הדברים לובנו וסוכמו כבר בין הגמלאים (צה"ל והמשטרה/שב"ס) לבין האוצר. רשויות
הצבא, כמקובל, יצטרפו ויתמכו בהחלטות גמלאיהם ורק אצלכם גוררים רגלים וחוששים לא רק לקבל החלטות,
אלא אפילו לאותת לגבי כיוון ודרך.
אני מבקשת כי תמצא זמן פנוי מוקדם ככל האפשר, לנושא כאוב, רגיש וחשוב זה,עבור אנשים אשר ראויים לקבל
הכרת תודה וכבוד עבור פועלם במשטרה ובשב"ס, בהם גם אנשים מבוגרים ביותר וכאלו הזקוקים להחלטה מהירה,
ותורה לאנשי משרדך למצוא מועד קרוב יותר בלוח הזמנים שלך, לפגישה עם נציגי הגמלאים. אני מקווה כי תהא זו
פגישה עניינית ומקצועית אשר תקדם כראוי ובאמת את הנושא ושלא נצא ממנה שוב בתחושה של סחבת נוספת
מסיבות שאינן ענייניות.
כל נזק כלכלי שייגרם לנו, בגין חוסר יכולתכם לקבל החלטה על ניתוק הגמלאים מהפעילים, יהיה שלכם ועל
אחריותכם המקצועית, הכלכלית והציבורית.
בכבוד רב ובברכה,
יונינה גונן, עו"ד (תנ"צ גמל.)
העתקים:
1.מר אילן לוין,
02 - הממונה על השכר, משרד האוצר, ירושלים – באמצעות פקס מס. 5695372
2.מר דוד עטר,
03 - נשיא איגוד גמלאי משטרת ישראל ושב"ס - באמצעות פקס מס. 6312447
24
כתבה מעיתון גלובס
עיני מצ'פר את כוחות הביטחון: מייצג את צה"ל בדיוני התקציב
עיני ■ "... בדיוני התקציב צוטט הרמטכ"ל אשכנזי כמי שפנה ליו"ר ההסתדרות וביקש: "אחי, תעזור לי
דורש לשנות פרק בהסכם השכר במגזר הציבורי הנוגע לעובדי מערכת הביטחון
08/11/2010 סטלה קורין ליבר 9 , 21:37
בדיוני התקציב האחרונים צוטט הרמטכ"ל ,רב -אלוף גבי אשכנזי ,כמי שפנה ליו"ר ההסתדרות ,עופר
עיניוביקש "אחי, תעזור לי..." נראה כי כעת, פנייה זו עוברת מן הכוח אל הפועל. במערכת הביטחון ,
ההסתדרותמייצגת רק את עובדי משרד הביטחון וגמלאיו - ולא את העובדים והגמלאים של צה"ל ,המוסד
ושב"כ. אף-על-פי כן, עיני מקיים בימים האחרונים דיונים עם משרד האוצר, שבהם הוא דורש לשנות פרק
בהסכם השכר במגזר הציבורי הנוגע לעובדי מערכת הביטחון. מדובר בסיכום שהושג ערב השביתה הגדולה
שלא החלה. בפועל, עיני פועל כנציג הצבא - בציר עוקף שר הביטחון, אהוד ברק.
על פי הערכות בחוגי הממשלה, הרמטכ"ל לא פנה לשר הביטחון כדי שייצג את צה"ל בדיונים עם האוצר, וגם
לא הפנה לאוצר את ראש אכ"א או את היועץ הכספי לרמטכ"ל - כפי שמקובל במקרים דומים. אשכנזי בחר
לפנות למקורבו, עיני, בבקשה לייצג את האינטרסים של הצבא.
קנס לעובדים
בהסכם השכר שנחתם בשבוע שעבר בין עיני לשר האוצר, יובל שטייניץ, נקבע כי עובדי המגזר הציבורי יקבלו
2011 ועד יוני 2012 . התשלום ייפרס על פני ,2010 , תוספת שכר של 6.25% , המתייחסת ל 3.5- שנים - 2009
. שלוש פעימות, של 1.78% בממוצע תוספת לשנה. התשלום הראשון, בינואר 2011 , יהיה בשיעור של 2.25%
מתברר כי באחד הסעיפים שעדיין לא נחשפו נקבע כי גופים שעד עתה לא העבירו את מערכת הפנסיה שלהם
להצמדה למדד - כלומר לא ביטלו את הצמדת הפנסיה לשכר העובדים הפעילים - "ייקנסו" בעלות של שנת
הסכם אחת - כלומר שלילת תוספת השכר לשנת 2009 . מדובר בחברת החשמל (שכבר סוכם עמה על פנסיה
צמודת מדד); בנק ישראל; מערכת הביטחון ועוד כמה גופים קטנים.
על פי החלטת האוצר, עובדי הגופים הללו לא יקבלו את הסכום הראשון, המתייחס ל 2009- . מכאן שבינואר
הקרוב יקבלו עובדי הגופים הללו רק את מחצית התוספת, וכן יפסידו את המענק החד-פעמי של 2,000 שקל
לעובד.
השבוע, ימים אחדים לאחר שהושג סיכום זה, פנה עיני לאוצר וביקש לבטל את ה"קנס" למערכת הביטחון כולה.
הנימוק: לעובדים אין ועד - אנשי צבא הקבע נושאים בנטל כבד, ולא יאה למנוע מהם את מלוא התוספת, מה גם
שזו מתייחסת ל 2009- , ולא להסכם הנוכחי.
האוצר קיבל את דרישת עיני; על פי ההבנות המתגבשות בין האוצר להסתדרות, יקבלו הגופים הללו פרק זמן
של שנה להעברת הפנסיה להצמדה למדד. גוף שלא יקיים את ההתחייבות במועד, יקוזזו מעובדיו הסכומים
המדוברים, אבל רק בפעימה הבאה - בינואר 2012 . אישור בקשת עיני יתרחב לכל הגופים הרלוונטיים.
האוצר אישר שאכן התקבלה פנייה מעיני, והיא נבחנת. מההסתדרות נמסר כי היו"ר מטפל במכלול הפרטים
בהסכם השכר במגזר הציבורי. ממערכת הביטחון לא התקבלה תגובה
25
בלעדי ל"כלכליסט" - גמלאי בנק ישראל מאשימים: ועד העובדים
פוגע בפנסיות
גמלאי בנק ישראל וגמלאי המשטרה דורשים להצמיד את הפנסיות שלהם למדד כדי שלא יישחקו
מיקי פלד
10.11.10, 07:01
3תגובות
הסכם השכר החדש במגזר הציבורי מחריף את המאבק בין גמלאי בנק ישראל לוועד העובדים בבנק, ובין גמלאי
המשטרה למשרד לביטחון פנים. ל"כלכליסט" נודע כי גמלאי המשטרה וארגון גמלאי בנק ישראל מגבירים את מאמציהם
להעביר את הפנסיה החודשית שלהם להצמדה למדד, במקום לשכר העובדים והמשרתים הפעילים.
בהסכם תוספת השכר שחתמה לפני שבועיים ההסתדרות עם משרד האוצר נקבע כי עובדי המגזר הציבורי יקבלו תוספת
של 6.25% עד 2013 . עם זאת, עובדי מערכת הביטחון, המשטרה והשב"ס, כמו גם גמלאי בנק ישראל, יקבלו תוספת של
4.465% בלבד. זאת, משום ש־ 1.785% מהתוספת מוגדרת כפיצוי על המעבר של גמלת הפנסיה החודשית של גמלאי
המגזר להצמדה למדד המחירים לצרכן במקום לשכר העובדים.
הפנסיה של גמלאי מערכת הביטחון ובנק ישראל לא עברה להצמדה למדד, ולכן העובדים הפעילים לא יקבלו את החלק
הזה של התוספת והגמלאים הצמודים אליהם יקבלו גם הם רק 4.465% . ככל הנראה, אם הגימלאים יעברו לפנסיה
צמודת מדד, יסכים האוצר כי העובדים הפעילים יקבלו את התוספת המלאה.
ארגון גמלאי בנק ישראל טוען כי זה שנה הוא מנסה לדחוף להעברת ההצמדה למדד, אך יו"ר ועד העובדים ניצה קסיר
מסרבת לעשות זאת. לאחרונה שלח הארגון
מכתב לממונה על השכר באוצר, אילן לוין, ולמנכ"ל בנק ישראל, חזי כאלו, שבו הם דורשים לפתוח איתם בדיונים על
המעבר ומאיימים לפנות לערכאות אם לא יקרה כן. קסיר מסרה כי "מהלך של הצמדת פנסיה למדד באמצעות הסכם
קיבוצי שארגון עובדים יציג הוא צד לו, אינו מהלך טריוויאלי במקומות עבודה שבהם לא חל חוק שירות המדינה דוגמת
בנק ישראל. הסוגיה נבחנת כיום בפני בג"ץ ובפני בית הדין הארצי לעבודה".
במקביל שלחו גמלאי המשטרה מכתב לשר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ', וטענו כי המשרד נוהג בסחבת ודוחה את
הדיון בנושא תוך פגיעה בפנסיה שמקבלים 15 אלף הגמלאים של השב"ס וצה"ל. זה תקופה יושבים צוותים של המשרד
לביטחון פנים והאוצר במו"מ לניתוק ההצמדה של שכר השוטרים לזה של צה"ל וניתוק הפנסיה משכר השוטרים
המשרתים. עם זאת, המו"מ עוד רחוק מלהסתיים. מהמשרד לביטחון פנים נמסר כי "נפגשנו עם הגמלאים. נגיע איתם
לאיזונים הנכונים כדי לשמור על זכויותיהם".
26
עדכון בנושא השכר
בתאריך 14.12.2010 הייתה ישיבה מורחבת עם כל הגורמים
אצל השר לביטחון פנים בנושא השכר.
עמדת מרבית המשתתפים לרבות ראש אמ"ש של מ"י הייתה בעד
ניתוק של שכר הגימלאים משכר הפעילים.
לפי מידע מוסמך שנמסר בישיבה צה"ל עומד לסיים
את נושא הפנסיה בזמן הקרוב,
לאור מידע זה החליט השר על יעד המתנה של עד 3 חודשים
במטרה לסיים את הנושא.
אנו מקווים שאכן נהייה אנשי בשורה בזמן הקרוב
27
להלן תגובותיו של תנ"צ(גימ') יורם שחל ל-"שאלות של יעל מהפורום מתאריך 15/12/2010
1. המהנדסים, המשפטנים, מח"ר מועדף, דירוג אחיד – קיבלו בהסכם עד 6.2010
6.25 . הגימלאים בשירות הציבורי יקבלו כ - % 10 – מדד יוקר המחיה , %
שהוא כ- % 3.75 שכר יותר מהפעילים.
2. שכר עובדי המחקר והרופאים בשירות הציבורי נותק משכר הפעילים.
3. במערכת הבטחון ששכרם לא נותק מהפעילים יקבלו ב- 3.5 שנים תוספת שכר של
4.2 בלבד, כל עוד שכרם של הגימלאים צמוד לשכר הפעילים. %
4. הפורשים העתידיים יקבלו כל שנה תוספת בגובה המדד שהינה גבוהה יותר
מתוספות השכר הבסיסי בשירות הציבורי כאמור בסעיף 1 לעיל,
5. מרבית חברי "צוות חדש" הם בדירוג המחקר. קבוצה זו מהווה אחוז זעיר מכלל
הגימלאים, דירוג המחקר הצמוד לשכר הפרופסורים קיבל תוספות
שכר בגובה של כ- % 25 .גוף סקטוריאלי זה מנהל מלחמת חורמה
נגד ההתנתקות על גבם של למעלה מ- % 99 מאוכלוסיית הגימלאים.
6. לידיעתך
28
23 דצמבר 2010
נייר עמדה בנושא: ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים –
לגבי אוכלוסיית גימלאי המשטרה ושב"ס – לקראת דיון
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת
1. האיגוד קיבל לפני למעלה משנה וחצי החלטה חיובית בדבר ניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים.
2. לאיגוד אין מעמד של ארגון יציג, למרות שהינו ארגון מייצג ועל כן
פורמלית הסמכות לחתום על הסכם עם האוצר הינה של המשרד
לבטחון פנים. המשרד עדיין לא פנה למשרד האוצר להסדיר שינוי החוק.
3. א. תוקף ההסכם שבין ההסתדרות לאוצר בנושא שכר הגימלאים הוא
. מ- 1.7.2008
ב. ההפרשים המגיעים לגימלאים נכון ל - 1.1.2011 נעים בין כ-
. ₪ 15.000 ₪ עד כ- -. 170.000 . -
ג. אילו היתה זו אשמת האוצר באי חתימת הסכם, היה עליו לשלם
ריבית והצמדה. מאחר ואין זו כאמור אשמתו, נגרם לגימלאים נזק
.₪ כספי בלתי הפיך בין -. 1500 ₪ ל- -. 5000
ד. הח"מ כמייצג את איגוד הגימלאים של המשטרה ושב"ס והיועץ
של "צוות" תא"ל(דימ') צבי שור, הגיעו להסכמה עם הממונה על
השכר, ואין חילוקי דעות עם האוצר.
ה. להלן הסעיפים המוסכמים:
1) שר האוצר יפעל לתיקון הסעיף בחוק שירות המדינה גימלאות,
לפיו תבוטל הצמדת שכר גימלאי המשטרה ושב"ס לשכר הפעילים,
ובמקומה תהיה הצמדת שכר גימלאי המשטרה ושב"ס למדד
המחירים לצרכן.
2) ההסכם בין יו"ר ההסתדרות החדשה לבין משרד האוצר מיום –
17.4.2008 בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים, יוחל
במלואו על גימלאי המשטרה ושב"ס : מתן כל התוספות, גובה
התוספות ותאריכי התחולה, כל זה אמור גם לגבי קרן הרווחה
לגימלאים.
3) הממונה על השכר מתחייב שכל תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל
(מעבר לתוספות המופיעות בהסכם המופיע בסעיף ה. 2 הנ"ל),
תחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס באותם שיעורים, לא תהיה
דרישה לתוספות שכר לגימלאי המשטרה ושב"ס בעקבות שינוי גיל
ההיוון בצה"ל.
4) הממונה על השכר מתחייב שכל תוספת שכר שיקבלו גימלאי
השירות הציבורי (מעבר לתוספות המופיעות בסעיף 2 הנ"ל),
תחול גם על גימלאי המשטרה ושב"ס באותם שיעורים.
5) שינוי כללי הניכוי בדבר ההשתכרות בקופה ציבורית יחול גם על
גימלאי המשטרה ושב"ס.
6) תוספות השכר (עקב הניתוק) לפורשים לגימלאות בשנים
. 2008-2010 לא תפחתנה מ- % 5
4. אני מביא להלן את העובדות הכלכליות – מקצועיות התומכות בניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים, דוחו"ת של שלושה מומחים בנושא שכר
מצדיקים זאת:
א. שלום גרניט (לשעבר הממונה על השכר).
ב. תא"ל(דימ') צבי שור היועץ של "צוות", לשעבר: היועץ הכספי
לרמטכ"ל ראש אגף התקציבים משרד הבטחון ויו"ר "צוות".
ג. החתום מטה – לשעבר ממונה על ענייני עובדים בנציבות שירות
המדינה, סגן הממונה על השכר באוצר (בין השאר טיפול בוועדות
שבדקו את שחיקת שכר הגימלאים, שכר צה"ל, אזרחים עובדי צה"ל,
משטרה ושב"ס החברות הממשלתיות ועוד), תנ"צ-יועץ ראש אכ"א
לענייני שכר: טיפול בשכר השוטרים, הסוהרים והגימלאים ותנאי
. השירות. נסיוני בנושאים אלה הוא מ 1962-
5. א. שכר השוטרים הפעילים צמוד לשכר משרתי הקבע בצה"ל בעקבות
החלטת ממשלה ש/ 33 מ- 1979 , שכר הגימלאים צמוד לשכר
הפעילים.
ב. שכר הפעילים משתנה גם בעקבות הסכמי השכר הדירוגיים בשירות
הצבורי.
18 1/2 , ג. מ- 1994 עד סיום הסכמי השכר בשירות הציבורי 6/2012
לא חל שינוי בעקבות צה"ל, אלא בעקבות הסכמי השכר בשירות
הציבורי בלבד, מה שגרם לשחיקה של עשרות אחוזים בשכר הגמלאים
מול המדד – כלומר הצמדת השכר לשכר הפעילים גרמה רק לשחיקה.
ד. אם ניקח את הסכמי השכר החדשים בשירות הציבורי שהם לתקופה
3 שנים עד 6/2012 בהנחה של עליית מדד של % 10 לפחות, של 1/2
נבחון מה יקרה לשכר הגימלאים והפעילים במקרה של ניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים:
גימלאים פעילים
6.25 + תוספות ותק = % גובה התוספת כ-% 10 מול % 6.25
תוספת שכר בשירות הציבורי - % 11.25 + זחילת שכר:
העלאה בדרגה, תוספת
פעילות, השכלה.
ה. תוספות השכר לגימלאים (רובם) ל- 1.1.2011 כ -% 22.4 מול
2.2 בשירות הציבורי. %
ל- 30.6.2012 כ - % 26 מול % 6.25 בשירות הציבורי.
6. בצה"ל ובמשטרה נותנים תוספות כספיות שאינן חלות על
הגימלאים(מענקים וכדומה), שיטה זו פוגעת גם בפעילים – אין הפרשה
לקרן השתלמות, לקרן פנסיה והתוספות אינן נכללות בבסיס השכר
הקובע לגימלאות.
7. הסכמי השכר האחרונים והעתידיים יקחו בחשבון שאחוז גדל והולך
יבוטח בפנסיה מצטברת, בצה"ל כבר כיום כ -% 50 ממשרתי הקבע.
השיקולים לגבי תוספות שכר יהיו שונים מאשר בעבר.
כבר הסכם השכר האחרון פגע בגימלאים:
. א. תוספות של מאות שקלים לאמהות לילדים עד גיל 8
. ב. הגדלת ההפרשה לקרן פנסיה ב- % 2
ג. שינוי חישוב פדיון ימי מחלה.
8. ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים לא יפגע בפורשים החדשים
ובשכר הפעילים.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
29
26 דצמבר 2010
ג/שכר - 517
לכבוד
השר לבטחון פנים
חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ
הנדון: מעמד איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
ועדכון בנושא שכר הגימלאים
1. בישיבה שהתקיימה – 22.12.2010 בהשתתפות:
הממונה על השכר – מר אילן לוין
מנכ"ל משרד הבטחון – אלוף (דימ') שני
היועץ הכספי לרמטכ"ל תא"ל מהרן
מנכ"ל "צוות" דן נדיב
נציגת אכ"א סא"ל ליאורה
יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי
יועץ "צוות" תא"ל (דימ') צבי שור
הודיע מנכ"ל משרד הבטחון כי הוא מכיר ב-"צוות" כארגון המייצג
את גימלאי צה"ל מול משרד הבטחון.
בהיותנו גוף המקביל ל-"צוות" ובאותו מעמד, אנו רואים את איגודנו
כארגון המייצג את גימלאי המשטרה ושב"ס מול המשרד לבטחון פנים.
2. הממונה על השכר ביקש מנציגי "צוות" (לא מנציגי משרד הבטחון)
שימציאו לו את דרישותיהם לשם הפעלה מהירה של הסכם לניתוק
שכר הגימלאים משכר הפעילים.
3. כל דרישות "צוות" מתואמות איתנו והממונה על השכר הסכים לדרישתנו
שתהיה מצידו התחייבות חד משמעית בכתב שכל תוספת שכר(מעבר
להסכם עיני-האוצר) שיקבלו גימלאי צה"ל תחול גם על גימלאי המשטרה
ושב"ס.
4. הממונה על השכר אישר לנציגנו תנ"צ(גימ') יורם שחל וליועץ הכלכלי של
"צוות" תא"ל(דימ') צבי שור סעיף נוסף להסכם הקודם שהיה בין שלושתם
ב 19.10.2010- , לפיו תוספות השכר(עקב הניתוק) של מי שפרש בשנים
2009 ו 2010- לא יפחתו מ-% 5 . לסעיף זה משמעות לגבי ,2008
הגימלאים בעלי ותק קטן יחסית כגימלאים.
הסעיף ינוסח סופית במסגרת המו"מ על ההסכם לניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
הממונה על השכר/מר אילן לוין
מר יוסי קוצ'יק יועץ השר לביטחון פנים
30
27/12/2010
הבלוף הגדול של "צוות חדש"
1. פרסומי "צוות חדש" הם דיסאינפורמציה מוחלטת.
2. א. -. 2000 ₪ מענק לפעילים הוא בגובה של % 100 , אם היה המענק
ניתן גם לגימלאים הוא היה נגזר מאחוזי הפנסיה, % 50 פנסיה שווים
אלף שקלים בלבד.
, ₪ ב. לגימלאים נגרם נזק בלתי הפיך של -. 1500 ₪ עד -. 5000
כתוצאה מאיחור בתשלום ההפרשים על ניתוק הפנסיה, מאחר ואין
הצמדה וריבית על ההפרשים.
3. א. מעניין שבשנת 2010 מדברים על טבלאות שכר מ 1970- (למה לא
מ 1948- ) לפני 40 שנה – מדובר על טבלאות שכר של עובדים
פעילים ולא של גימלאים. לכולם ידוע שמדיניות צה"ל בתשלום
מענקים לפעילים הביאה לשחיקת שכר הגימלאים .
ב. מ- 1994 עד 6.2012 נשחק שכר הגימלאים בעשרות אחוזים.
ג. אילן לוין אמנם היה( "סא"ל") בצה"ל, אך בנושא שכר הוא רב-אלוף.
ד. צבי שור בדו"ח שלו לפני שנתיים התייחס לנושא לפי המידע שהופץ
אז במערכת הבטחון, לפיו כל התשלומים הנובעים מהסכם "עיני" הם
חד פעמיים, כשהתברר שכל תוספות השחיקה והמדדים נכנסים
בבסיס הפנסיה וחלקם הגדול רטרואקטיבית, תוקן הדו"ח של
מר צבי שור בהתאם.
ה. הסכם השכר האחרון המסתיים ב- 6/2012 מביא את תוספת השכר
לגימלאים לכ- % 25.8 לעומת % 6.25 לפעילים.
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
31
29 דצמבר 2010
ג/שכר - 531
לכבוד
השר לבטחון פנים
חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ
הנדון: גמלת גימלאי המשטרה ושב"ס
סימוכין: מכתבנו ג/שכר 517- מ 26.12.2010-
1. בהמשך למכתבנו שבסימוכין, בו הדגשנו את העובדה שמנכ"ל משרד
הבטחון הודיע לממונה על השכר כי "צוות" הוא הארגון היחיד המייצג
את גימלאי צה"ל, ביקש הממונה על השכר מ- "צוות" להגיש
אליו את דרישותיו בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים.
מאחר ואנו הארגון המקביל ל-"צוות" לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס,
הגשנו אף אנו לממונה על השכר את דרישותינו. הדרישות מתואמות
ומוסכמות עם "צוות" ועם הממונה על השכר.
2. אנו מצרפים למסמך זה את דרישותינו וכן את דרישות "צוות" שאושרו
על ידי הממונה על השכר ומקובלות עלינו, כפי שנשלחו במכתב למנכ"ל
משרד הבטחון.
3. לאור העובדה שאין חילוקי דעות עם האוצר, אנו מבקשים לקדם עם
משרד האוצר את השינוי הנדרש בחוק שירות המדינה גימלאות, על מנת
להביא לשינוי מהיר ככל שניתן לטובת הגימלאים הממתינים שנתיים וחצי
נכון להיום.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
מר אילן לוין/הממונה על השכר
מר יוסי קוצ'יק/יועץ השר
32
29 דצמבר 2010
ג/שכר - 532
לכבוד
הממונה על השכר
מר אילן לוין
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
, 1. בהמשך למכתבנו לשר לבטחון פנים – ג/שכר 517- מ 26.12.2010-
שעותק ממנו הועבר אליך, ומאחר שמעמדנו מקביל לזה של "צוות",
אנו מגישים באופן רשמי את דרישותינו לקראת ההסכם לניתוק שכר
הגימלאים משכר הפעילים – הדרישות מתואמות ומוסכמות עם "צוות"
ואיתך והן באות לידי ביטוי במכתבו של יו"ר "צוות" אליך (הדרישות
אושרו במועצת "צוות" ביום 27.10.2010 ), למען הסדר הטוב נפרט
את הדרישות:
א. החלת "הסכם עיני" לשינוי שיטת הצמדת הגמלה, כפי שנחתם
בין ההסתדרות לממשלה, על גימלאי המשטרה ושב"ס באופן מלא,
. ממועד תחולתו מחצית שנת 2008
ב. הפסקת הניכוי עבור "קופה ציבורית" לעובדים בחברות ממשלתיות
ובמגזר הציבורי הרחב, למעט משרדי הממשלה.
ג. תוקם קרן רווחה של כ- 400 ₪ לשנה, לכל גימלאי , ההפרשה לקרן
כלולה בהסכם "עיני" והיא תינתן אף היא רטרואקטיבית ממחצית
שנת 2008 – צמוד למדד.
ד. החל משנת 2008 תוצמד הגימלה, על תוספותיה הנ"ל למדד יוקר
המחיה מידי ינואר בכל שנה. כאמור כל התוספות הכלולות בהסכם
"עיני" תכללנה בשכר הקובע לגימלה של גימלאי המשטרה ושב"ס.
– 2010 , 2009 , ה. לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס שפרשו בשנים 2008
סוכם שהם יקבלו תוספת לשכר הקובע לגימלה בשיעור שלא יפחת
. מ- % 5
ו. יינתנו על ידי הממונה על השכר באוצר לאיגודנו שלושה מכתבים:
1) מכתב המאשר כי אם תינתנה תוספות שכר רוחביות למשרתים
הפעילים, במשך 4 השנים הקרובות, הן תחולנה גם על גימלאי
המשטרה ושב"ס, גם לאחר שניכנס לחישוב הגימלה בהצמדה
למדד יוקר המחיה.
2) מכתב המאשר כי כל תוספות השכר לגימלאי השירות הציבורי
מעבר להסכם "עיני" , תחולנה במלואן על גימלאי המשטרה
ושב"ס.
3) מכתב בנוסח חד משמעי של הממונה על השכר המאשר שכל
תוספת שכר שיקבלו גימלאי צה"ל מעבר להסכם מיום 17.4.2008
בין יו"ר ההסתדרות לבין משרד האוצר, תוחל גם על גימלאי
המשטרה ושב"ס באותם שיעורים (שינוי הסדרי ההיוון איננו בגדר
הגדרת שכר ולא תהיה לנו כל עילה לתבוע תוספת כלשהי
בגין שינוי בהיוון).
2. השר לבטחון פנים יישא באחריות לגימלאי המשטרה ושב"ס מתוקף
סמכותו זאת, יעקוב ויפרסם מדי שנה את ממוצעי קצבאות הגימלאים
ושכר הפעילים. במידה ותימצא שחיקה בקצבת הגימלאים ביחס לרמת
המחירים במשק, יפעל השר לתיקון השחיקה.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
מר יוסי קוצ'יק/יועץ השר
33
2 ינואר 2011
ג/שכר - 7
לכבוד
חבר הכנסת חיים כץ
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
הנדון: עמדת איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
בנושא ניתוק שכר הגימלאים משכר הפעילים
1. לקראת הדיון ב- 3.1.2011 אנו שולחים לך את פניותינו לשר לבטחון
פנים בצירוף דרישותינו מהממונה על השכר. דרישות אלה מוסכמות
עם "צוות" ואושרו כבר בחיוב ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר.
2. א. לאיגוד הגימלאים אין מעמד של ארגון יציג והגורם המוסמך מול שר
האוצר הינו השר לבטחון פנים, אשר יכול להחליט פורמלית בניגוד
לעמדתנו.
הזמן הוא "קריטי" לגבינו. עברו למעלה משנתיים וחצי ממועד תחולת
, ₪ ההסכם, לגימלאים נגרם נזק בלתי הפיך בין -. 1500 ₪ ל-. 5000
היות ואין הצמדה וריבית על ההפרשים.
ב 30.10.2010- (שנתיים וארבעה חודשים מיום תחילת הסכם
הגימלאות) כותב אלינו ראש אגף התקציבים במשרד לבטחון פנים:
"המשרד לבטחון פנים ממשיך לבדוק את הנושא".
ב. ללא פניית השר לבטחון פנים לשר האוצר, ניתוק שכר הגימלאים
משכר הפעילים לא יכול להתממש.
3. אנו ממתינים שנתיים וחצי לשינוי החוק. מועצת איגוד גימלאי המשטרה
ושב"ס אישרה פה אחד את תמיכתה בשינוי.
4. נודה לך כיו"ר הוועדה המעורבת בהליך החקיקה, תעזור לנו לקדם
את שינוי החוק, בהליך מזורז ככל האפשר.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
34
כתבה שפורסמה בגלובוס ב- 4/1/2011
מחריפה המחלוקת על הגמלאות של עובדי מערכת הביטחון
ועדת העבודה והרווחה דנה היום בסוגיית הצמדת הגמלאות של צה''ל ושאר מערכת הביטחון למדד המחירים
לצרכן
אדריאן פילוט
3/1/11
"הצבא התלבט ארוכות לגבי מעבר לשיטת הצמדת הגמלאות. אני סבור כי מעבר למדד הוא הצעד הנכון. לפני כמה
ימים היה אצלי מנכ''ל משרד הביטחון וככל שאני מבין יש נכונות למעבר. יש לי מכתב ואמירות פורמאליות של מערכת
הביטחון לכך", כך אמר אילן לוין, הממונה על השכר, בוועדת העבודה והרווחה בדיון שהתקיים היום (ב') בסוגיית
הצמדת הגמלאות של צה''ל ושאר מערכת הביטחון למדד המחירים לצרכן.
נזכיר, כי גמלאות עובדי מערכת הביטחון (צה''ל, משטרה שב''ס, שב''כ ומוסד) צמודים לשכר של עובדים פעילים וטרם
נותק ממנו, וזאת לעומת רוב העובדים במגזר הציבורי אשר הצמדה הינה זה כמה שנים לפי מדד המחירים לצרכן.
אלוף אבי זמיר, ראש אכ''א, הסתייג מדברי לוין ואמר כי "משרתי קבע סובלים משחיקת שכר משמעותית מאוד כאשר
15% ממשרתי הקבע מקבלים השלמת הכנסה. ב 15- השנים האחרונות נרשמה שחיקה גם בשכר הגמלאים. היום גם
יותר קשה לפתוח קריירה שנייה אחרי יציאת לפנסיה. העמדה שלנו ברורה: לא מתנתקים מעובדים הפעילים; חייבים
לתת מענה לשחיקה שנרשמה בשנים האחרונות; וגם חייבים להבטיח אי שחיקה עתידית" סיכם זמיר.
יורם שחל, איגוד גמלאי המשטרה ושב''ס חשף את המחלוקת החריפה שמתפתחת זה שנתיים בין גמלאי המשטרה
לבין אלו של צה''ל: "אנו משמשים בני ערובה לנושא שכר הפעילים ולכן נושא הצמדת הגמלאות איננו מקודם על ידי
המשרדים. אנו לא ארגון מייצג ולכן הסמכות היא בידי השר לביטחון פנים. יש לנו מסמך משותף ואין שום נקודת מחוקת
בינינו לבין האוצר. יש בינינו הסכמה מוחלטת עם האוצר לגבי המעבר אבל יש לנו בעיה עם דווקא המשרדים-זה חסר
תקדים. שלא יגידו לי ש 6.25%- (עליית שכר הפעילים) זה יותר מ 10%- (עליית המדד בשנים האחרונות). אצלנו גיל
הפרישה היא 10 שנים מאוחר יותר לעומת צה''ל. אנו מבקשים כל הזמן להעביר להצמדה למדד. אנו מבקשים לפעול
לקיצור משך הזמן לשינוי חקיקה שכן כבר 470 גמלאים נפטרו מאז שאנו מבקשים את המעבר", סיכם שחל.
מערכת הביטחון צמודים במערכות השכר לאלו של צה''ל. יו''ר הוועדה, חיים כץ (ליכוד), סיכם את הדיון והסביר כי
מדובר בדיון ראשון המיועד אך ורק להכיר את עמדת הארגונים השונים.
גם נציג המשטרה הצהיר רשמית כי הם תומכים בניתוק. יצחק ברזילאי, יו''ר עמותת גמלאי המוסד האשים את משרד
האוצר בניסיון של "הפרד ומשול" בין ארגוני הביטחון השונים. נזכיר כי לפי החוק, כל
גמלאי צה''ל דורשים תוספת: 2 מיליארד שקל לפנסיה
זאת בעקבות החלטת האוצר לסגת מכוונתו להצמיד את הגמלאות של מערכת הביטחון למדד המחירים לצרכן,
מאיימים לפתוח במאבק ציבורי חסר תקדים ■ " כפי שנחשף ב"גלובס
אדריאן פילוט
9/1/11
גמלאי צה''ל דורשים תוספת של 24% לבסיס ותוספת בשיעור דומה באופן חד פעמי לפנסיה ובאופן מיידי, אחרת הם
יפתחו במאבק ציבורי חסר תקדים כבר בשבוע הקרוב, כך הוחלט הבוקר (א') בישיבה חירום מיוחדת של מועצת "צוות"
(ארגון גמלאי צה''ל). זאת, בעקבות החלטת משרד האוצר לסגת מכוונתם להצמיד את הגמלאות שלמערכת
הביטחון למדד המחירים לצרכן כפי שנחשף ב"גלובס" ביום חמישי האחרון.
"אכן היו ויכוחים, אבל ישנה החלטה ברורה ומוסכמת ע''י 800 גמלאי צה''ל ועל האוצר. יש לנו מסמך מוסכם שנכתב
יחד עם הממונה על השכר באוצר (אילן לוין), שבו סוכם כי אכן תהיה הצמדה וגמלאי צה''ל יקבלו את כל התוספות
בהתאם ל"הסכם עיני", כולל התוספות הרטרואקטיביות" אמר צבי שור, מנהל מו''מ מטעם "צוות". העלות השוטפת של
הסכם כזה נאמדת בשנה הראשונה על כ 2- מיליארד שקלים, וזוהי הסיבה מדוע האוצר נסוג ביום חמישי האחרון
מכוונתו.
לפי דרישות "צוות" יתווספו עוד 24% לבסיס הפנסיה של משרתי הקבע (הנאמדת בכ 1- מיליארד שקל) ובנוסף דורשים
2009 ו 2010- (עוד כ 1- מיליארד שקלים). , הגמלאים עוד תוספת דומה ורטרואקטיבית בגין התוספות לשנים 2008
לדברי שור ישנם כעת שני ויכוחים המעכבים מזה תקופה ארוכה את פיצוי הגמלאים בגין שחיקה: הראשון, בתוך
האוצר-בין הממונה על השכר לבין אגף התקציבים, אשר צריך לממן את ההסכם; וויכוח נוסף הינו בין משרד האוצר לבין
משרד הביטחון לגבי מקור המימון של התוספות (תקציב הביטחון או האוצר). "אנו כבר מקופחים הרבה זמן. התחושה
שלנו היא שלמי שאין שאלטר - לא מקשיבים לו וזה חייב להיפסק כי כל יום שעובר זה יום שגמלאי מפסיד כסף וזה
חמור מאוד וזה כבר הרבה כסף", אמר.
"לאור הזיגזג של מערכת הביטחון בשנתיים האחרונות, משרד האוצר חוזר בו מרצונו להצמיד את גמלאות הביטחון
למדד. האוצר איבד את העניין במהלך הזה ומבחינתו ניתן להישאר במצב הקיים. משרד האוצר בוודאי לא מצטער
לחסוך 800 מיליון שקל בשנה" מסר ל"גלובס" אילן לוין ביום חמישי האחרון.
ממשרד האוצר:" לאור עמדת ראש אכ''א, אלוף אבי זמיר, בוועד חוץ וביטחון שמתנגדת למהלך, הטענות צריכות להיות
מופנות למשרד הביטחון. משרד האוצר לא יכפה את המהלך אם צהל מתנגד לו. יחד עם זאת אם תושג הסכמת שר
הביטחון למהלך - הוא יקודם. "
35
חדשות ופרסומים > חדשות צוות
"צוות" לקראת יציאה למאבק ציבורי 09/01/11
הנהלת "צוות" מודעת לתסיסה בקרב הגמלאים בעקבות קיפוחם המתמשך. אנו יוצאים עתה לתקשורת. להלן
ההודעה לעיתונות שמופצת לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות.
השבוע מתוכננים דיונים של משרד הביטחון והאוצר עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לקראת העלאת הנושא
ע"י שר הביטחון לראש הממשלה. אנו מתכננים את המאבק הציבורי הנמרץ אם דיונים אלה לא יוכתרו בהצלחה.
הודעה לעיתונות:
הנהלת "צוות" קיבלה החלטה חסרת תקדים - יציאה למאבק ציבורי במידה והמו"מ עם משרד האוצר לא יסתיים
בהצלחה עד סוף השבוע הזה. לראשונה יצאו גמלאי צה"ל למאבק.
הרקע - לפני שנה וחצי נחתם הסכם שכר לגמלאי המגזר הציבורי, המעניק תוספות החל ממאי 2008 , אך
גמלאי צה"ל הוחרגו ממנו. ב 15- השנים האחרונות נשחקה מאד גמלת גמלאי צה"ל.
לאחרונה, לאחר מו"מ ארוך, הוסכם סיכום בין משרדי הביטחון והאוצר על דעת ארגון "צוות". ביום חמישי
האחרון הודיע ראש אגף התקציבים באוצר, אודי ניסן, כי "נגמר התקציב".
ד"ר ברוך לוי, יו"ר "צוות": "ממשלת ישראל מתייחסת, כנראה, רק למי שיש לו יד על השאלטר, ולא למי שיש לו
'מפתח ערכי'. 35 אלף בתי אב של גמלאים ועוד עשרות-אלפי משפחות המשרתים בצבא הקבע דורשים מראש
הממשלה ומשר הביטחון לפעול לעדכון גמלת גמלאי צה"ל. אם עד סוף השבוע לא ייחתם איתנו ההסכם, לצערי
הרב, לראשונה בתולדות המדינה, נצא למאבק ציבורי על הפגיעה הממשית בציבור המשרת והתורם של
המדינה".
36
11 ינואר 2011
שכר - 17
לכבוד
השר לבטחון פנים/ח"כ יצחק אהרונוביץ
שר הבטחון/ח"כ אהוד ברק
הממונה על השכר/אילן לוין
ראש "צוות"/ד"ר ברוך לוי
הנדון: הצמדת שכר הגימלאים למדד
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס מצטרף לעמדותיו של ארגון "צוות"
להצמדת שכר הגימלאים למדד בהתאם לסיכומים של ארגון "צוות"
ואיגוד גימלאי המשטרה ושב"ס, עם הממונה על השכר מר אילן לוין.
שני הארגונים מייצגים ביחד כ- 50.000 משפחות שגימלתן נשחקה
וחלקן הגיעו אף לחרפת רעב .
רצ"ב החלטת "צוות" מיום 9.1.2011 והפרסום בעיתון "גלובס" .
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
37
28 מרץ 2011
שכר - 73
לכבוד
השר לבטחון פנים
ח"כ יצחק אהרונוביץ
מכובדי,
הנדון: סיכום נושא שחיקת הגימלה של גימלאי המשטרה ושב"ס
1. אני פונה אליך על מנת לסכם נושא כאוב זה שנמשך במו"מ
של למעלה משנתיים.
2. קיים סיכום מתואם עם "צוות" – ארגון גימלאי צה"ל והממונה
על השכר באוצר.
אין שום סעיפים פתוחים והנושאים מוסכמים על כל הצדדים,
במקרה דנן הגורם המעכב את הסדר הגימלאות אינו משרד האוצר.
3. הגימלה שלנו נשחקה בצורה משמעותית וזאת על דעת
כל הצדדים. גימלאי השירות הציבורי קיבלו את תוספות השכר
. בעקבות הסכם ההסתדרות – האוצר, רטרואקטיבית מ - 1.7.2008
גימלאינו לא ראו אגורה בעקבות הסכם זה וקיפוחם נמשך.
4. אנו מצרפים את מסמך "צוות" שנשלח לראש הממשלה ולשר
הבטחון בנושא זה.
5. אדוני השר, הפתרון נמצא בידיך. כ- 20.000 גימלאי המשטרה
ושב"ס ומשפחותיהם ממתינים שתסכם סוף סוף נושא כאוב זה.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
עותק
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
רב-גונדר(גימ') יעקב גנות
38
6715 : סימננו
28 מרץ 2011
כ"ב אדר ב תשע"א
לכבוד לכבוד
ראש הממשלה שר הביטחון
מר בנימין נתניהו מר אהוד ברק
הנדון : סיכום נושא הגמלה של גמלאי צה"ל
מכובדיי שלום וברכה
אני פונה אליכם בדחיפות בכל הכבוד הראוי בבקשה לסכם נושא כאוב
. זה שנמשך במו"מ כשנתיים מאז החלטת הממשלה בחודש מאי 2009
גמלאי צה"ל מודעים לכך שקיים סיכום מתואם בין הממונה על השכר
באוצר לבין מערכת הביטחון ולבין ארגון "צוות", המייצג היחיד
של 34,000 גמלאי צה"ל. סיכום זה מאפשר פתרון הבעיה.
גמלאי צה"ל אשר קופחו וגמלתם נשחקה בצורה בולטת,
עובדה המוסכמת על כל הנוגעים בדבר, מודעים לכך שגימלאי המדינה
קיבלו כבר לפני כשנתיים את התוספות הנובעות מהסכם עיני
ורק גמלאי צה"ל ממשיכים להיות מקופחים. זאת בנוסף לשחיקה
הבולטת בגמלתם בשני העשורים האחרונים.
מצורף מכתבי למנכ"ל משרד הביטחון המפרט את החלטת
מועצת "צוות" שתואמה כאמור עם הממונה על השכר
באוצר וגם עם מערכת הביטחון. וכן פניתי אל ראש הממשלה
ושר האוצר בנדון.
הפיתרון נמצא בידיכם !!! כלל 34,000 גמלאי צה"ל ומשפחותיהם,
ממתינים בדריכות ובציפייה שתסכמו סוף סוף נושא כאוב זה.
לפני חג הפסח הבא עלינו לטובה.
בברכה,
ד"ר ברוך לוי
יו"ר "צוות"
העתק :
הרמטכ"ל - רב אלוף בני גנץ
מנכ"ל משרד הביטחון - אלוף (מיל') אהוד שני
ראש אכ"א - אלוף אבי זמיר
יועכ"ל - תא"ל מהרן פוזנפר
39
יונינה ויורם גונן-גורביץ, עורכי-דין
( רחוב האשל 12 (דירה 49 ) רמת- גן ( 52435
טל/פקס: 077-5343200 (- שיגור פקס רק לאחר הודעה טלפונית)
ניידים: יונינה: 052-2870775 יורם: 052-2515340
yoram@ygonen.comyonina@ygonen.com
רמת- גן: 06 , יוני, 2011
לכבוד
מר י. אהרונוביץ(ניצב גמל.)
כב' השר לביטחון פנים לפקס' מספר: 02-5428039
המשרד לביטחון פנים – בנין משרד השיכון
קריית הממשלה – שייח ג'ראח ירושלים
מכובדי,
הנדון: פגיעה מתמשכת ב- 15,000 משפחות גמלאי משטרה ושב"ס
1. בפברואר 2010 פניתי אליך בכתב בנוגע לסחבת שהנך נוקט בטיפול בשכר גמלאי
המשטרה ושב"ס. זמן קצר לאחר משלוח המכתב התקיים דיון במשרדך ובו הבטחת
לסיים במהרה את הטיפול בעניין הצמדת הגמלה למדד. מאז אותה פגישה לא מומשו הסיכומים
שהחלטת באותה ישיבה ולאחר מכן, היישום היחידי שאותו "הצלחת" לעשות וזאת בנושא שהוא
בנפשם של הגמלאים הינו דחיה חוזרת ונשנית של העניין שוב ושוב מתוך ציפייה , אולי, שהנושא
יתמשך ויתמשך עד שייעלם כליל ואיתו מאות גמלאים שהולכים לעולמם מדי שנה.
2. לא אחזור שוב על כל ההסברים. ההבהרות, המצגות, העובדות שהוצגו בפניך על ידי
טובי
המקצוענים בתחום השכר, ושהובילו למסקנה האחת והיחידה, שבאה ממקום של הוגנות יושרה
והחלטיות, ושאתה לא היית מסוגל לומר אותה בריש גלי, והיא, שנכון וצודק להורות על הצמדת הגמלה
למדד ובכך לתקן עוול שנמשך שנים רבות (כ- 20 שנה) בהן שכרם של הגמלאים נשחק כתוצאה
מהצמדתו לפעילים.
3. אנו רואים בך אחראי בלעדי לפגיעה המתמשכת במשפחות הגמלאים שלנו, הזכאים
לפיצויי שחיקה, שמספרם הולך ומצטמצם כפי שצוין לעיל.
4. כמי שמתבוננת מהצד בדרך ההתנהלות שלך בעניין זה, אני כעוסה, עצובה ומאוכזבת
מאופן ההתייחסות שלך לאיגוד גמלאי המשטרה ושב"ס, כאשר השיטה היא זימון נציגי
איגוד הגימלאים לפגישה מנומסת מדי מספר חודשים, במטרה לדחות שוב ושוב קבלת
החלטה וקידום העניין. כל זאת כאשר המדובר בארגון שהוא הוא הארגון המייצג
החוקי הבלעדי של 15000 משפחות גמלאים, ובתור שכזה מייצג עשרות אלפי אנשים.
5. מאידך גיסא, לא היה קשה להבחין שיחסך שונה לחלוטין כשמדובר ב"מועדון
החברתי" - בו אתה חבר כניצב בדימוס - כוונתי כמובן ל"מועדון הרבנצ"ים והניצבים".
"מועדון" שאינו אלא חוג חברתי ותו לא, שחבריו לא נבחרו בבחירות חוקיות ומייצגות
כנדרש. עוד אציין שמועדון כזה אינו קיים בצה"ל, בשב"כ או במוסד. תחושתי הקשה
הינה שהנך מעניק משקל רב יותר לדעות בהן נאחזים גורמים מסוימים מחבריך
במועדון הניצבים, מטעמים שאינן ברורים לי, לאור חוות הדעת המקצועיות בהקשר
זה.
6. עיני אינה צרה בחברי מועדון הניצבים, אולם בשל עמדה שננקטה על ידי מי מהם,
ואיני רוצה בשלב זה לנקוב בשמות, נוצרה בקרב מספר ניצבים לשעבר, סיטואציה של
התנגדות להצמדת הגמלה למדד. למרות שצדקת העניין נבחנה שוב ושוב מבחינה
מקצועית והוצגה לאותם מתנגדים בודדים (כפי שאפרט להלן) עדיין הינם נאחזים
בדעתם ובהתנגדותם, כפי שהציגו בישיבות (גם כאלו שבהן השתתפתי), להן הוזמנו על
ידך. אוסיף ואציין שגמלתם של הניצבים עולה לאין שיעור על גמלת בעלי הדרגות
הנמוכות, מה עוד שחלק ניכר מהניצבים בגמלאות מועסקים במשק במשרות בכירות,
בשכר נאה ולפיכך הדחיפות בתיקון השחיקה הנוגעת לבעלי הדרגות היותר נמוכות
אינה רלבנטית לגביהם.להם יש זמן, מה שאין כן לחברינו הנזקקים שמספרם כאמור
הולך ופוחת.
(אגב, מרבית הניצבים בגמלאות אינם מודעים לכך שגם גמלתם נפגעה קשות. ידוע לי שלפני כשנתיים
ביקש תנ"צ גמל. יורם שחל להופיע לפני המועדון כדי להסביר את מהות הפגיעה אך בקשתו נדחתה על
ידי יו"ר המועדון ניצב גמל. יאיר יצחקי בטענה שעמדתו של מר שחל ידועה כבר).
7. למותר לציין שהנך ה"שר" של כולנו! מחובתך אמנם להטות אוזן קשבת לכולם, גם
לניצבים בדימוס, אך למותר לציין כי עליך לתת את המשקל הראוי לגוף המוכר
,המייצג את מכלול האוכלוסייה שהעניין נוגע לה, דהיינו איגוד הגמלאים ,קל וחומר
שכל חוות הדעת המקצועיות בעניין זה, הינן אחידות, בהירות וברורות לגבי הצורך
בתיקון השחיקה על ידי הצמדת שכר הגמלאים למדד, כדלקמן: -
8. בנובמבר 2009 התקיימה בבניין הכנסת ישיבה של מועצת איגוד גמלאי המשטרה
ושב"ס בהשתתפות ח"כ אריה ביבי ונציגים ממועדון הניצבים שביקשו חוות דעת
מקצועית נוספת על חוות דעתו של יורם שחל. נשיא איגוד הגמלאים, מר דוד עטר
הסכים להצעה, נציג מועדון הניצבים אכן פנה לממונה על השכר לשעבר, מר יובל
רכלבסקי אך הואיל ותשובתו החד משמעית של מר רכלבסקי הייתה כי הוא תומך
בעמדתו של מר יורם שחל הוחלט על ידי מועדון הניצבים לפנות לחוות דעתו של מר
שלום גרניט ז"ל, לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר.
9. חוות דעתו של מר שלום גרניט ז"ל הייתה אף היא חד משמעית, כי הצמדת הגמלה
למדד עדיפה על פני המצב הקיים (הצמדה לפעילים), וכן המליץ שתהיה הצמדה
לפיצוי שיקבלו גמלאי צה"ל אשר לדבריו "אינו בהכרח בהצמדת הקצבה אלא בתנאים
הנלווים, כגון כללי ההיוון".
10 . התוצאה היא שכל המומחים המקצועיים בנושא זה : מר שלום גרניט ז"ל, מר יובל
רכלבסקי, תא"ל גמל. צבי שור (יועץ "צוות"), תנ"צ גמל. יורם שחל (יועץ איגוד גמלאי
המשטרה ושב"ס) תומכים בתיקון השחיקה רבת השנים על ידי הצמדת הגמלה למדד.
11 . למרות האמור לעיל, חוג הניצבים המשיך לעמוד על שלו , והתעלם מעמדתם של כל
בעלי המקצוע המומחים והמקובלים ביותר בתחום השכר, לרבות המומחה שאת חוות
דעתו חברי החוג עצמם הזמינו, ולמרות כל זאת הנך מזמין את נציגם לכל דיון
להשמיע את דעתו אף שאינה רלבנטית מאחר ולא התקבלה על דעת המומחים
המקצועיים.
12 . הפועל היוצא מכל האמור לעיל הוא שהתנהלותך בעניין זה, מהווה תקדים מצער
ביחסי עבודה ,שכן כל נושא הצמדת הגמלה למדד , על כל סעיפיו, מסוכם עם הממונה
על השכר ודווקא אתה כשר לביטחון פנים הממונה על הנושא, לא מוביל מהלך צודק
זה לסיום העניין, למרות שהסברתי בראשית מכתבי את הנחיצות והדחיפות עבור
רבים מחברי הגמלאים, בהם כאלו שנמצאים על סף פת לחם או חסר בתרופות יותר
יקרות.
13 . אינך יכול כיום גם להסתתר מאחורי הנימוק של המתנה להחלטת הצבא, הואיל וידוע
לך כי "צוות" – ארגון גמלאי צה"ל ,כבר סיכם (יחד אתנו, גמלאי המשטרה ושב"ס) את
כל הסעיפים. כמו כן סעיפים אלו מוסכמים על שר הבטחון ומנכ"ל משרדו .העיכוב
היחידי שעומד בפני הפעלת הסדר הגמלה בצבא הינו מציאת מקור למימון התקציבי.
ידוע לנו שמכשול זה אינו עומד בפניך, כפי שהסביר הממונה על התקציבים במשרד
האוצר .
14 . למרות כל האמור לעיל הנך ממשיך בסחבת בלתי ברורה ומכתבו של נשיא איגוד
הגמלאים אליך (לפני 3 שבועות) לא זכה למענה.
15 . נודע לי ש"צוות" - ארגון גמלאי צה"ל ואיגוד גמלאי המשטרה ושב"ס פנו ליו"ר
ההסתדרות מר עופר עיני בבקשה שייכנס לעובי הקורה ויזניק סוף סוף את הרכבת
המקרטעת קדימה.
16 . בכוונתי להביא מכתב זה לידיעת ציבור הגמלאים וכן לתת לו ביטוי פומבי לאור חוסר
הצדק החברתי המקומם שנוצר כתוצאה הסחבת כאמור ומתוך תקווה שאולי הפעם
תממש את סמכותך כשר שלנו, המופקד על הנושא הזה שהינו בנפשנו.
17 . כאמור, באם העניין לא יקודם על ידכם נפנה לגורמים מחוץ למשטרה שהוכיחו את
יכולתם להוציא ולממש דברים מהכוח לפועל.
בכבוד רב ובברכת חג שמח,
יונינה גונן (תנ"ץ גמל.)
העתקים:
מר עופר עיני – יו"ר ההסתדרות, רח' ארלוזורוב , ת"א
ח"כ אריה ביבי – יו"ר השדולה למען השוטרים והסוהרים – באמצעות פקס
02 - מר אילן לוין – הממונה על השכר במשרד האוצר – באמצעות פקס 5695372
02 רב גונדר גמל. יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים – באמצעות פקס -5702157
03 - מר דוד עטר, נשיא איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס – באמצעות פקס 6312447
תנ"צ גמל. יורם שחל , יועץ לאיגוד גמלאי המשטרה ושב"ס – רח' סטימצקי 6, ת"א 69362
41
התפתחות במאבק על הגמלה: "צוות" ביקש התערבות ובדיקה של מבקר המדינה
09/06/11
יו"ר "צוות" פנה בשם הארגון למבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בבקשה כי יתערב
ויבדוק את הטיפול בקצבאות גמלאי צה"ל. בפנייה מצביע ד"ר לוי על כי ראשי המדינה פעלו כלפי גמלאי
צה"ל בחוסר יושר, באי-הגינות ובניגוד גמור לנורמות ציבוריות ולסדרי מינהל תקין. ב"צוות" נעקוב אחר
פעולת המבקר ונעדכן.
42
לכבוד לכבוד
השר לבטחון פנים מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
ח"כ יצחק אהרונוביץ רב -גונדר(גימ') יעקב גנות
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. שר הבטחון קיבל את עמדת "צוות" להצמדת הגימלה למדד המחירים וכן
את מסמך שמונה הסעיפים הזהים לעמדתינו.
הנושא היחיד שנשאר שנוי במחלוקת הוא תיקצוב גימלאות צה"ל. התקיים
דיון ב- 15.5.11 בין מנכל"י משרדי האוצר, רוה"מ והבטחון, להסדרת
הנושא שהסתיים ללא הכרעה. הנושא יועבר להחלטתו של ראש הממשלה.
2. כפי שמסר לנו מנכ"ל המשרד לבטחון פנים, הודיע לו ראש אגף התקציבים
באוצר שאין בעיה תקציבית לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס, פתרון בעיית
גימלאינו תפשיר מיד את תשלום המענק של -. 2000 ₪ לפעילים וכן
תאפשר תשלום תוספות שכר לשוטרים ולסוהרים המבצעיים.
3. המתנה להכרעה בנושא התקציבי לגבי צה"ל רק תדחה את ההליכים
הפורמליים הדרושים להפעלת השינויים בפנסיה. אנו מבקשים להתחיל
בהיערכות לשינויים על מנת לקצר את משך הזמן הדרוש להפעלת הצמדת
הגימלה למדד.
4. מצ"ב מסמך שהוכן על ידי יועצנו לענייני שכר – תנ"צ(גימ') יורם שחל,
הכולל את כל האספקטים החוקיים והמעשיים הכרוכים בהפעלת שיטת
הפנסיה החדשה, לרבות כל ההסכמות שהושגו עם הממונה על השכר.
5. איך אנו יכולים להביט בעיני גימלאינו שנמצאים מתחת לקו העוני,
כאשר אנו יודעים שיכולנו לעזור להם כבר לפני שנתיים ימים, וחבל
על כל יום שחולף שמנציח את מצבם העגום.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
העתק
מר אילן לוין-הממונה על השכר
43
שכר גימלאינו
1. לשאלות הפונים לאתר האינטרנט ולטלפונים הפרטיים שלי,
להלן תשובתי החד משמעית:
2. האחריות לאי הפעלת הסכם השכר לגימלאינו הינה אך ורק
של השר לבטחון הפנים.
3. טיעון השר הוא המתנה לצה"ל.
הסיבה לאי חתימת ההסכם לגבי גימלאי צה"ל אינה מקצועית
אלא הויכוח הקיים בין צה"ל למשרד האוצר - מי יממן את
תוספות התקציב.
4. אצלנו בעיית התקציב אינה קיימת.
המתנת השר לבטחון הפנים עד להסדר התקציבי בצה"ל ,
מצביעה על חוסר רגישות והתעלמות מ- 15,000 משפחות
גימלאי המשטרה ושב"ס.
תנ"צ (גימ') יורם שחל
44
21 יולי 2011
ג/שכר - 224
לכבוד
השר לבטחון פנים/מר יצחק אהרונוביץ
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר יעקב גנות
מפכ"ל משטרת ישראל/רנ"צ יוחנן דנינו
נציב שב"ס/רב גונדר אהרון פרנקו
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. ביולי 2011 ימלאו שלוש שנים וארבעה חודשים להסכם "עיני" המצמיד את
שכר הגימלאים למדד המחירים לצרכן. גימלאי השירות הציבורי האזרחי קיבלו
את מלוא תוספות השכר, לרבות הפרשים מ- 2008 , בעקבות ההסכם הנ"ל.
2. לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס קיימת דממת אלחוט מצד השר הממונה שהינו
הסמכות הפורמלית בנושא הגימלאות, אך מאידך מאז 2008 גדל מספר
הגימלאים שעברו לעולם הדממה , בלמעלה מאלף.
למרבית גימלאי המשטרה ושב"ס מגיעים הפרשים בגובה של למעלה
מחמישה חודשי פנסיה ותוספת לגימלה החודשית מ- 1.1.2011 בגובה של
. כ- % 23.4
3. הרעש שנעשה סביב שכר הפעילים (ועדת שרים לענייני חקיקה, ועדות
הפנים והכספים של הכנסת) מיותר - מהומה על לא מאומה.
קיימת שעת רצון שהולכת ואוזלת לפתרון שכר המגוייסים החדשים ושכר
הגימלאים מצד האוצר. כנראה הסולידריות עם שר הבטחון שאיננו רוצה לממן
מתקציב משרד הבטחון את תוספות השכר לגימלאי צה"ל, עולה על הדאגה
לשכר השוטרים והסוהרים הפעילים ושכר הגימלאים.
4. זו פעם ראשונה בתולדות יחסי העבודה במדינת ישראל שהאצבע המאשימה
אינה מופנית מול האוצר .במקום לצאת כגדולים בקרב אוכלוסיית השוטרים,
הסוהרים, הפעילים והגימלאים - מנהלים מערכה סזיפית ללא תכלית.
5. הממונה על התקציבים באוצר פורש ב 1.8.2011- וקיים חשש שהממונה החדש
ירצה "ללמוד" את הנושא. גם הממונה על השכר כנראה לקראת סיום קדנציה .
6. אני מקווה שההתנהלות בנושא שכר הגימלאים הינה רק פרי של ייעוץ מוטעה
לעומת כלל חוות הדעת המקצועיות החיוביות בנושא.
7. כל הנושאים הכרוכים במעבר גימלאי המשטרה ושב"ס לשיטה של הצמדת
הגימלה למדד, מוסכמים בינינו לבין הממונה על השכר. הח"מ הכין טיוטא
לסיכום כל הנושאים הקשורים לשינוי שיטת הגימלה - לקראת המו"מ
הפורמלי עם האוצר, כך שלאחר החלטה חיובית של השר ניתן לסיים הנושא תוך
מספר שעות.
8. חברי הנהלת "צוות" נפגשו עם מבקר המדינה השופט מיכה לינדשטראוס
בכובעו השני כנציב תלונות הציבור. בפגישה הועלו בפניו בכתב ובע"פ
מחדלי מערכת הבטחון ושר הבטחון בנושא גימלאי צה"ל. בין השאר הם אמרו
למבקר שלגבי גימלאי המשטרה ושב"ס אין בעיה תקציבית .
אנו שוקלים לפנות למר לינדשטראוס כנציב תלונות הציבור על מנת שיבדוק
את התנהלות המשרד לבטחון פנים כלפי גימלאיו במשך למען משנתיים.
כמו כן פנינו לעורך דין על מנת לבדוק אפשרות של הגשת בג"צ נגד השר
לבטחון פנים (כאמור פעם ראשונה שבג"צ בנושא שכר אינו מוגש נגד שר
האוצר) בתביעה של העדר ייצוג הולם לגימלאיו.
9. אתה דוחק אותנו לפינה ואין לנו ברירה אלא לנקוט בכל הצעדים הדרושים
מתוך אחריות ל - 15.000 משפחות גימלאי המשטרה ושב"ס.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ)
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
45
31 יולי 2011
לכבוד
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים/מר יעקב גנות
הממונה על השכר/מר אילן לוין
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. נדהמנו לשמוע באמצעי התקשורת שהשר לבטחון פנים מקים צוות
לבדיקת הנושא.
2. השר לא עמד בהתחייבותו מפברואר 2010 (לפני שנה וחצי) בישיבה
רבת משתתפים להקים צוות כזה.
3. שני המסמכים המצורפים הם סיכום כל הנקודות הקשורות למעבר לגימלה
הצמודה למדד - נעשו במשותף על ידינו, "צוות" והממונה על השכר.
4. שר הבטחון לא הקים צוות לבחינת הנושא, הוא קיבל את סיכומי "צוות" עם
. הממונה על השכר כעמדת משרד הבטחון, ראו מכתבו מיום 24.7.2011
עמדת השר לבטחון פנים היתה לפעול תמיד כמו צה"ל. אם המסמך שסיכם
"צוות" עם האוצר טוב לשר הבטחון, אזי המסמך הזהה שסיכמנו אנו עם
הממונה על השכר טוב גם לשר לבטחון פנים.
5. בשעתיים הקרובות נעביר אליכם הצעה להסכם הכולל את כל הנקודות
הקשורות בשינוי שיטת הגימלה.
6. בהמשך לסיכומים קודמים עם השר לבטחון פנים, אנו דורשים שבמו"מ עם
האוצר ישתתף נציגנו מר יורם שחל המעורה בכל מהלך ההסכם עם הממונה
על השכר באוצר.
בברכה,
דוד עטר
נשיא האיגוד
מצ"ב: 4 עמודים
46
2 אוגוסט 2011
ג/שכר - 240
לכבוד
השר לבטחון פנים
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מפכ"ל משטרת ישראל
נציב שירות בתי הסוהר
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. להלן ציטוט תגובת דובר משטרת ישראל למאמרה של מירב ארלוזורוב
: בעיתון הארץ מתאריך 1.8.2011
" הגימלאים הם אחד הנושאים החשובים על סדר היום, וזאת מתוך
כוונה כי המשא ומתן יוביל לתוצאות הרצויות מבחינת הגימלאים".
2. משא ומתן מנהלים כאשר ישנם חילוקי דעות - יש להדגיש כי אין כל חילוקי
דעות עם הממונה על השכר באוצר על כל הסעיפים הכרוכים במעבר לגימלה
צמודה למדד.
3. גם לאור מכתב מנכ"ל משרד ראש הממשלה מתאריך 13.7.2011 המצורף בזה,
אין כל בעיה תקציבית למימון המעבר האמור.
4. מצוי אצלכם נוסח ההסכם שהעברנו אליכם וניתן לסיים את המשא ומתן תוך
שעות ספורות.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
העתק
אילן לוין/הממונה על השכר
נשיא האיגוד/מר דוד עטר
47
1 אוגוסט 2011
ג/שכר - 237
לכבוד
ח"כ י. גפני
יו"ר וועדת הכספים
כנסת ישראל - ירושלים
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. נושא שכר גימלאי המשטרה ושב"ס אינו מטופל על ידי המשרד לבטחון
פנים זה למעלה משנתיים. מדובר בהסכם שכר רטרואקטיבי
מ- 1.7.2008 למעלה משלוש שנים.
2. המשרד מתעלם מגימלאיו ומשתמש בהם כבני ערובה על מנת להשיג
תוספות שכר לשוטרים ולסוהרים הפעילים.
3. כל נושא מעבר תשלום הגימלאות להצמדה למדד המחירים מסוכם בינינו
לבין הממונה על השכר באוצר, אין מחלוקת על סעיף כלשהו.
4. הסמכות הפורמלית לחתום על הסכם עם הממונה על השכר הינו השר לבטחון
פנים. הכינונו מסגרת של הסכם וניתן לסיים הנושא תוך שעתיים.
5. השר אינו ממלא את תפקידו בהגנה על זכויות 15.000 משפחות גימלאיו. זו
תופעה יחודית שאין דוגמתה, של התעלמות מציבור גימלאים חסר הגנה
מקצועית, ופעם ראשונה בתולדות יחסי העבודה במדינת ישראל שהגורם
המעכב תוספות שכר המגיעות כדין אינו משרד האוצר אלא השר הממונה.
6. הגיעו מים עד נפש. נודה לך אם תזמן דיון דחוף בנושא, אליו יוזמן הדרג
הבכיר ביותר: השר לבטחון פנים, מנכ"ל המשרד לבטחון פנים, המפכ"ל,
נציב שב"ס, הממונה על השכר באוצר ונציגות איגוד הגימלאים.
אנו זכאים לדיון בדרג זה שהינו מקביל לזה שהתקיים בנושא שכר . 7
הפעילים, ויש לעמוד על כך שהמוזמנים ישתתפו בדיון זה.
8. לאור מכתבו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה (המצורף בזה) והסיכומים
עם הממונה על השכר באוצר, אין שום סיבה לא לחתום מיידית על הסכם
השכר לגימלאינו.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
עותק
נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס/מר דוד עטר
48
2 אוגוסט 2011
ג/שכר - 247
לכבוד
מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מפכ"ל משטרת ישראל
נציב שירות בתי הסוהר
א.נ.,
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. ברצוני להאיר אספקטים שונים בנושא הנ"ל, שחלקם בוודאי אינו ידוע
לכם.
2. הרקע שלי: מ 1962- עוסק ביחסי עבודה, שכר, תנאי שירות וגימלאות.
הייתי ממונה על ענייני עובדי המדינה בנציבות שירות המדינה(לרבות גימלאות).
מ 1978- - סגן הממונה על השכר באוצר, אחראי בין השאר לשכר משרתי
הקבע בצה"ל, המשטרה ושב"ס. ב 1987- התגייסתי למשטרה לפי יוזמת שר
המשטרה דאז חיים ברלב ז"ל, לשם שיפור השכר ותנאי השירות של השוטרים,
הסוהרים והגימלאים.
3. לפני למעלה משנתיים הצביעה מועצת גימלאי המשטרה ושב"ס בעד שינוי שיטת
הגימלה והצמדתה למדד, בעקבות הסכם "עיני" בשירות הציבורי.
4. עמדה זו נתקלה בהתנגדות של מספר ניצבים בגימלאות. התקיים דיון נוסף של
המועצה במשכן הכנסת (בהשתתפות ח"כ אריה ביבי), הניצבים בגימלאות
אסתר דומיניסיני וגבי גל ביקשו חוות דעת מקצועית נוספת לזו שלי: הוסכם פה
אחד לפנות לממונה על השכר לשעבר יובל רכלבסקי, תשובתו של רכלבסקי
היתה: "עמדתי המקצועית זהה לעמדתו של יורם שחל".
מאחר ועמדתו לא היתה לרוחם, הם ביקשו לפנות לשלום גרניט ז"ל (הממונה
על השכר לשעבר) בעל משרד ידוע העוסק בין השאר בשכר המורים, חברת
החשמל ואחרים. עמדתו החד משמעית היתה "יש לעבור להצמדת הגימלה
למדד".
במקביל הצטרף "צוות" לעמדת גימלאי המשטרה ושב"ס. לאור חוות דעתו
המקצועית של תא"ל(מיל') צבי שור, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל.
תומכות בשינוי שיטת הגימלה. חוות הדעת המקצועיות כאמור, כל . 5
רשאים
קציני משטרה בכירים בגימלאות להמשיך ולהחזיק בדעתם (על סמך הרגשה,
"תחושות בטן" וכדומה), אך זה עניינם האישי. ציבורית ועניינית יש לפעול לפי
חוות הדעת המקצועיות ולא לפי עמדה אישית (שאינה מבוססת כלכלית) של
קצין בכיר זה או אחר.
1994 הן תוספות השכר - 6. הסכמי השכר בשירות הציבורי בשנים 7.2013
25 ממדד % - היחידות שחלו על הגימלאים. גובה התוספות נמוך בכ- % 30
יוקר המחיה.
2009 נתנו % 7.25 + מענק חד - גם הסכמי השכר החדשים לשנים 7.2013
פעמי של -. 2000 ₪ , לעומת מדד מצטבר של כ- % 13 . אם נמשיך
. בשיטה הקיימת תיגרם לגימלאים שחיקה של כ- % 5.5
7. שר הבטחון אימץ את סיכומי "צוות" עם הממונה על השכר באוצר, סיכומים
זהים לסיכומינו.
במכתבו אלי של מנכ"ל משרד ראש הממשלה איל גבאי, הוא מודיע חד
משמעית (פעם ראשונה בכתב) שאין בעיית תקצוב לתוספות השכר לגימלאי
המשטרה ושב"ס.
8. אנו תומכים בלב שלם בתוספות שכר לשוטרים ולסוהרים העובדים במגזר
היעודי, אך אין לקשור תוספות אלה לעניין שכר הגימלאים. כל יום וחצי נפטר
גימלאי, ומאז 2008 (תחולת ההסכם) נפטרו למעלה מ 1000- גימלאים.
9. ב-"דה מרקר" של עיתון הארץ מיום 1.8.2011 , נאמר מפי דובר משטרת
ישראל "הגימלאים הם אחד הנושאים החשובים על סדר היום וזאת מתוך
כוונה כי המו"מ יוביל לתוצאות הרצויות מבחינת הגימלאים". זו זריית חול
בעיניים. הנושא אינו על סדר היום , משא ומתן מקיימים אם ישנם חילוקי דעות.
אין כל חילוקי דעות עם הממונה על השכר. העברתי טיוטת הסכם לשר לבטחון
פנים, למנכ"ל המשרד ולממונה על השכר. תוך מספר שעות ניתן לחתום על
ההסכם.
10 . אנו רואים בצעד זה התעלמות מבעיית הגימלאים וגרימת סחבת לפתרון
הנושא. אין כל סיבה מקצועית והגיונית לא לסכם את הנושא מיד.
בברכה,
יורם שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
העתק
ח"כ כהן/סגן שר האוצר
ח"כ י. גפני/יו"ר ועדת הכספים
ח"כ אמנון כהן/יו"ר ועדת הפנים
ח"כ אריה ביבי/יו"ר השדולה למען השוטר והסוהר
מר אילן לוין/הממונה על השכר באוצר
מר דוד עטר/נשיא איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
50
הכנסת השמונה עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י' בתמוז התשע"א ( 12 ביולי 2011 ), שעה 10:15
סדר היום:
שכר השוטרים
נכחו:
חברי הוועדה:
משה גפני – היו"ר
מגלי והבה
יצחק וקנין
חמד עמאר
ציון פיניאן
מוזמנים:
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ
יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים
רב גונדר אהרן פרנקו, נציב שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון
פנים
ניצב ירון בארי, ראש אגף משאבי אנוש, משטרת ישראל, המשרד
לביטחון פנים
עו"ד יואל הדר, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים
תג"ד מתי שולץ, ראש מינהל תכנון, שירות בתי הסוהר, המשרד
לביטחון פנים
פרומית כהן, רמ"ח פיתוח ותכנון משאבי אנוש, שירות בתי
הסוהר, המשרד לביטחון פנים
אילנה ליבוביץ, רכזת שכר וגמלאות, המשרד לביטחון פנים
אודי שלוי, ראש מטה השר לביטחון פנים
אור שוהם, יועץ השר לביטחון פנים
אילן לוין, הממונה על השכר, משרד האוצר
ניר רייס, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר
מאיר בינג, רכז ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר
יאיר אידר, רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר
אביגיל שררה, מנכ"לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים
מנהל הוועדה:
טמיר כהן
רשמה וערכה:
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שכר השוטרים
אילן לוין:
צריך להכיר קצת את המטריה, למי שלא מכיר. בפתח דבריי אני
רוצה להגיד מה שנאמר גם בדיונים קודמים.
אנחנו מאוד מכירים ומוקירים את מערכות הביטחון בכלל ואת
המשטרה ושירות בתי הסוהר בפרט ואנחנו
עשינו ועושים מהלכים. היה מהלך שיזם השר לתשלום מענקים
ששולמו רק לפני מספר חודשים וברור
שהדרך עוד ארוכה.
בגדול מה שקורה היום הוא ששכר השוטרים והסוהרים צמוד
לשכר משרתי הקבע וחוסר הנוחות שנשמע
כאן בדיון ממערכת ההצמדה עולה בין היתר בנושא של הדיון
הזה. הרי מה שנאמר כאן לא דומה לצורך
הנושא וזה שכר שוטר מתחיל לשכר חייל מתחיל. אתה יכול
לבוא ולומר שהחייל מתחיל את שירות הקבע
בגיל 22 ושוטרים, יכול להיות שהם מתחילים את שירותם
במשטרה בגיל יותר מבוגר כאשר יש
להם משפחות, מסלול השירות שונה, יש הבדל בין מה זה שוטר
קרבי לעומת מה זה חייל קרבי,
הנושא של גיל הפרישה שונה, מסלולי הפרישה שונים. בשורה
התחתונה, להערכתנו התהליך
שנעשה בזמנו שהיה תהליך מבורך של הצמדה של המשטרה
לצבא כדי לשקם את מערכות השכר
ולשפר אותן, הוא מהלך שמיצה את עצמו והיום ככל שהתהליך
הזה מתמשך, צריכה המשטרה
לעבור למודל שמצד אחד שומר על השכר של השוטרים מפני
שחיקה אבל מאידך המשטרה צריכה
להתחיל לנהל את מערכת השכר שלה.
לא יעלה על הדעת שהמשטרה ושירות בתי הסוהר ינהלו את
מערכת השכר בהצמדה דווקנית לצבא
ומה שמקבל החייל, מקבל השוטר ולהפך, וכשזה לא מתאים –
באים ואומרים שזה לא מתאים
ומבקשים לתת להם יותר. צריך לעבור למערכת ניהול עצמאית
של המשטרה ושל שירות בתי
הסוהר כשהם בודקים מה הצרכים של הארגון ומתאימים את
מערכות השכר למה שצריך.
הצענו כל מיני מודלים להתמדה מפני שחיקה על ידי מדדים
כאלה ואחרים ומודלים כלכליים
שניתן לעגן אותם גם בהחלטת ממשלה כדי למנוע כל פגיעה.
הנושא השני הוא שלראייתנו יש עוד שינויים שצריך לעשות בשכר
השוטרים והסוהרים והדברים
האלה הם בשיחות עם המשטרה ושירות בתי הסוהר. יש לנו
תהליך מול המנכ"ל של המשרד,
היינו בדיונים אצל השר ויש לנו הערב דיון עם המפכ"ל ועוד
אנשים כאשר הרעיון הוא לנסות
ולראות מה אפשר לעשות. לא דומה השוטר במטה לשוטר בשטח
ולא דומה השוטר שעובד
משמרות לזה שלא עובד משמרות.
נושא נוסף שמפריע מאוד לטפל בשכר השוטרים זה שהמשטרה
בחרה שלא לקדם את
ההצמדה של הגמלאים למדד למרות פניות של ארגוני הגמלאים
של המשטרה ושל שירות
בתי הסוהר. המשטרה בחרה שלא לקדם את התיקון בחוק
הגמלאות, דבר שהיה
מאפשר להצמיד את הגמלאים למדד, לתת להם תוספות ראויות
כפי שקיבלו כל גמלאי
השירות הציבורי וההתמדה הזאת, כל עוד היא קיימת, מונעת
את הטיפול המשמעותי
שצריך לטפל בשכר השוטרים. הכנו עבודות מאוד משמעותיות
כדי לשנות ולשפר
את שכר השוטרים אבל לראייתנו השלב הראשון הוא לטפל
בגמלאים ולתת להם מה
שמגיע להם. הגמלאים משתכרים עוד הרבה פחות משוטר
מתחיל. יש גמלאים שהפנסיה
שלהם היא לא שכר מינימום אלא היא פחות משכר המינימום
והאנשים הללו כרגע, מזה
תקופה ארוכה, לא מקבלים את מה שמגיע להם מתוך הפחד,
להערכתי, של המשטרה שהצבא
יקבל יותר ואז הם יצאו מה שנקרא בלשון העם, פריירים.
השר יצחק אהרונוביץ:
עזוב. תקראו את הפרוטוקולים. אני לא רוצה כאן כרגע להתייחס
לזה. אני אמרתי ששכר
המינימום, ואני לא אתפשר עליו, הוא 7,000 שקלים, ואם צריך
להקים ועד, אני
אקים ועד על אפם ועל חמתם. אני תומך בחברי הכנסת שיהיה
ועד עובדים
למשטרה ולשירות בתי הסוהר. אומרים לי כאן שאני הולך
לשבירת כלים,
בסדר, אני אשבור כלים ואני לא אתבייש לעשות זאת כי זה
מאבק צודק.
כל הנושא של הגמלאים, צריך לבחון אותו ואמרתי את זה לאילן
שהיה
אצלי כמה פעמים. צריך לבחון אותו. אני אמרתי שמה שהצבא
יחליט, מה
שהשב"כ יחליט, מה שהמוסד יחליט, בסדר. יש הסכמים ואני
אתם. אמרו
לי שאנסה להתנתק ונלך, אבל אני לא אוהב את ההצמדות האלה
שאומרים לי
שאעשה א' ואקבל ב'. בואו נפתור את הבעיה. צריך לקיים דיון
לגבי הגמלאים, נקיים אותו.
היו"ר משה גפני:
אני לא הבנתי למה מפריע הנושא של הגמלאים.
השר יצחק אהרונוביץ:
שמעתי את הדברים של הממונה על השכר והוא אומר שברגע
שאתה תתנתק,
אנחנו נוכל לתת לכם והגמלאים מקבלים פחות. אני דואג הרבה
יותר לגמלאים מאשר
אחרים דואגים להם ולגמלאים אכן צריך לדאוג.
היו"ר משה גפני:
אדוני השר, אתה צריך להסביר לי. באת לועדת הכספים והיית
צריך לקחת
בחשבון שיש יושב ראש ועדה ברמה יותר נמוכה. אתה צריך
להסביר לי.
השר יצחק אהרונוביץ:
אני אסביר.
היו"ר משה גפני:
אני רוצה להבין. אומר אילן לוין שתצמיד את הגמלאות של
הגמלאים
במשטרה למדד. תגיד לו כן, נגמר העניין.
השר יצחק אהרונוביץ:
אני מסביר. אני אמרתי דבר מאוד פשוט.
אילן לוין:
הצבא יקבל יותר.
השר יצחק אהרונוביץ:
אני אסביר. קודם כל, אלה שני דברים נפרדים. צריך לפתור את
הבעיה
הזאת של השוטרים כדי לאפשר לגייס ולאפשר להם לקבל
משכורת.
היו"ר משה גפני:
בסדר. זה נושא הדיון.
השר יצחק אהרונוביץ:
זה נושא הדיון. לנושא הגמלאים. אמרתי, אנחנו צמודים היום
לצבא, לשב"כ,
למוסד, לכל גורמי הביטחון. הם לא רוצים להתנתק. אומרים לי
שאני אתנתק
והם לא. כרגע יש משא ומתן, בוא נפתח אתך את הדלת, נכניס
אצבע. אמרתי
שדווקא אתי רוצים להתחיל? בואו נקיים על זה דיון, בואו תפתרו
לי קודם
כל את הבעיה כי זה דיון אחר. בואו נפתור את הבעיה של
השוטרים
ואל תקשור לי דבר בדבר. 7,000 שקלים לתת לשוטרים, אומרים
לי
שמה שאני אקבל זה עשרה אחוזים. זאת בושה. בושה לדבר
בצורה כזאת.
היו"ר משה גפני:
עם כל הכבוד, כולכם מבינים הכול, אבל אני לא מבין. אני חוזר
ואומר שיש
שתי סוגיות מעניין לעניין באותו עניין. יש מישהו מנסה לחבר
אותן ואני
רוצה להפריד אותן. אני לא מבין למה הן מחוברות.
יש את הנושא לשמו התכנסנו. אומר השר לביטחון פנים שהוא
רוצה ששכר
השוטרים יעלה בקרוב לארבעים אחוזים. היום השכר עומד על
5,100 שקלים
והוא מדבר על 7,000 שקלים כשכר שוטר מתחיל. זאת טענה
נכונה מבחינת
הראייה הכוללת של מערכת הביטחון בישראל וגם הנושא
החברתי של שכר
שאתה נותן כחברה לשוטר. זה דיון שאנחנו צריכים להחליט מה
אנחנו עושים אתו.
זה חלק אחד.
יש חלק אחר שהוא מעניין לעניין באותו עניין והוא שכר
הגמלאים. שכר
הגמלאים הוא לא נושא הדיון. אומר אילן לוין, הממונה על
השכר, שנאפשר
לו להעביר חוק שכר הגמלאים יהיה צמוד למדד, כפי שהגמלאים
עצמם דורשים,
והוא מתחייב שכל סיכום שיהיה עם מערכות הביטחון האחרות,
קרי, הצבא,
המוסד, השב"כ, כל מה שנלווה לעניין הזה, יהיה גם לגבי גמלאי
המשטרה.
לו אני הייתי יועץ של השר לביטחון פנים – אני לא יודע אם הוא
יסכים לקחת
אותי לכמה דקות – הייתי אומר שאין בעיה. תתחייב כאן על
העניין הזה וסיימנו
את שכר הגמלאים. אתה רוצה להעביר חוק על שכר הגמלאים
במשטרה? מצוין.
יהיה צמוד למדד. כל סיכום שיהיה עם מערכת אחרת במערכת
הביטחון, יהיה בכתב ממנו.
אילן לוין:
החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני:
החלטת ממשלה. על הממשלה אני לא כל כך סומך, אבל עליך אני
סומך. הממשלה, לך תדע.
הממשלה קיבלה הרבה החלטות. הבעיה הזאת ירדה מהשולחן
והיא לא קיימת יותר.
עכשיו נשארת רק ההתמודדות הזאת עם משרד האוצר על כל
אגפיו – הן הממונה על השכר,
הן אגף התקציבים כולל מה שנלווה לעניין הזה – ומתמודדים על
הארבעים אחוזים או
על עשרה אחוזים או על עשרים אחוזים. שם אנחנו עומדים
ואנחנו יכולים להיכנס בתפר
הזה ולומר מה שהשר אומר. אז אנחנו מתקדמים. הרי כך אנחנו
נוהגים כל הזמן.
אני שואל אותך אדוני השר לביטחון פנים מה הבעיה בהצעה
הזאת. תגיד כן, נוריד את זה
מסדר היום ונמשיך את הדיון הלאה. למה אי אפשר להגיד כן על
זה?
השר יצחק אהרונוביץ:
אני לא אגיד כן ולא תקבל את ה -כן. אני אומר כאן בצורה ברורה,
לא אישית.
היו"ר משה גפני:
אתה יותר גרוע מגפני. גם אני כך הרבה פעמים מתנהג.
השר יצחק אהרונוביץ:
כי זאת סחיטה. זאת סחיטת דמי חסות. אני לא מוכן לשמוע את
הדברים האלה. אלה שני
דברים נפרדים. יש את הנושא של שכר השוטרים ובואו נגמור את
שכר השוטרים. אמרתי
שאני מוכן להיכנס לנושא הגמלאים. הם לא פונים לצבא, לא
פונים לשב"כ ולא פונים למוסד,
אלא פונים אלי. אני יושב בדיונים עם ראש הממשלה. למה?
מקבלים פיק ברכיים? למה
מתעסקים עם המשטרה? למה מתעסקים אתי? למה הם לא
מתעסקים עם הצבא? אני אגיד
לך את הדברים כי הם לא יגידו לך את זה. תתמודדו עם כל
הגופים. אמרתי, כל הגופים
שירדו, גם אני אהיה מוכן. אומרים לי שיתחילו אתי. אמרתי
שאני מוכן, גם לזה
אני מוכן, אבל בואו נגמור את השכר הזה, נקיים דיונים נוספים
ונשב. מה אתה קושר
דבר בדבר? אין קשר בין הגמלאים לשכר השוטרים. בואו נפתור
את הבעיה הזאת.
אילן לוין:
אם אני מעלה את השכר התחילי של שוטר ל 7,000-
שקלים, צריך גם
להעלות את המשכורת הקובעת של אותו גמלאי שפרש
ל 7,000- שקלים
ומזה לגזור את הפנסיה. אחר כך אני ארצה לתת לו את
ה 25- אחוזים
תוספת שמגיעה לו, אז פעם אחת אני אשלם ארבעים
אחוזים על ה 7,000- שקלים
ואחר כך אני אשלם 25 אחוזים על ההצמדה, ומה יגיד
לי החייל? הוא פרייר?
בסוף החיים של הממונה על השכר הם מורכבים אבל
אני מתיימר גם לדעת
איך עושים את זה ואני אומר שוב לפרוטוקול שצריך
קודם כל לטפל במי שהפנסיה
שלו מתחת לשכר המינימום, לפני שמעלים את השכר
מ 5,000- שקלים ל 7,000- שקלים.
אני מוכן להתחייב ומוכן לקשור את כל הקשרים
הנדרשים ולומר שאם מישהו חושב
שמישהו אחר יעשה, הגיע הזמן שהמשטרה תנהל את
עצמה ולא כשנוח, נשארים
צמודים, וכשרוצים לטפל בשכר המתחיל, באים אל
הוועדה.
מגלי והבה:
אבל למה לא להתחיל הפוך? תגמור עם השוטרים.
אילן לוין:
התחלתי.
מגלי והבה:
לא, אתה לא התחלת. אתה אומר שאתה רוצה לפתור את בעיית
הגמלאים ואחר כך את
בעיית השוטרים. אנחנו רוצים הפוך, קודם השוטרים ואחר כך
הגמלאים.
אילן לוין:
בגלל הטיעון הזה, לפני מספר חודשים אישרנו מענקים למשטרה
שלא אישרנו לאף גוף אחר
במערכת הביטחון, מתוך האמירה של בואו קודם כל נעשה צעד
ראשון. עשינו. עכשיו באים
ואומרים שנעשה עוד צעד ראשון.
ירון בארי:
400 שקלים לחודש, אלה היו המענקים לשוטר.
אילן לוין:
400 שקלים לחודש, אף אחד ממערכת הביטחון לא קיבל את זה
בחודשים האחרונים
וגם לא בשנה האחרונה ואף אחד ממערכת הביטחון לא קיבל
תוספת של 400 שקלים לחודש.
היו"ר משה גפני:
50
אוגוסט
2011
פרסום באתר "פורום"
הנדון: שכר גימלאי המשטרה ושב"ס
1. ב- 12.7.2011 התקיים דיון בועדת הכספים של הכנסת
בנושא שכר השוטרים
והסוהרים הפעילים, בנוכחות השר לבטחון פנים, צמרת
משרדו וצמרת
פיקוד המשטרה.
היחידים שהעלו את נושא שכר גימלאינו והגנו עלינו, היו
- הממונה על השכר
באוצר - אילן לוין, ויו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני. הם
דרשו להפעיל מיד את
תוספות השכר לגימלאים ואינם מבינים מדוע השר
מתנגד.
2. גפני - "למה מפריע הנושא של הגימלאים , לשר -
תגיד כן ונוריד הנושא
מסדר היום".
אילן לוין - "המשטרה בחרה שלא לקדם את נושא
הגימלאים. התמדה זו כל עוד
היא קיימת מונעת את הטיפול המשמעותי שצריך לטפל
בשכר השוטרים".
3. תשובת השר חסרת כל בסיס מקצועי אלמנטרי, שליפה
מהמותן של תשובה
שהיתה אולי נכונה לפני למעלה משנתיים בתחילת הדיון
על כדאיות המעבר
להצמדה למדד, ומעבר לכך חוסר רגישות.
"לנושא הגימלאים אנחנו צמודים לצבא, לשב"כ,
למוסד" .
אין לזה כל אחיזה במציאות, מה לנו ולשב"כ ולמוסד,
לגבי צה"ל אין הצמדה
פורמלית. שר הבטחון החליט לפני שבועיים על מעבר
להצמדת הגימלה למדד,
אימוץ הסכם "צוות" עם האוצר הזהה להסכם שלנו. מה
שמעכב שם זה נושא
התקציב. מנכ"ל משרד ראש הממשלה אישר בכתב
לח"מ, כי - אין כל בעיה
של תקציב לגבי גימלאי המשטרה ושב"ס.
הממונה על השכר הודיע לנו וגם פומבית כי יתן
התחייבות משפטית שכל תוספת
שכר שיקבלו גימלאי צה"ל תחול על גימלאינו.
4. עוד הוסיף השר - שכר הגימלאים : "זאת סחיטה, זאת
סחיטת דמי חסות,
בוא נגמור את הנושא של שכר השוטרים.... למה
הגימלאים פונים אלי, למה הם
לא מתעסקים עם הצבא".
זו בריחה מאחריות. כנראה שהשר שכח שהוא גם
ממונה על גימלאיו ושולח אותם
להתעסק עם הצבא, דברים הגורמים לכולנו בושה להיות
גימלאים של גוף כזה
שכך מתנהג השר הממונה שהיה צריך להגן על זכויות
גימלאיו.
יורם
שחל, תנ"צ(גימ')
יועץ לענייני שכר/איגוד
הגימלאים
 

חזור לדף הבית
איגוד גימלאי המשטרה ושב"ס
בניין משטרת מטה מחוז תל-אביב,רחוב דרך שלמה 18 תל-אביב-יפו  68111
טלפון : 03-6319560 , פקס : 03-6312447      דואר אלקטרוני : aigod@bezeqint.net